گونه های غریبه مهاجم

 تهدیدی برای تنوع زیستی

 

ترجمه   کانون دیده بانان زمین - May2009    

 

 

بیست و دوم ماه مه توسط کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) در سال 2009  به گونه های مهاجم اختصاص داده شده است .

یافته های دانشمندان نشانگر آن است که تهاجم بیولوژیکی به شکل بی سابقه ای در حال گسترش است که سبب افزایش تهدید برای تنوع حیات و نیز اختلال در کارکرد اکوسیستم ها می شود و آثار منفی خود را حتی بر روی اقتصاد جهانی نیز به همان اندازه تامین آب ، امنیت غذا و سلامت بشر برجای می گذارد .

 گونه های غریبه مهاجم در "ارزیابی اکوسیستم هزاره" ، یکی از پنج عامل کلیدی منتهی به تغییر در اکوسیستم ها به شمار آمده است . چهار عامل دیگر عبارتند از : تغییر زیستگاه ، تغییرات آب و هوا ، بهره برداری های بیش از اندازه و آلودگی ها .

 

معضل گونه های مهاجم

 ارتباطات و تجارت روزافزون جهانی به گونه ای مستقیم در هم آمیختگی  گونه های گیاهی و جانوری در سراسر مرزهای جغرافیائی زیستی دخالت دارند.

گونه ها ناگهان به یک محیط جدید برده می شوند که شاید نتوانند در آنجا ادامه حیات دهند ، اما در بیشتر موارد زنده می مانند و به گونه مهاجم تبدیل می شوند . این روند ، همراه با تخریب زیستگاه ها ، به عامل مهمی برای نابودی گونه های بومی در سراسر جهان در چند صد سال گذشته تبدیل شده است . گرچه بسیاری از این صدمات به ثبت نرسیده اند ، اما امروزه درک روز افزونی از هزینه های اکولوژیکی تهاجم بیولوژیکی از نقطه نظر زیان های جبران ناپذیر به تنوع زیستی بومی ، وجود دارد. همه انواع زیستگاه ها در همه زون های آب و هوائی می توانند تحت تاثیر این مشکل قرار گیرند . مناطق حفاظت شده نیز در امان نیستند.

گونه های مهاجم (که در بیشتر موارد توسط انسان منتقل می شوند ) موجوداتی هستند که موفق به استقرار خود  و سپس چیرگی بر اکوسیستم بومی می شوند و سالم می مانند .

زیست شناسان هنوز تلاش می کنند این قابلیت تهاجم را پیدا کنند به امید این که تهاجم ها را در همان مرحله آغازین پیش بینی و متوقف کنند .

 مهاجم ممکن است موجودی باشد که در کشور بومی خود تحت فشار یک عامل یا یک پارازیت به سر می برده است ، و وارد اکوسیستمی می شود که از پیش توسط انسان ها یا عوامل دیگر برهم خورده است . اما علت هرچه که باشد ، پیامدهای چنین تهاجماتی – از جمله تغییر زیستگاه و اختلال در روند اکوسیستم طبیعی – برای گونه های بومی فاجعه بار است .

 

                                            منبع:   (Invasive Species Specialist Group) ISSG

 *****  

 

 

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی