براي حفاظت از جنگل هاي باراني برزيل تجار صنايع بزرگ کشت سويا با يک تعليق دوساله روبرو شدند

 

 ترجمه : کانون ديده بانان زمين – فرشته موثق نژاد 

هامبورگ گرين پيس براي نجات آخرين بازمانده هاي جنگل هاي باراني برزيل به يک موفقيت کوچک دست يافت .

مسئولان و تجار صنايع بزرگ کشت سويا بايک تعليق دو ساله براي مزارع ايجاد سويا در جنگل هاي کهن برزيل روبرو شدند .

خريد مزارع جديد در دل جنگل هاي باراني آمازون براي ايجاد مزارع سويا به مدت دو سال ممنوع اعلام شد . اين تصميم که براي سردمداران بزرگ کشاورزي به اجرا در آمد نتيجة يک مبارزة بين المللي از سوي گرين پيس تحت شعار " جنگل هاي باراني براي تهيه غذا قلع و قمع مي شوند "  به اجرا در آمد .

 سازمان محيط زيست براي حفظ   آمازون همچنين از شرکت هاي تهيه غذا در اروپا نظير "مک دونالد" که بيشترين کشت سويا در دل جنگل هاي باراني به شکل غير مجاز را در اختيار دارند خواست تا به  کار کارگران در مزارع،  تحت شرايط نا عادلانه پايان بخشد .

 "اوليور سالگه" متخصص جنگل از گرين پيس گفت : " به اين ترتيب دست کم خطر نابودي گنجينة تنوع زيستي انواع گونه ها به طور چشمگيري کاهش مي يابد . "   وي افزود:   " اگر سريعاً تدابير لازم براي ادامة حفاظت از جنگل هاي باستاني انديشيده نشود اين اعمال محدوديت و به تعليق در آوردن مزارع سويا به مدت دو سال  ، بدون شک به يک ژست تبديل خواهد شد ."  

اين جنگل هاي باستاني در هر دقيقه در گستره اي به وسعت 5 زمين فوتبال براي ايجاد سويا نابود مي شوند . ( تصاوير زير نمونه از اين واقعيت است )

 

 

1645 هکتار از جنگل هاي باراني  توسط شرکت کارگيل "CARGIL"  ( شرکت آمريکايي صنايع غذائي ) براي ايجاد مزارع سوياسوزانده شد   . اين ميزان بيشترين مساحت تخريب شده در 7 سال اخير بوده است

 

 

 

تصويري  از مزارع ايجاد شده سويا در دل جنگل هاي باراني

 

 فعالان گرين پيس پرچم هايي  در 2500 کيلومتر مربع از جنگل هاي باراني پاکتراشي شده گستردند .  " خوزه دونيستي پيرس دواليورا"   ، رئيس توليد کنندگان محصولات کشاورزي در " سانتارم "    SANTAREM  برزيل از سوي پليس محيط زيست برزيل مسئول پاکتراشي شناخته شد . وي با کاميون وارد محوطه شد و پرچم هاي خراب کرد . 

ممنوعيت ايجاد مزارع و تجارت سويا بايد  تا زماني که طرحي براي حفاظت از جنگل هاي باراني تهيه شود  از سوي دولت برزيل به قوت خود باقي مانده و به اجرا در آيد،. برزيل بزرگترين صادر کننده سويا در جهان است

 منبع : گرين پيس جولاي 2006

 

***

 

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی