کانون دیده بانان زمین در بررسی180 منطقه حفاظت شده در اکوسیستم های کوهستانی و

تالابی ثابت می کند که حفاظتی بودن این مناطق دروغی بیش نیست

ادامه بررسی ناحیه دو -مناطق حفاظت شده االبرز شرقی

 

 

 

منطقه4 البرزشرقی

 پناهگاه حیات وحش دودانگه 

Dodangeh  Wildlife Refuge1

 پناهگاه حیات وحش دودانگه  در  سال 1352 حفاظت شده اعلام شد و درسال 1354 به پناهگاه حیات وحش ارتقاء یافت. آخرین  مساحت پناهگاه حیات وحش دودانگه (1391)  16 هزارو  904هکتار اعلام شده است. 

 پناهگاه حیات وحش دو دانگه

 ماخذ نقشه : اطلس مناطق حفاظت شده چاپ 1385- تکمیل عواض طبیعی و مراکز جمعیتی  و مشخص کردن مناطق حفاظت شده محدوده آن  برپایه نقشه های استانی و منطقه ای از کانون دیده بانان زمین

 

 

 پناهگاه حیات وحش دودانگه  از شمال و شمال شرق محدود به پارک ملی کیاسر است که رود دره تیلک و امتداد آن رود دره گلخواران و رودخانه سفید رود مرز طبیعی مشترک این دو منطقه است  . از جنوب و جنوب غرب نیز محدود به منطقه حفاظت شده پرور و منطقه حفاظت شده بولا است .

پناهگاه حیات وحش دودانگه در 20کیلومتری غرب شهر کیاسر ، 96 کیلومتری جنوب شهر ساری و در 3کیلومتری فولاد محله ( جنوبی تریت مرز شرقی)قرار دارد.

ابر سازه های آب ساز کوه چهارنو در جبهه شمالی (2881متر)، کوه لپی (2750 متر) نمار کوه( 2382 متر ) ، کوه تخت امیر ( 2510متر ) و شرق کوه گلگلی (2600 متر)  شمال کوه تلاجیم در این محدوده قرار دارند.

برف آبها ، ریزابه ها ، آب آبشار ها نظیر آبشار  جلنگ جلینگ و آب بسیاری از چشمه هایی نظیر چشمه باریک آب ،چشمه چهار نو،چشمه غلغل توس خوانی، چشمه لنگر، چشمه سرخ زمین،چشمه گاگلی ، چشمه زردک، چشمه یخ پور نسام ، سنگ چشمه،  لترم چشمه،،  چشمه سیاگاو سرا ،  ،چشمه جندگاگلی و... از طریق رود دره هایی چون رود دره تیلک و امتداد آن رود دره گلخواران ، رودخانه الم دره و دره هایی چون تاریک دره،  مجن دره و.... به  رودخانه سفید رود که تقریبا از میانه غربی این منطقه جریان دارد هدایت می شوند.

رودخانه سفید رود ( سفید رود مازندران)  ، از طریق تنگه رودبارک در منطقه حفاظت شده پرور وارد دره بند بن در پناهگاه حیا ت وحش دودانگه  می شود و در یک مسیر حدود ده کیلومتری از دره بند بن به سمت شمال این منطقه جریان می بابد و بعد از پیوستن رودخانه  لنگر به آن در نزدیک روستای عقه  خیل در غرب پارک ملی کیاسر ، از دره جنوب کوه قبله کوه به سمت شمال غرب جریان می یابد وسرانجام  در حدود 28 کیلومتری جنوب ساری به مادر رود تجن می پیوندد.

مراکز جمعیتی داخل و محدوده پناهگاه حیات وحش دودانگه عبارتند از :

روستای  بندبن، روستای تیلک-روستای آتنی-  روستای گلخواران -روستای قلعه- روستای واوسره - روستای چهارده رودبار- روستای خیر آباد- روستای عقه خیل(ا قه خیل)،روستای سعید آباد، - روستای ذکریا کلا. روستای گل باغ، روستای میلاد دشت، روستای کمرکلا روستای بالاده -  روستای واوسره نو-  روستای قلعه گردن-  و...   تابع دهستان چهاردانگه -بخش چهاردانگه شهرستان ساری - استان مازندران

 

 

پناهگاه حیات وحش دودانگه

عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی

 

پن

پناهگاه حیات وحش دودانگه  - دو درخت کهن بلوط  - بجامانده از جنگل های باستانی هیرکانی   ،  سایه سار و رنگ آمیزی شده از پاییز

عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی

 

 

پناهگاه حیات وحش دودانگه  - زاویه دیگری  از تصویر بالا ( دو درخت کهن بلوط - بجامانده از جنگل های هیرکانی ،  سایه سار و رنگ آمیزی شده از پاییز)

عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی

 

 

پناهگاه حیات وحش دودانگه

عکس از کانون دیده بانان زمین - مینا محبوبی

 

پناهگاه حیات وحش دودانگه

عکس از کانون دیده بانان زمین - مینا محبوبی

 

 

 

پ

پناهگاه حیات وحش دودانگه

عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی

 

 

 

 

 

پناهگاه حیات وحش دودانگه - دره بندبن

عکس از کانون دیده بانان زمین - مینا محبوبی

 

 

پناهگاه حیات وحش دودانگه-دره بندبن

( آنسوی ارتفاعات دره بند بن ،منطقه حفاظت شده پرور )

عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی

 

 

پناهگاه حیات وحش دودانگه -  دره بند بن -سفیدرود -اُرس های همیشه سبز

عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی

 

 

پناهگاه حیات وحش دودانگه - دره بند بن- سفیدرود

عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی

 

 

پناهگاه حیات وحش دودانگه - دره بند بن

عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی

 

پناهگاه حیات وحش دودانگه - دره بند بن

( آنسوی ارتفاعات دره بند بن ،منطقه حفاظت شده پرور )

عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی

 

 

پناهگاه حیات وحش دودانگه - چشم اندازی از  روستای بندبن

عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی

 

 

 

 

پناهگاه حیات وحش دودانگه

عکس از کانون دیده بانان زمین - مینا محبوبی

 

پناهگاه حیات وحش دودانگه

عکس از کانون دیده بانان زمین - مینا محبوبی

 

 

حفاظتی که انجام نشد

 

 

ناحیه دو- ص18a از 22

ادامه دودانگه

صفحه اصلی