کانون دیده بانان زمین در بررسی180 منطقه حفاظت شده در اکوسیستم های کوهستانی و

تالابی ثابت می کند که حفاظتی بودن این مناطق دروغی بیش نیست

 

ادامه بررسی ناحیه سه -مناطق حفاظت شده حوزه رودخانه قزل اوزن

منطقه 5  حوزه رودخانه قزل اوزن

  منطقه حفاظت شده  سرخ آباد     

Sorkhabad  Protected Area

منطقه حفاظت شده سرخ آباد  با  مساحت 122 هزارو 618 هکتاردر سال 1375 حفاظت شده اعلام شد . منطقه حفاظت شده سرخ آباد در 12 کیلومتری شمال غربی شهر زنجان ،  40 کیلومتری جنوب شرق شهر آق کند،   به علاوه فرودگاه شهر زنجان نیز در داخل این منطقه است و راه و راه آهن زنجان-میانه نیز از جنوب آن می گذرد.

 منطقه حفاظت شده سرخ آباد  در ارتفاعات شمال غربی  قافلانکوه و با در بین دو رود دره  قزل اوزن و زنجان رود از زیر شاخه های مهم قزل اوزن تعیین شده است .دره قزل اوزن با طول تقریبی 35 کیلومتر مرز شمالی شرقی آن در حد فاصله  روستای جزوان تا روستای درام و روستای جزلان دشت و زنجان رود به طولی حدود 35 کیلومتر به عنوان مرز جنوب غربی آن در حد فاصل ایستگاه های راه آهن آزاد پی ، نیک پی و نیم ایستگاه ینگجه . تعیین شده است.

سرخ آباد

نقشه منطقه حفاظت شده سرخ آباد

ماخذ نقشه : اطلس مناطق حفاظت شده سال 1385- تکمیل عوارض طبیعی و مکان های جمعیتی بر پایه نقشه های منطقه ای و همچنین علامت گذاری ازکانون دیده بانان زمین

 

 

رشته کوه قافلانکوه با راستای شمال غربی- جنوب شرقی و به طول حدود 150 کیلومتر، تقریبا از ده کیلومتری جنوب شر قی شهر میانه رخ نمون دارد تا ارتفاعات شمال غربی تاکستان . دره قزل اوزن حد فاصل بخش وسیعی از این رشته کوه با  بخشی از کوهستان های البرز غربی (تالش) است.

 رشته کوه قافلانکوه از نظر واحد های زمین ساختی جزو واحد  البرز- آذربایجان شناخته شده است . منطقه حفاظت شده سرخ آباد و منطقه حفاظت شده کاغذ کنان در این رشته کوه قرار دارند. منطقه حفاظت شده سرخ آباد دراین رشته کوه در  بر گیرنده ابر سازه های بلندی چون  -  کوه گلچین(2550متر)  کوه چله خانه(2885 متر )،کوه خیرمسجد(2874متر ) کوه دینگه (۲۷۴۰ متر) کوه سرداب(2645 )  بیوک داغ (2641 متر) ،کوه چونوباشی(2628 متر)،کوه گناف(2150 متر) - کیا داغی(2491متر ) -کوه تپاتولا (2089 متر)، کوه پلنگه (2085 متر )  ، کوه نواسر(1050متر )، کوه زرش- کوه سرخ آباد و... است 

 رود دره ها ی  رودخانه جزلا،  رودخانه کله سارچای، رودخانه راج ،   کندی چای، و... زهکش برف آبها،  آب چشمه ها و دیگر جریان های آبی  جبهه های شمال شرقی این ارتفاعات به مادر رود رودخانه قزل اوزن است . گفتنی است یخچال طبیعی ولیدر در کوه الگناف و آبشار سرخ میشه  در کوه پلنگه و آبشار ماری - آبشار ایلان  در شرق و غرب  روستای ماری در این بخش از ارتفاعات شمال شرقی منطقه حفاظت شده سرخ آباد  است.

و  رودخانه سهرین، رودخانه سارمساقلو،رودخانه ینگجه، رودخانه آلمالو ، رودخانه ارمغانخانه ، رودخانه قره چریان، و... پس از تغذیه  دشت  سهرین ، دشت آلمالو ، دشت سارامسقلو  ،و... وارد  زنجان رود از زیر شاخه های قزل اوزن می شوند. گفتنی است چشمه آب گرم وننق  و چشمه آب گرم لگاهی در این بخش از منطقه حفاظت شده سرخ آباد قرار دارند.

 

 بنا براین  با توجه به چشم انداز طبیعی اشاره شده ، چرخه آب  از  رودخانه زنجان رود در جنوب منطقه حفاظت شده سرخ آباد به رودخانه قزل اوزن در شمال منطقه حفاظت شده سرخ آباد جریان دارد  و این یعنی هر نوع آلودگی و یا خاک شویی ویا کاهش دهی آب که در بخش های جنوبی منطقه حفاظت شده سرخ آباد، ایجاد شود  تاثیر آن در  رودخانه قزل اوزن در شمال منطقه حفاظت شده سرخ آباد  و در نهایت در دریاچه سد سفید رود  نمود می یابد !!!!.

 

ارتفاعات قافلانکوه در این منطقه،  از هزاره های دور بستر جنگل و پوشش گیاهی بسیار غنی بوده است با گونه هایی چون اُرس، سیاه تلو، بلوط ایرانی، زالزالک، انار وحشی ،کلاه میر حسن و.... وکوهستان ها  و دشتهای آن  زیستگاه های غنی برای پلنگ، خرس، بزو پازن ،گراز، آهو، و... بوده اند.  افزون بر این اکوسیستم های کوهستانی و دشتی پر آب و غنی ،بستر هایی برای تبلور زندگی از هزاره ها در این بخش از ایران زمین مهیا کرده است که آثار کشف شده از کاوش های باستانشناسی دلیلی بر این مدعاست از جمله آثار به دست آمده از تپه باستانی  جیران جزلاندشت نظیر کشف پنج گور با هفت اسکلت متعلق به عصر آهن ( فروردین1392-ایرنا)

و یا تپه باستانی تورپاخ قال  در نزدیک شهر ارمغان خانه که با شماره 7406 به نام تپه دوسران در فهرست آثار ملی ایران بثبت شده است. 

 

مراکز جمعیتی  داخل ومرزمنطقه حفاظت شده سرخ آباد  : روستای سرخ آباد- روستای گوهر- روستای سرخ میشه- روستای کسران -روستای شیت - روستای کلج آباد –روستای کله سیران (کله سران)– روستای انزر- -روستای کرمالیم- روستای ولیس- روستای ولیدر( دهستان چورزق- شهرستان طارم -استان زنجان)

شهر ارمغان خانه -روستای سهرین- روستای گلچین- روستای ولیاران - روستای ونتق -روستای دوسران -روستای زریک- روستای لگاهی- روستای ماری روستای بلوغ- روستای جلیل آباد- روستای اورچی-روستای عرفشه - روستای آلمالو- روستای قره چریان- روستای قاهران (گهران) –روستای سیف آباد – - روستای رشید آباد و معدن مس متروکه رشید آباد- روستای کامیار - روستای پازکی- روستای کلاسر- روستای چچکلی- روستای اورته بلاغ- روستای محمود آباد(تازه کند )  و......(دهستان قره پشتلو بالا- دهستان زنجان رود- شهرستان زنجان-استان زنجان  )

 

 

 

چشم اندازی از منطقه حفاظت شده سرخ آباد - محدوده روستای شیت ( کوه  زرش و کوه نواسر از رشته کوه قافلانکوه - ( شمال شرقی منطقه به اصطلاح حفاظت شده سدخ آباد )

 

 

 

چشم اندازی از منطقه حفاظت شده سرخ آباد - آبشار ماری ( غرب روستای ماری به ارتفاع حدود ده متر )

 

 

چشم اندازی از منطقه حفاظت شده سرخ آباد - روستای گوهر ( جنوب کوه پلنگه از رشته کوه قافلانکوه( شمال شرقی منطقه به اصطلاح حفاظت شده سرخ آباد )

ماخذ تصویر: سایت شهرستان طارم

 

 

 

چشم اندازی از منطقه حفاظت شده سرخ آباد - آبشارسرخ میشه  (نزدک روستای سرخ میشه - شمال شرق منطقه به اصطلاح حفاظت شده سرخه آباد)

ماخذ تصویر: سایت کویرها و بیابان های ایران

 

 

 

چشم اندازی از منطقه حفاظت شده سرخ آباد - روستای ولیدر ( جنوب کوه زرش )

 

 

 

حفاظتی که انجام نشد

 

   بازی مرگبار انتقال  گونه های جانوری این بار  در منطقه حفاظت شده سرخ آباد برای انتقال آهوان دشت سهرین

بازی مرگبار انتقال گونه های جانوری از زیستگاهی به زیستگاه دیگر که به یک سیاست ضد حیات وحش  در مناطق به اصطلاح حفاظت شده تبدیل شده  چند سالی است که  دامن منطقه حفاظت شده سرخ آباد  را نیز گرفته است  . در ادامه ضمن اشاره به مشخصات دشت سهرین در این منطقه ،به اخبار رسانه ای شده در این مورد اشاره می شود :

 

دشت سهرین بخش وسیعی ازجنوب غربی منطقه حفاظت شده سرخ آباد را تشکیل می دهد و رودخانه های سهرین، ینگجه، سارمسقلو ، قره چریان ، و...پس از عبور از این دشت وارد زنجان رود می شوند. این دشت از دیر باز یکی از زیستگاه های مهم آهو بوده است . مساحت دشت سهرین طبق گفته فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان زنجان (27 خرداد 1393 فارس)  چهل هزار هکتار است و این عدد یعنی 33 درصد مساحت منطقه حفاظت شده سرخ آباد . از اواسط دهه هشتاد که سازمان حفاظت محیط زیست به اجرای طرح های سوداگرانه ضد حیات وحش  از طریق  تکثیر حیات وحش  در اسارت برای پیش بردن خط انحرافي جلب توريست از طريق شکار شتاب داد ،آهوان دشت سهرین از قربانیان این طرح بودند!! که به مواردی از آنها اشاره می شود : 

6مهر 1389 سبز پرس : " سازمان حفاظت محیط زیست که قصد داشت در استان‌های اردبیل وکردستان طرح تکثیر آهو در اسارت را اجرا کند،عملیات زنده‌گیری آهو در دشت سهرین را به اجرا گذاشت. اما این عملیات با تلفات 57 درصدی آهوهای زنده‌گیری شده همراه بود. یک منبع آگاه در این باره به سبزپرس گفت که قرار بود 30 آهو از این دشت زنده‌گیری شوندکه 20 آهو به استان اردبیل و 10 آهوی دیگر به استان کردستان منتقل شوند اما به دلیل استفاده از روش سنتی زنده‌گیری وبه کار گرفتن تور برای گرفتن آهوها گروه مجری عملیات تنها موفق به زنده‌گیری 14 آهو شد که 12 آهو از این تعداد نر بودند. این منبع آگاه همچنین از تلفات 8 آهو در این عملیات خبر داد و گفت: «سه آهو در استان زنجان و در جریان عملیات زنده‌گیری از بین رفتند و پنج آهوی دیگر نیز پس از انتقال به استان‌ها جان دادند......"

18 اردیبهشت 1390 ایسنا- دلاور نجفي حاجي‌پور : " هنوز هيچ‌كس موضوع تلف شدن آهوان دشت سهرين در جريان انتقال به زيستگاه جديد در اردبيل را فراموش نكرده است، بعد از وقوع آن فاجعه زيست محيطي كه بدون هرگونه مطالعه كارشناسي صورت گرفته بود، بار ديگر زمزمه اجراي چنين طرحي به گوش مي‌رسد كه باعث نگراني شده است.اگر مسوولان امر به‌دنبال حفظ گونه جانوري هستند، بايد توجه شود كه آهوي دشت سهرين در زيستگاه اصلي خود زندگي مي‌كند و بهتر است در همان محل نيز باقي بماند.... انتقال 12 راس آهوي دشت سهرين در سال گذشته به اردبيل به‌دور از منطق بود. ... در فاجعه مرگ آهوان سالم دشت سهرين اطلاعات دقيقي به كارشناسان داده نشد و فقط استفاده از دوز بالاي داروي بي‌هوشي عامل مرگ اين حيوانات عنوان شد،در حالي‌كه بايد مستندات پزشكي را در اختيار عموم كارشناسان قرار مي‌دادند كه چنين نشد..."

23 مهر1390 فارس- پرویز رستمی کارشناس مسئول بازرسی اداره کل محیط زیست استان زنجان: " اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان در نظر دارد تعداد محدودی مجوز شکار آهو در سرخ‌آباد (دشت سهرین) صادر نماید.وی با بیان اینکه متقاضیان می‌توانند درخواست‌های خود را از 23 مهرماه سال جاری به مدت 10 روز به شماره 5232005 فکس کنند،......"

27 آبان 1393خبرگزاری مهر - قربانعلی محمد پور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان : " نبود مطالعات مدیریتی و توجیهی و تفصیلی عامل اصلی کاهش جمعیت آهوان دشت سهرین در استان زنجان بوده است. وی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران استان، افزود: شکار بی رویه، جزیره ای شدن زیستگاهها، خشکسالی و کاهش شدید پرسنل حفاظت محیط زیست از مهمترین عوامل در کاهش ۱۴ درصد جمعیت آهوان دشت سهرین بوده است...."

 

16خرداد 1394ایسنا- قربانعلی محمدپور مدیرکل محیط زیست استان زنجان: "شکار غیرمجاز و برداشت بی‎رویه و همچنین ساخت و ساز داخل مناطق باعث کاهش 15 درصدی آهوان در دشت سهرین شده ." 

وی در همین خبر می گوید : " 95 درصد از دشت سهرین از املاک اراضی مردم بوده و در حدود30  روستا در 50 هزار هکتار این دشت وجود دارد که با تغییر کاربری‎ها و احداث واحدهای مسکونی جدید شاهد تغییر در جمعیت آهوان منطقه و کاهش 15 درصدی آن بودیم"

این مدیر کل محیط زیست  اعلام می کند که  95 درصد آن  از  حفاظت خارج شده است !!!  و طنز تلخ حفاظتی بودن این میراث های طبیعی ملی بامدیریت سوداگرانه در این است که در همین پنج درصد باقی مانده دشت سهرین قرار است طرح های ویرانگر  گردشگری نیز پیاده شود . قربانعلی محمدپور مدیرکل محیطزیست زنجان در همین خبر  از به تصویب رسیدن گردشگری شدن دشت آهوان سهرین نیز خبر می دهد . یعنی فاتحه همان 5 درصد دشت سهرین یعنی  باقی مانده زیستگاه آهوان  خوانده شده است!!! این اقدامات و عدم حفاظت توسط  متولیان حفاظت از این میراث طبیعی نسل ها و حفظ ذخیره های ژنتیکی منطقه در واقع چیزی نیست جز خیانت  به مردم این نسل و نسل های آینده !!!!

 

 

  سد سازی و داغان کردن ابر سازه های آب ساز طبیعی در منطقه  به اصطلاح حفاظت شده سرخ آباد

در منطقه به اصطلاح حفاظت شده سرخ آباد ،تاکنون به قیمت داغان کردن اکوسیستم منطقه، هشت  سد ساخته شده و یک سد نیز در حال ساخت است شامل :

سد قره تپه  بر روی رودخانه ارمغانخانه . عملیات تخریبی  این سد در سال 1368شروع و در سال 1369 آبگیری شد.سدی که در فروردین 1394 در حال شکستن بود . در این رابطه در 6 خرداد 1394 علی عباسی مدیر دفتر بهره‌برداری از تأسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای زنجان به خبرگزاری فارس گفت :   اقدامات لازم دستگاه‌های مربوطه مانع شکستن این سد شد، .... و در حال حاضر این سد متحمل خساراتی شده که باید مورد بازسازی قرار گیرد.

سد چریان بر روی رودخانه ارمغانخانه . عملیات تخریبی  این سد در سال 1368شروع و در سال 1372 آبگیری شد.

سد جوره خان  بر روی رودخانه ارمغانخانه. عملیات تخریبی  این سد در سال 1376شروع و در سال 1377 آبگیری شد.

سد سهرین یک برروی رودخانه سهرین .عملیات تخریبی  این سد در سال 1370شروع و در سال 1372 آبگیری شد.

سد سهرین دو  برروی رودخانه سهرین

سد سارمساقلو بر روی رودخانه سارمساقلوعملیات تخریبی  این سد در سال 1365شروع و در سال 1367 آبگیری شد

سدقاهران بر روی رودخانه قاهران.  عملیات تخریبی  این سد در سال 1373شروع و در سال 1375 آبگیری شد

سد ینگجه بر روی رودخانه سهرین. عملیات تخریبی  این سد در سال 1378شروع و در سال 1379 آبگیری شد

سد بعثت بر روی رودخانه ارمغانخانه که در حال ساخت است. عملیات ساخت این سد از سال 1390 شروع شده است و محل آن در نزدیک روستای  زریک  است، یعنی  ارتفاعات حدفاصل  روستای ماری و شهر ارمغانخانه. این سد برای شهرک صنعتی که قرار است در همین منطقه ایجاد شود در حال ساخت است. در 22 بهمن 1392 ناصر صیدی مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی  استان زنجان به خبرگزاری مهر از تصویب راه اندازی سه ناحیه صنعتی در سطح استان زنجان برای ارمغانخانه، خدابنده و زنجان خبر داده است.

 

   معدن خواری و داغان کردن زیستگاه های گیاهی و جانوری  درمنطقه به اصطلاح حفاظت شده سرخ آباد

نام برخی از  معادن شناسنامه دار  :  

معدن فلدسپات رنگی نیک پی

معدن فلدسپات چورزق

معدن شن و ماسه سارمساقلو

معدن شن و ماسه آلمالو

و معادن غیر رسمی بسیار

افزون بر معادن اشاره شده ، برنامه های معدنخواری بیشتری بویژه معاد ن مس در پیش است از جمله در منطقه ماری و منطقه چورزق. .در این رابطه سایت فرمانداری شهرستان طارم(28مهر 1394) از حضور سرمایه گذاران چینی در بخش چورزق تحت شرکت معدن کاران پیشرو آسیا  خبر می دهد .

 

 

 خاکستر سازی ذخایر ژنتیکی به دلیل عدم تجهیزات خاموش کردن آتش درمنطقه به اصطلاح حفاظت شده سرخ آباد

نمونه ای از اخبار رسانه ای شده خاکستر سازی ذخایر ژنتیکی درمنطقه به اصطلاح حفاظت شده سرخ آباد تنها  در دو ساله اخیر :

26 مرداد 1394 خبرگزاری مهر: آتش سوزی در منطقه حفاظت شده سرخ آباد زنجان بعد از ۱۹ ساعت خاموش شد، اما ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه امروز بار دیگر آتش سوزی در بخشی دیگر از این منطقه حفاظت شده آغاز شد.....این بار آتش به جان مراتع ناحیه کلاسر منطقه سرخ آباد افتاده و می‌خواهد آرامش آهوان را در این منطقه به هم بزند

26 مرداد 1394پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew):تش سوزی وسیعی از بعد از ظهر دیروز بخش هایی ازمنطقه حفاظت شده سرخ آباد در استان زنجان را در بر گرفت.امجد باقری مدیر روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان زنجان در این باره گفت: حریق در محدوده ای به نام دربند ماری به وقوع پیوسته است که از بکرترین قسمت های منطقه و زیستگاه اصلی خرس قهوه ای و پلنگ به شمار می رود.بر اساس اعلام مامورین حاضر در منطقه وسعت آتش تا حدی زیاد است که تا فاصله ۵۰۰ متری آتش امکان نزدیک شده به آن وجود ندارد.....

27 مرداد 1394 سایت موج رسا -مسئول روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان :" ......در منطقه  رشید آباد زنجان نیز امسال آتش سوزی اتفاق افتاده است که در این آتش سوزی بیست هکتار از اراضی طعمه حریق شده است...."

27 مرداد 1394 ایرنا- زعفر افشاری فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست استان زنجان:...... در این حادثه آتش سوزی متاسفانه بیش از سیصد هکتار از درختان جنگل، پوشش های گیاهی و مراتع منطقه حفاظت شده سرخ آباد از بین رفت و به حتم به جانوران موجود در منطقه نیز آسیب هایی وارد آمده است.

28مرداد 1395 ایرنا : "  حریق مراتع روز گذشته در منطقه کوهستانی روستا سهرین، مجموع آتش سوزی ها در منطقه حفاظت شده سرخ آباد زنجان طی 38 روز اخیر به 22 هکتار رسید....سیدرضا موسوی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به کوهستانی بودن منطقه امکان استفاده از تجهیزات آتش نشانی فراهم نشد بنابراین نیروی انسانی حاضر در محل به منظور جلوگیری از گسترش حریق با بیل و آتش کوب وارد عمل شدند.وی با تاکید بر اینکه علت اصلی و قطعی آتش سوزی رخ داده در این منطقه هنوز مشخص نیست و موضوع از سوی کارشناسان در دست بررسی است از مردم خواست از بر افروختن آتش در طبیعت خودداری کنند.21 تیر امسال و 22 مرداد جاری نیز 10 هکتار از مراتع واقع شده در روستای پالتلو زنجان بنا به دلایل نامشخص طعمه حریق شد که اگر تلاش محیط بانان و اهالی روستا نبود بر وسعت حریق اضافه می شد...."

2شهریور  1395 خبرگزاری مهر  : "خلیل آقاجانلو مدیرکل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان آ تش سوزی در مراتع سرداب از توابع شهرستان طارم باعث شد که دویست هکتار از مراتع دچارآتش سوزی شود، ....طی پنج ماه سالجاری ۵۰۰ هکتار از مراتع استان زنجان دچار آتش سوزی شده ..."

 

7شهریور  1395 ایرنا- رئیس روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان : پنج هکتار از اراضی مرتعی و درختچه ای روستای رشیدآباد واقع در منطقه شکار ممنوع فیله خاصه زنجان بر اثر حریق، تبدیل به خاکستر شد.....

17 تیر   1396خبرگزاری مهر -زعفر افشاری فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست استان زنجان : در 15 تیر  ده  هکتار از منطقه حفاظت شده سرخ‌آباد زنجان طعمه حریق شد.

7 مرداد 1396ایرنا-فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست استان زنجان گفت: بخشی از مراتع روستاهای 'گوهر و چفتان' شهرستان طارم از توابع این استان، طعمه آتش شد

20 شهریور1396ایرنا-مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان گفت: قریب 15 هکتار از مراتع روستای لگاهی منطقه قره پشتلو شهرستان زنجان از توابع این استان، در آتش سوخت و از بین رفت.

20شهریور  1397تسنیم-امجد باقری، رئیس روابط عمومی اداره کل محیط زیست استان زنجان :....شامگاه روز گذشته، منطقه حفاظت شده سرخ آباد از اراضی مرتعی روستای لگاهی دچار حریق شد..... متاسفانه نزدیک به 15 هکتار از اراضی مرتعی در این آتش سوزی طعمه حریق شد...

 

 

 

   راه زنی و تکه پاره کردن اکوسیستم های یکپارچه زیستگاه های گیاهی و جانوری  درمنطقه به اصطلاح حفاظت شده سرخ آباد

با نگاهی به نقشه این منطقه شبکه وسیعی از راه های مختلف در این منطقه ایجاد  که برخی از راه هاعملکرد روستایی دارند ولی بسیاری دیگر نیز برای سد ها  دسترسی به معادنساخته شده . یکی از راه ها که اخلال اساسی در اکوسیستم منطقه ایجاد کرده است  ، راه اسفالته30 کیلومتر شهر زنجان به شهر ارمغان خانه است با عبور از وسط منطقه به اصطلاح حفاظت شده سرخ آباد.

 

  

 

منطقه 5  حوزه رودخانه قزل اوزن :  منطقه حفاظت شده کاغذ کنان      

-Kaghazkonan  Protected Area

منطقه حفاظت شده کاغذکنان، شمالی ترین منطقه حفاظت شده رشته کوه  قافلانکوه است که  با مساحت 50 هزارو 624 هکتار در سال1390 به فهرست مناطق حفاظت شده اضافه شد . این منطقه مجموعه ای است از اکوسیستم های کوهستانی، دشتی و تپه ماهوری متصل به غرب منطقه حفاظت شده آق داغ از طریق رودخانه قزل اوزن و در   35کیلومتری جنوب شرق شهر میانه قرار دارد.   

  بر پایه محدوده مشخص شده در نقشه مناطق حفاظت شده کشور در سال 1391 ( منعکس در سایت سازمان حفاظت محیط زیست ) و انطباق آن با نقشه های استانی ، می توان گفت این منطقه در بر گیرنده  کوه های ارگنه ،کوه گوني، کوه ابابين ، کوه توره داغی( 1854 متر )  و...  بخشی از  برف آبها و آبریز های این ابر سازه های آب ساز طبیعی توسط دره رود های استاجین ، مندجین و  ابابین  ، وارد رودخانه قزل اوزن در  بخش شرقی می شوند و  بخشی دیگر از طریق رود دره  قره قانلو و رود دره سلیمان قشلاق  وارد رودخانه قزل اوزن در جنوب شهر میانه  در مسیر راه آهن میانه- زنجان می شوند . از پراکنش و وضعیت زیستگاه های گیاهی و جانوری این منطقه اطلاعاتی به دست نیامد  غیر از آماری از جمعیت آهوی منطقه ، که امیر قاسم‌زاده رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میانه در گفتگو با تسنیم ( 25 دی1394) خبر از سرشماری 168 راس آهو در این منطقه را می دهد.

 شهر آق کند ( شهر کاغذ کنان) در این منطقه واقع است به همراه روستا هایی چون  حاجی میر، روستای شیخلر، روستا ی اندرود بالا و پایین ، روستای توین، روستای شاه علی بیگلو، روستای ولستان ،  روستای باش بلاغ، روستای داش بلاغ، روستای سلیمان قشلاق، روستای تختمشلو، روستای قره بلاغ ، روستای شیخ لر، و....  روستای سنجیده ،  روستای مندجین و  روستای گاو  نیز در  مرز شرقی آن کنار رودخانه قزل اوزن قرار دارن .

 

حفاظتی که انجام نشد

 

   معدن خواری و داغان کردن زیستگاه های گیاهی و جانوری  در منطقه حفاظت شده کاغذ کنان

یکی از موارد عدم حفاظت این منطقه معدنخواران است که به نمونه های  رسمی آن اشاره می شود :

معادن سنگ لاشه توین

معادن سنگ داش بلاغ میانه

معادن سنگ های تزیینی و تراورتن قره بلاغ

معادن آهک در شمال شاه علی بیگلو

معدن خاک صنعتی گورجق

 

ناحیه سه-ص12 از 14

ادامه

 

صفحه اصلی