کانون دیده بانان زمین در بررسی180 منطقه حفاظت شده در اکوسیستم های کوهستانی و

تالابی ثابت می کند که حفاظتی بودن این مناطق دروغی بیش نیست

 

ادامه بررسی ناحیه دو -مناطق حفاظت شده البرز شرقی

 

 

گروه یک بررسی مناطق حفاظت شده البرز شرقی:  

 منطقه حفاظت شده  خیبوس -  منطقه حفاظت شده  اَساس

 مناطق حفاظت شده اَساس و خیبوس غربی ترین مناطق حفاظت شده البرز شرقی  می باشند که با فاصله فضایی 18کیلومتر از یکدیگر ،در شرق رودخانه تالار و درحد فاصل قائم شهر وشهر پل سفید، قرار دارند  . 

 

 

منطقه1 البرزشرقی

منطقه حفاظت شده خیبوس

Khibos  Protected Area 1

منطقه حفاظت شده خیبوس با مساحت 3 هزار و 471 هکتار  در سال 1378 به فهرست مناطق حفاظت شده اضافه شد که به منطقه حفاظت شده " خیبوس و انجیل سی " نیز معروف است. گفته می شود که "   خی  بوس " به جایی  می گویند که  زمین رانش پیدا کرده  و باز شده است و این اتفاق در اینجا حدود دهه چهل اتفاق افتاده است  ولی از کم و کیف آن اطلاعی در دست نیست .

 منطقه حفاظت شده  خیبوس در  3 کیلومتری شرق شهر شیرگاه و  جنوب سد برنجستانک (سد زمزم ) قرار دارد . این منطقه در بر گیرنده ارتفاعات جنگلی کوه گرو  و کوه جیپوست  است از آبخیز های مهم  رودخانه توجی که در وسط این منطقه جریان دارد .  این رودخانه پس از عبور از خیبوس و جنوب برنجستانک بالا با رودخانه  تجون یکی شده و به مادر رود تالار می پیوندد.

 

نقشه منطقه حفاظت شده  خیبوس

ماخذ نقشه : اطلس مناطق حفاظت شده - چاپ اول -1385 -تکمیل  عوارض طبیعی و مکان های جمعیتی (برپایه نقشه های منطقه ای )  از کانون دیده بانان زمین

 

دامنه ارتفاعی این منطقه 250 تا 930متر است . این منطقه دیر زمانی پوشیده از جنگل های باستانی هیرکانی  کوهستانی و جلگه ای بود با گونه هایی چون راش، ممرز، بلندمازو، شیردار، ملچ ، و...و شمشاد هیرکانی Buxus hyrcana در رود دره توجی.    در سال 1371  شمشاد ستان های  این منطقه  به عنوان ذخیرگاه جنگلی اعلام می شود.

 

 کانون دیده بانان زمین(  نسرین دخت خطیبی- مینا محبوبی- فرشته موثق نژاد – طیبه موسوی )  در پاییز سال 1388 ،بخش هایی از این منطقه حفاظت شده را مورد بازدید قرار داد . که در گزارشی با عنوان :  604 هکتار ذخیرگاه شمشاد های هیرکانی خیبوس در خطر نابودی!   خیبوس نمونه ای  از لوث کردن معنای ده درصد جنگل های حفاظتی خیبوس منطقه حفاظت شده ای که محیط بانش چوب و کاغذ مازندران است.....ادامه  همراه با بیش از یکصد سند تصویر از این منطقه در سایت خود قرار داد.

در این بازدید  بخشی از رویشگاه شمشاد های هیرکانی این منطقه در کنار رودخانه توجی همراه با درختان توسکای جوان  ، کوله خاس ، لرگ ، سفید پلت و  افرا  مشاهده شد.

 شمشاد های  مشاهده شده  عموما به شکل های سیلندری رشد داشته   با ارتفاعاتی بین 12 و 15 متر و  با محیط هایی (دور درخت) بین 15 و 25 سانتیمتر که بر اساس نظر کارشناسان جنگل، این ابعاد بیانگر عمر بیش از سیصد ساله آنها می باشد .سایه سار بودن جنگل های مسیر تا کنار رودخانه توجی ، نشان از قرق جنگل می داد ولی تنه درختان بجای مانده در  مسیر طی شده و درختان  جوان افرا در این مسیر با تک پایه های مانده از جنگلهای پیشین، خود نشان از قلع و قمعی داشت که دراین منطقه انجام شده بود و می توان گفت این منطقه تا سال 1378 تحت جنگل خواری بی رحمانه هیولای جنگل خوار چوب و کاغذ مازندران این مرگ آفرین جنگل های باستانی هیرکانی  قرار داشته و در این سال  برای حفاظت از نهال ها و درخت های کاشته شده قرق می شود و  قرق  آن را با عنوان مناطق  ده درصد حفاظت شده جنگلی  به سازمان حفاظت محیط زیست می سپارند!!!  

افزون بر این در بازدید انجام شده، ایست  بازرسی هیولای جنگل خوار  چوب و کاغذ مازندران را در ابتدای این منطقه مشاهده کردیم . گفته شد این ایست بازرسی برای کنترل وارد شدن  دام به این منطقه جنگلی است  ولی ما در خود جنگل گاو های زیادی رادیدیم .

 به هرروی اعلام قرق در آخرین اکوسیستم های بازمانده از جنگل های باستانی هیرکانی  به خودی خود امری مثبت است  ولی   با توجه به آنکه جوامع درختی هم زیست  این گونه نادر هیرکانی  قطع شده و اکوسیستم طبیعی آن کاملا  منهدم شده است!!! لذا امید چندانی به پایداری این شمشاد ها  نمی توان داشت  . به علاوه  توسعه های تخریبی محدوده اکولوژیکی این  منطقه نیز گواه دیگری است بر این واقعیت تلخ !!! از جمله     سد  زمزم ( برنجستانک ) در مرز شمالی این منطقه که  در سال 1376 با حذف   جنگل های هیرکانی و بر هم زدن تعادل طبیعی این منطقه ایجاد شد و همچنان تخریب های آن در سطح و عمق ادامه دارد  !!!  همچنین گسترش  کارخانه های آلوده ساز متعدد در اطراف این منطقه همچنین  گسترش راه زنی در اطراف و  درون این منطقه  (راه سنگ سره ) و .... بنابر این  حفاظتی بودن این منطقه نیز دروغی بیش نیست

مرکز جمعیتی محدوده  منطقه : لاک سنگ-  خیبوس-   برنجستانک بالا و  پایین و....

 

نگاهی به برخی تصاویر گرفته شده توسط کانون دیده بانان زمین از منطقه حفاظت شده خیبوس و اطراف آن  :

 

 

  عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی -پاییز 1388

 

 

  منطقه حفاظت شده خیبوس- اشباح درختان نو  رس   بر بستر جنگل های باستانی  هیرکانی بعد از یک غارت بزرگ توسط هیولای جنگل خوار چوب و کاغذ مازندران

عکس از کانون دیده بانان زمین -مینا محبوبی

 

 

 

 

  منطقه حفاظت شده خیبوس- اشباح درختان نو  رس  بر بستر جنگل های باستانی  هیرکانی بعد از یک غارت بزرگ توسط هیولای جنگل خوار چوب و کاغذ مازندران

عکس از کانون دیده بانان زمین -مینا محبوبی

 

 

 

 

چشم اندازی از منطقه حفاظت شده خیبوس - رود تجون-شمشاد های هیرکانی

  عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی

 

 

 

منطقه حفاظت شده خیبوس -  شمشاد  هیرکانی -Buxus hyrcana -Khibos Protected area 

  عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی

 

 

 شمشاد های هیرکانی - منطقه حفاظت شده خیبوس  

 عکس از کانون دیده بانان زمین - طیبه موسوی

 

 

  منطقه حفاظت شده خیبوس- درخت آزاد  Zelkova carpinifolia 

 معدود بانک های ژن به جای مانده  در  جنگل   خیبوس ، در  محاصره اشباح درختان نو رس پس ازغارت های  ویرانگر چوب و کاغذ مازندران  

 عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی

 

 

  منطقه حفاظت شده خیبوس- درخت انجيلي( درخت آهنين چوب )Parrotia persica

 معدود بانک های ژن به جای مانده  در  جنگل   خیبوس ، در  محاصره اشباح درختان نو رس پس ازغارت های  ویرانگر چوب و کاغذ مازندران  

  عکس از کانون دیده بانان زمین -نسرین دخت خطیبی   

 

 

  منطقه حفاظت شده خیبوس- درخت خاردار "کرات" (  لیلکی )  Gleditchia  caspica  

 همراه درخت  خرمالوی وحشی (خرمندی)   Diospyros lotus

 معدود بانک های ژن به جای مانده  در  جنگل   خیبوس ، در  محاصره اشباح درختان نو رس پس ازغارت های  ویرانگر چوب و کاغذ مازندران  

  عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی

 

 

  منطقه حفاظت شده خیبوس- غارت  همچنان ادامه دارد  -خیبوس منطقه حفاظت شده ای که محیط بانش  هیولای جنگل خوار چوب و کاغذ مازندران است!!!!!

  عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی

 

 

 منطقه حفاظت شده خیبوس- غارت  همچنان ادامه دارد  -خیبوس منطقه حفاظت شده ای که محیط بانش  هیولای جنگل خوار چوب و کاغذ مازندران است!!!!!

  عکس از کانون دیده بانان زمین -مینا محبوبی

 

 

 

 

 

 منطقه حفاظت شده خیبوس- غارت  همچنان ادامه دارد  -خیبوس منطقه حفاظت شده ای که محیط بانش  هیولای جنگل خوار چوب و کاغذ مازندران است!!!!!

  عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی

 

 

 

نابود سازی   آخرین جنگل های باستانی هیرکانی توسط مافیای سد ساز برای ساخت سد زمزم(برنجستانک)  

در مرز  منطقه حفاظت شده خیبوس

 عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی

 

 

 نابود سازی   آخرین جنگل های باستانی هیرکانی توسط مافیای سد ساز برای ساخت سد زمزم(برنجستانک)  

در مرز  منطقه حفاظت شده خیبوس

عکس از کانون دیده بانان زمین - طیبه موسوی

 

 

 نابود سازی   آخرین جنگل های باستانی هیرکانی توسط مافیای سد ساز برای ساخت سد زمزم(برنجستانک)  

در مرز  منطقه حفاظت شده خیبوس

  عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی

 

 

ناحیه دو- ص16a از 22

ادامه

صفحه اصلی