زربين

    Cupressus sempervirens

 

  کانون دیده  بانان زمین : نسرین دخت خطیبیتیر ماه    1387

 

ذخیره گاه جنگلی زربین حسن آباد چالوس  یکی از  بزرگترین ذخیره گاه های جنگلی کشور است که مساحت آن در کتاب مطالعات استراتژی ملی محیط زیست و توسعه پایدار  در سال 1373  معادل 20 هزار هکتار ذکر می شود ( جدول  ضمیمه  )  

 

ذخیره گاه جنگلی زربین حسن آباد چالوس  -  جنگل های باستانی -شمال -   منطقه حفاظت شده البرز مرکزی( استان مازندران )  

IRAN Ancient  Forest - Cupressus sempervirens- Central  Alborz-Protected area 

 عکس از نسرین دخت خطیبی  - اردیبهشت  1387

 

 زربین حسن آباد چالوس  -  جنگل های باستانی -شمال -   منطقه حفاظت شده البرز مرکزی( استان مازندران )  

IRAN Ancient  Forest - Cupressus sempervirens- Central  Alborz-Protected area 

 عکس از نسرین دخت خطیبی  - اردیبهشت  1387

 

ذخیره گاه جنگلی حسن آباد چالوس  در جنوب شرقی  چالوس قرار دارد و  بخش وسیعی از این ذخیره گاه جنگلی در منطقه حفاظت شده  البرز مرکزی . ( نقشه ضمیمه )  دامنه ارتفاعی این ذخیرگاه از ارتفاع 300 تا ارتفاع 1000متری کوه های شمال  بسطام  و اطراف آن به سمت دشت نظیر   امتداد   می یابد .

 

تاکنون نظریه های متفاوتی از انتشار این گونه در  کنار  جنگل های پهن برگ شمال ابراز شده  ".... این گونه در گذشته  های دور که اکثریت گونه های باز دانه بر پهنه رویشی نیمکره شمالی تسلط داشتند ، پراکنش وسیعتری داشت و امروز فقط محدود به یکرشته رویشگاه با شرایط ویژه اکولوژیکی گشته ، چنانچه در دوران سوم زمین شناسی که سوزنی برگان توسعه چشمگیری داشتند ، هر عنصر سوزنی برگ شاخص اقلیم خاص خود بود و به جهت نبود تغییرات  شدید اقلیمی و دوره های تناوبی یخچالی در شیبهای شمالی البرز ، سوزنی برگان اقلیم شمالی یا بوره آل نتوانستند به این منطقه مهاجرت  نمایند ، ولی برعکس ، اقلیم در آن زمان به گونه ای بود که شرایط برای توسعه و انتشار عناصر مدیترانه ای و از جمله درختان سرو و یا زربین فراهم بود و کوه ها و مواد تشکیل دهنده آنها در آن دوران هنوز برای رویش و توسعه گونه های پهن برگ مناسب نبود و تنها گونه های چندی از پهن برگان مثل توس و فندق Cotylus avellana  که گونه های بسیار مقاوم بوده و آشیان اکولوژیک همپوش با سوزنی برگان مناطق سرد داشتند در آن دوران به چشم می خوردند به همین جهت چون سوزنی برگان دامنه اکولوژیکی وسیعتری داشتند ، براحتی در شرایط خاکی و اقلیمی آن دوران رشد کردند ، اما با گذشت زمانهای طولانی و یا بهبود یافتن و تکامل شرایط خاکی و اقلیمی ، پهن برگان ظاهر گشته و به علت سرعت رشد و اشغال سریع رویشگاه های مناسب و نیز قدرت رقابتی شدید در این گونه عرصه ها ، سوزنی برگان را کنار زده و به مرور از وسعت و قلمرو رویشی سوزنی برگان کاسته شد . به طوری که امروزه شاهد حضور این گونه های سوزنی برگ به خصوص زربین در شرایط رویشگاهی ویژه و اختصاصی مانند رودبار ، دیلمان ، اشکور ، حسن آباد و علی آباد کتول هستیم " ( ماخذ : کتاب گونه های بومی و غیر بومی سوزنی برگ در ایران – موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع – حبیب الله زارع  - صفحه 105  و 106 سال چاپ  1380 )

 

جنگل های باستانی شمال - ذخیره گاه جنگلی زربین حسن آباد چالوس  -     منطقه حفاظت شده البرز مرکزی( استان مازندران )  

IRAN Ancient  Forest - Cupressus sempervirens- Central  Alborz-Protected area 

 عکس از مینا محبوبی   - اردیبهشت  1387

 

نگاهی به  درخت زربین

 *زربين   درختي سوزني برگ و هميشه سبز با تاج  مخروطي است .

*انشعابات افقي دارد .

 

زربین  - ذخیره گاه جنگلی  حسن آباد چالوس  -  جنگل های باستانی -شمال -   منطقه حفاظت شده البرز مرکزی( استان مازندران )  

IRAN Ancient  Forest - Cupressus sempervirens- Central  Alborz-Protected area 

 عکس از نسرین دخت خطیبی  - اردیبهشت  1387

 

   1  از 4

ادامه  

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

صفحه اصلی