کانون دیده بانان زمین در بررسی180 منطقه حفاظت شده در اکوسیستم های کوهستانی و

تالابی ثابت می کند که حفاظتی بودن این مناطق دروغی بیش نیست

 

ادامه بررسی ناحیه دو-مناطق حفاظت شده البرز شرقی

گروه سه بررسی مناطق حفاظت شده البرز شرقی:  

پارک ملی پابند- -منطقه حفاظت شده هزار جریب- منطقه حفاظت شده جهان نما

 گروه سه بررسی کانون دیده بانان زمین از مناطق حفاظت شده کوهستان البرز شرقی شامل  منطقه حفاظت شده جهان نما پارک ملی پابند و منطقه حفاظت شده هزارجریب می باشند .

منطقه حفاظت شده جهان نما  به طول حدود  42 کیلومتر  در جنوب شهر های گرگان ،کردکوی قرار دارد . پارک ملی پابند در 16 کیلومتری جنوب غربی  منطقه حفاظت شده جهان نما و 55 کیلومتری جنوب شهر گلوگاه  موقعیت دارد  . منطقه حفاظت شده هزارجریب نیز متصل به جنوب پارک ملی پابند است و بخشی از رودخانه ظالم رود مرز مشترک این دو منطقه تعیین شده است  . بنابر این با توجه به موقعیت تصویر شده ، ابر سازه های آب ساز طبیعی این سه منطقه حفاظت شده از تغذیه کنندگان بسیار مهم رودخانه نکا و رودخانه  ظالم رود از زیر شاخه های رودخانه تجن می باشند. این سه منطقه تا همین 4 دهه پیش یکی از  متراکم ترین جنگل های باستانی هیرکانی را تشکیل می دادند!!!

گفتنی است  رودخانه نکا به طول180 کیلومتربا نام رودخانه چهار باغ سفر خود را از ارتفاعات واقع در 25 کیلومتری شرق منطقه حفاظت شده جهان نما  آغاز می کند  و در شرق فرح آباد به دریای خزر می ریزد. رودخانه زارم رود (ظالم رود) نیزبه طول یکصد کیلومتر با نام  آب سیاه خانی سفر خود را از ارتفاعات واقع در ده کیلومتری جنوب شرقی پارک ملی پابند آغاز می کند   و در 14 کیلومتری جنوب شهر ساری به رودخانه تجن می پیوندد  و رودخانه تجن نیز بعد از عبور از شهر ساری در محدوده فرح آباد وارد دریای خزر می شود.  

در ادامه ضمن اشاره به  کلی ترین ویژگیهای طبیعی هر منطقه ، مستند هایی از حفاظت نشدن این مناطق ارائه شده است :

 

 

منطقه7و8 البرزشرقی

 پارک ملی پابند-منطقه حفاظت شده هزار جریب

IRAN-Paband National Park & Hezar Jerib Protected Area 1

 

 

 

موقعیت پارک ملی پابند و منطقه حفاظت شده هزار جریب در بخش غربی البرز شرقی

 

 

 

پارک ملی پابند در سال 1383 با مساحت 24 هزار و 270هکتار( نقشه اطلس مناطق حفاظت شده )  به فهرست پارک های ملی کشور اضافه شد و سپس  از مساحت اولیه آن 6 هزار و 125 هکتار کاسته شد و آخرین مساحت اعلام شده آن 18 هزار و 145 هکتار ( 1391)  می باشد.

پارک ملی پابند در 55کیلومتری جنوب شرقی شهر گلوگاه(سرخ گریوه)  قرار دارد و بخشی از راه گلوگاه –دیباج- دامغان ،به عنوان مرز شرقی آن و  بخشی از  رود خانه زارم رود(ظالم رود) با نام های آب سیاه خانی و ظالم رود به عنوان مرز جنوبی آن تعیین شده است.

 

 

پابند

پارک ملی پابندIRAN- paband national park

ماخذ نقشه : اطلس مناطق حفاظت شده چاپ 1385 - تکمیل عوارض طبیعی و اسامی روستا ها و .... از  کانون دیده بانان زمین

 

 

 

منطقه حفاظت شده هزارجریب  در جنوب پارک ملی پابند و بخشی از رودخانه ظالم رود مرز مشترک این  دو منطقه است که در سال 1380 با مساحت 6 هزارو 195 هکتار حفاظت شده اعلام شد . ارتفاعات بادله کوه (3211متر ) در مرز جنوبی و چشمه های شگفت انگیز باداب سورت در حدود 7 کیلومتری جنوب آن قرار دارد . شهر دیباج  در 35 کیلومتری این منطقه  قرار دارد.

 

 

منطقه حفاظت شده هزارجریب

ماخذ نقشه : اطلس مناطق حفاظت شده چاپ 1385 - تکمیل عوارض طبیعی و اسامی روستا ها و .... از   از کانون دیده بانان زمین

 

 

ابر سازه های آب ساز طبیعی پارک ملی پابند : کوه کبودریز (2441متر در مرز شمالی کوه کینوا  یا نینوا(2300 متر در مرز شمالی )،کوه اندرک(2225 متر)،کوه بارمت(2150متر ) ظالم کوه (2063متر) ، کوه سنگروچ( 1960 متر)، کوه ترشیدو (2601متر)،کوه چهاردر( 2326متر) کوه سوته گندم( 2344متر) کوه سیاه خانی (2705 متر در مرز شرقی ) کوه خرکشت

ابر سازه های آب ساز طبیعی منطقه حفاظت شده هزار جریب  :  کوه جهله(2750متر)،کوه بای کلوم(2450متر)،کوه سیاه کند(2800متر)، کوه گرجی نو (2862متر)و خان زاده کوه بادله کوه (3210 )

این  ابر سازه ها از تغذیه کنندگان بسیار مهم رودخانه نکا و رودخانه  ظالم رود از زیر شاخه های رودخانه تجن می باشند

 

رود دره های بسیاری  نظیز دره الارز، دره توپ جنگلی، کوادره،  دره کیاسرتنگ،  تنگه کمردله،گرم دره ،دره گزرو ،  دره چهاردر، دره بندبن نکا،  دو درهو....هدایت کننده برف آبها آب آبشار ها و آب چشمه های بسیار نظیر  آبشارهای گوکشان(گاو کشان)، آبشار شرشری ، چشمه مریو ،چشمه سفید، چشمه علی بادابسر،  چشمه ورگلی بن ، تل گردنه چشمه  ،چشمه گت نو ، کنگل چشمه ، اسپه چشمه،  چشمه فرهاد،  چشمه عزیز ،  چشمه ول خان، چشمه سرخ کول،  چشمه سنگستان ،چشمه تلکا چال ، چشمه ون بن ، چشمه باساک، یخ چشمه ، چشمه قال قال ، تلو چشمه ، و....به مادر رود نکا  و رودخانه زارم رود می باشند

تمامی منطقه حفاظت شده هزارجریب و بخش وسیعی از پارک ملی پابند از هزاره های دور بستر انبوه ترین جنگل های باستانی هیرکانی بود، با گونه هایی چون راش، ممرز، بلندمازو، اوری، شیردار، نمدار، ملچ، و...اما در جنوب شرقی پارک ملی پابند و شرق و جنوب منطقه حفاظنت شده هزار جریب ، به دلیل گسیختگی ارتفاعات البرز شرقی و کاهش تاثیرات اقلیم  مرطوب خزری  و نفوذ اقلیم نیمه خشک و خشک  ، چشم انداز هایی متفاوتی از نظر پوشش گیاهی در این بخش از پارک ملی پابند  شکل گرفته است با برتری گونه هایی چون اُرس، سرو های خزنده،بادام کوهی، انواع گون،و... بنابرین تنوع اکوسیستم های رویشی مرطوب به نیمه خشک ، تنوع زیستگاه های جانوری  فراهم می کند   و همین تنوع  زیستگاه های گیاهی و جانوری است که  ارزش حفاظتی پارک ملی پابند و منطقه حفاظت شده هزار جریب را دو چندان می کرد که متاسفانه چنین نشد!!!!!!

شده هزار جریب را دو چندان می کرد که متاسفانه چنین نشد.

 

مراکز جمعیتی  داخل و مرز  پارک ملی پابند و منطقه حفاظت شده هزار جریب عبارتند از : روستای پابند  ، روستای سرخ گریوه، روستای الارز،  روستای کلیا، روستای گت چشمه ، روستای سنگ روج، روستای علی آباد، ، روستای لند ، روستای عبدالهی، (دهستان شهدا شهرستان بهشهر)روستای استارم، روستای ونشید، ، روستای چالو ، روستای غلامی، روستای کوادره ، روستای کوا، روستار غار دیو خانه -روستای فت کش، روستای سنگ‌دره، روستای کلا، روستای افتلت (دهستان عشرستاق شهرستان بهشهر)روستای ورپام (ورفام) ، روستای لترگازبالاو پایین ، روستای درمزار، ، روستای لیمونده، روستای بادابسر، روستای بندبن، روستای تجرخیل(دهستان زارم رود شهرستان نکا)

 

چشم اندازی از پارک ملی پابندعکس ازنسرین دخت خطیبی

 

 

 

چشم اندازی از پارک ملی پابند-دره زارم رود(ظالم رود)

عکس از نسرین دخت خطیبی- بهار 1391

 

 

چشم اندازی از پارک ملی پابندعکس ازمینامحبوبی- بهار 1391

 

 

 

چشم اندازی از پارک ملی پابند-عکس از مینا محبوبی

 

 

 

پارک ملی پابندچشم اندازی از  پوشش گون دربخش جنوب شرقی پارک ملی پابند

عکس از نسرین دخت خطیبی-بهار1391

 

 

 

پارک ملی پابند  - گون آسای ایرانی Oxytropis iranica vassilcz

عکس از مینا محبوبی

 

 

پارک ملی پابند- نوعی  اسپرس Onobrychis وپروانه ای بسیار زیبا

عکس از نسرین دخت خطیبی بهار 1391

 

 

پارک ملی پابند- نمایی نزدیک از تصویر بالا نوعی  اسپرس Onobrychis

عکس از نسرین دخت خطیبی

پارک ملی پابندعکس از مینا محبوبی

 

پارک ملی پابند-درختان  بادام -ارتفاعات جنوب شرقی پارک ملی پابند

عکس از نسرین دخت خطیبی

 

 

پارک ملی پابند- عکس ازمینا محبوبی- بهار1391

 

 

پارک ملی پابند-عکس از نسرین دخت خطیبی

 

حفاظتی که انجام نشد

 

ادامه

ناحیه دو- ص20 از 22

 

صفحه اصلی