نسخه قابل چاپ

 

مقاله جعلي در ماهنامه کشاورز

در شمارة 307 ( تيرماه 1384) ماهنامه کشاورز به مدير مسئولي  و سر دبيري آقاي فريدون گل افرا ،  مطلبي درج شده  بود تحت عنوان : " جنگل ها همچنان مورد تهديد بي انصاف ها قرار دارد "  مقاله ياد شده شامل صفحاتي چند ( 105 الي 109 )  از کتاب " جنگل هاي باستاني شمال در آستانه وداع " تاليف   نسرين دخت خطيبي از کانون ديده بانان زمين بود . که بدون ذکر ماخذ و با عنوان مقاله و بدون اطلاع نويسنده چاپ شده بود .  پس از درج مطلب از سوي نويسنده  کتاب  به اين مجله اعتراض گرديد و خواسته شد که اين اعتراض در همان صفحه و در شماره آينده اين ماهنامه درج گردد که متاسفانه هيچگونه توجه اي به آن نشد . متاسفانه مدير مسئول اين نشريه  بدون هر گونه مسئوليتي  و با زير پاگذاشتن اخلاق مطبوعاتي به خود اجازه مي دهد به نام ديگران مقاله جعل کند و نشريه خود را پر کند .  در اينجا ضمن درج اعتراضي که به اين نشريه فرستاده شده تاسف و حيرت خود را از نشريه اي که عنوان تخصصي را هم يدک مي کشد اعلام داشته و اين شک باقي مي ماند که بقيه مقالاتي که در اين نشريه به چاپ مي رسد آيا جعلي و من در آوردي مسئول و سردبير اين نشريه نيست؟؟؟؟

 

 

کانون ديده بانان زمين – شهريور 84

 

 

متن نامه اعتراضي ارسالي به دفتر ماهنامه کشاورز È

 

به نام خدا

 

مدير مسئول و سر دبير ماهنامه کشاورز ، آقاي فريدون گل افرا

موضوع : اعتراض به چاپ  مقاله مندرج در شمارة 307

بدينوسيله در مورد مطلب مندرج  در شمارة 307 ( تيرماه 1384) تحت عنوان : " جنگل ها همچنان مورد تهديد بي انصاف ها قرار دارد "  مطالبي به شرح زير مي آيد :

مقاله ياد شده شامل صفحاتي چند ( 105 الي 109 )  از کتاب " جنگل هاي باستاني شمال در آستانه وداع " تاليف اينجانب مي باشد که بدون ذکر ماخذ و با عنوان مقاله و حتي بدون اطلاع اينجانب اما به نام اينجانب چاپ شده است. ضمن مخالفت شديد با عنوان انتخاب شده براي آن مطلب که جمله اي نامربوط و بي معني مي باشد.

 مطلب نيز که مربوط به  قسمت : " عدم وجود قوانين جامع نگر متناسب با ابعاد تهديد هاي زيست محيطي در جنگل و حريم آن " به گونه اي  مخدوش تهيه شده است و کلاٌ معني و مفهوم مطلب از بين رفته است ،    بدين صورت که  پاراگراف اول از صفحه دوم مقاله در آن نشريه(  صفحه 65 )  به  محتواي ياداشتي مربوط به تصوير صفحه 108  کتاب ( جنگل هاي باستاني شمال در آستانه وداع ) آنجا که   در مورد عملکرد سازمان کشاورزي و عمران جنگل هاي قدس رضوي در سه طرح شيرکلا ، اهلم ، نجاس و لاويج ، است  متصل شده است.  بدين شکل :

(   بهره برداري از منابع بر عهده جهاد سازندگي قرار گرفت برخي پيامد هاي عدم وجود قوانين جامع نگر با توجه به بحران  جنگل هاي شمال عبارتند از : 1- حفاظت و....2 جنگل کاري....3-کاشت ...4- انجام.....5- پاکتراشي...6- انجام.....7-محصورنمودن.....8- انجام...9- احداث...10-جاده...11-احداث پل12- احداث کانال ... )

در حالي که بعد از جمله ".....با توجه به بحران جنگل هاي شمال عبارتند از : بايد اين جمله مي آمد : تغيير کاربري جنگل ها که  از سال 1345 شروع....  ) به  صفحاتي ديگر پيوند زده شده است .

بعلاوه مطلب " عدم وجود قوانين جامع نگر متناسب با ابعاد تهديد هاي زيست محيطي در جنگل و حريم آن"  بخشي از چارت عوامل تخريب جنگل هاي شمال و پيامد هاي آن مي باشد ( صفحات 60 و 61 کتاب ) که عدم ذکر اين بخش به چنين چارتي ، مفهوم مطلب را بي معني و روح کتب را از بين برده است .

نکته قابل ذکر آن است که براي اينجانب انگيزه اي که سبب عدم اشاره به نام کتاب که مجوز رسمي از وزارت ارشاد را داشته است نامعلوم و سئوال انگيز است . اگر مشکلي با نام و يا کل اين کتاب داشتيد بهتر بود دست به چنين کاري نمي زديد !

بنا براين ضمن ابراز تاسف و تعجب بدينوسيله اعتراض خود را نسبت به درج مطلب ياد شده اعلام داشته و بر پايه  قانون مطبوعات خواهان درج  اين اعتراض ( بدون کم کردن مطلب و يا واژه اي از آن ) در شمارة مرداد ماه آن نشر يه در همان صفحه مربوطه هستم .

 شايان ذکر است  در صورت عدم درج اعتراض فوق،  کانون ديده بانان زمين به عنوان پشتيبان اين کتاب آن را در سايت اينترنتي خود به آدرس www.Earthwatchers .org منعکس خواهد کرد !

 

نسرين دخت خطيبي -كانون ديده بانان زمين –84/4/28

 

 

                          

 

  

صفحه اصلی