چشم انداز سهمگین و مصیبت بار سد بیجار رودبار

 

ادامه تصاویر

 

 

نمای دیگری از روستای " دیلمده "  بالا دست سد شهر بیجار

عکس ازمینا محبوبی - آذر  1387

 

 

  منطقه تخریب  شده  بستر رودخانه پس  از مصیبت 12 آذر

 عکس ازمینا محبوبی - آذر  1387

 

 

وسعت منطقه  تخریب شده   بستر رودخانه

جاده  علامت گذاری  شده در این تصویر  خود گویای وسعت این تخریب است

 عکس ازمینا محبوبی - آذر  1387

 

 

 عکس ازمینا محبوبی - آذر  1387

 

 

منطقه دو آب یعنی محل اتصال رود خانه های " شاهشهیدان و دیلمده "

 عکس ازنسرین دخت خطیبی - آذر  1387

 

 

منطقه تخریب شده  بستر رودخانه  توسط سد بیجار

 عکس ازنسرین دخت خطیبی - آذر  1387

 

 

2 از 6

ادامه -Next

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی