کانون دیده بانان زمین در بررسی180 منطقه حفاظت شده در اکوسیستم های کوهستانی و

تالابی ثابت می کند که حفاظتی بودن این مناطق دروغی بیش نیست

ادامه بررسی ناحیه دو -مناطق حفاظت شده االبرز شرقی

 

 

 

منطقه2 البرزشرقی

 منطقه حفاظت شده اساس

Asas  Protected Area 1

منطقه حفاظت شده اَ ساس با مساحت 2 هزار و 997 هکتار در سال 1380 حفاظت شده اعلام شد.  این منطقه متصل به شرق شهر پل سفید است. منطقه حفاظت شده اساس منطقه ای کوهستانی با  پوشش جنگل های باستانی هیرکانی و  با دامنه ارتفاعی 540 تا 1650 متر و جزو آبخیز های جنوب شرقی رودخانه کسلیان از زیر شاخه های مهم شرقی رودخانه تالار است.

گفتنی است رودخانه کسلیان با طول پنجاه کیلومتر از ارتفاعات شمالی منطقه حفاظت شده بولا چشمه گرفته و بعد از عبور از حاشیه غربی و همچنین شمال منطقه حفاظت شده اَ ساس در شهر شیرگاه به مادر رود تالار می پیوندد.

کوه جنگلی الوات  و کوه جنگلی نفته  منطقه حفاظت شده اساس قرار داد.

 

 

 منطقه حفاظت شده اساس

 ماخذ نقشه : اطلس مناطق حفاظت شده  -1385 -تکمیل  عوارض طبیعی و مکان های جمعیتی (برپایه نقشه های منطقه ای )  از کانون دیده بانان زمین

 

 

مراکز جمعیتی  داخل و محدوده منطقه حفاظت شده اَساس: روستای اساس -روستای امیرکلا-روستای اوزآنده -روستای اوزود-و... تابع دهستان کسلیان و دهستان راستوپی -شهرستان سوادکوه - استان مازندران

کانون دیده بانان زمین(نسرین دخت خطیبی- مینا محبوبی- فرشته موثق نژاد)  در پاییز سال 1388 بخش هایی از این منطقه حفاظت شده را مورد بازدید قرار دادکه گزارشی تصویری آن را با عنوان"  گزارش تصویری از منطقه حفاظنت شده اساس  این میراث طبیعی نسل ها از جنگل های  هیرکانی ..ادامه  در همین سایت می توانید مشاهده نمایید .  متاسفانه در این منطقه نیز رد پای هیولای جنگل خوار چوب و کاغذ مازندران  این مرگ آفرین جنگل های باستانی هیرکانی به وضوح دیده می شد !!!

 

برخی از تصاویر این گزارش :

 

چشم اندازی  از آخرین بقایای جنگل های باستانی هیرکانی در  منطقه حفاظت شده اساس  

عکس از کانون دیده بانان زمین- نسرین دخت خطیبی- پاییز  1388

 

 

 چشم اندازی  از آخرین بقایای جنگل های باستانی هیرکانی  در منطقه حفاظت شده اساس  

عکس از کانون دیده بانان زمین- نسرین دخت خطیبی

 

  چشم اندازی از آخرین بقایای جنگل های باستانی هیرکانی در منطقه حفاظت شده اساس  

عکس از کانون دیده بانان زمین- نسرین دخت خطیبی

 

 

 چشم اندازی از آخرین بقایای جنگل های باستانی هیرکانی در منطقه حفاظت شده اساس  

عکس از کانون دیده بانان زمین- مینا محبوبی

 

 

 

 رودخانه  کسلیان  در منطقه حفاظت شده اساس  

عکس از کانون دیده بانان زمین- مینا محبوبی

 

 

 

 

  تخریب جنگل های باستانی هیرکانی در منطقه به اصطلاح حفاظت شده اساس

عکس از کانون دیده بانان زمین- مینا محبوبی

 

 

 راه زنی  و بر هم زدن تعادل طبیعی  بستر جنگل های باستانی هیرکانی در منطقه حفاظت شده اساس

عکس از کانون دیده بانان زمین- نسرین دخت خطیبی

 

 

 

پاک تراشی جنگل های باستانی  هیرکانی توسط هیولای جنگل خوار چوب و کاغذ مازندران این مرگ آفرین جنگل های هیرکانی درست درخط الرس  منطقه به اصطلاح حفاظت شده اساس

عکس از کانون دیده بانان زمین- مینا محبوبی

 

پاک تراشی جنگل های باستانی  هیرکانی توسط هیولای جنگل خوار چوب و کاغذ مازندران این مرگ آفرین جنگل های هیرکانی درست درخط الرس  منطقه به اصطلاح حفاظت شده اساس

عکس از کانون دیده بانان زمین- مینا محبوبی-پاییز 1388

 

راه زنی برای غارت بیشتر جنگل های باستانی هیرکانی  در منطقه حفاظت شده اساس توسط هیولای جنگل خوار  چوب و کاغذ مازندران

 عکس از کانون دیده بانان زمین- مینا محبوبی-پاییز 1388

 

 

ناحیه دو- ص16b از 22

ادامه

صفحه اصلی