فاجعه زيست محيطي درياي بالتيک توسط صنايع کاغذ

30 بشکه ديگر به 21 هزار بشکه جيوة تخليه شده در درياي بالتيک اضافه مي شود !

گرد آوري و برگردان کانون ديده بانان زمين

 

پس از كشف 30 بشكه حاوي جيوه كه از آلاينده‌هاي خطرناك به شمار مي‌رود در سواحل درياي بالتيك در سوئد ، سازمان زيست محيطي WWF  خواستار رفع سريع اين معضل  شد .

 لمپ مدير WWFدر شعبه اين سازمان در سوئد اين بشكه ها را «بمب ساعتي» ناميد .

تركيبات جيوه از خطرناكترين تركيبات فلزات سنگين به شمار مي‌آيند . در صورت نشر اين آلاينده در اين منطقه   كل جمعيت ماهي‌ها از بين خواهند رفت  . ورود چنين موادي به زنجيرة غذائي انسان نيز بسيار خطرناك است . اين بشكه‌ها حاوي زائدات صنايع كاغذ هستند كه در پنج،شش سال اخير به شكل كاملاً قانوني !!!به عنوان زباله به درياي بالتيك ريخته مي‌شوند .

 

WWF از مسئولان سوئد درخواست كرد تا محيط زيست را از اين آلودگي پاك كنند .  براساس اعلام WWF در مجموع حدود 21000 بشكه حاوي جيوه در درياي بالتيك ريخته شده است . لمپ گفت: «  اين بشكه ها كه حاوي جيوه مخلوط شده با آهك هستند ،9000   كيلوگرم جيوة خالص دارند » وقتي جيوه توسط باكتري هاي دريا از اين مخلوط جدا مي‌شود تركيب بسيار خطرناكي ايجاد مي‌كند . اين تركيب 20 بار خطرناكتر از جيوه است و خطرناكترين تركيب فلزات سنگين براي انسان و حيوانات به شمار مي‌آيد .

WWF به فاجعة زيست محيطي صنعتي كه پيش از اين در سواحل ژاپن رخ داده است اشاره كرد.  كارخانة چيسو كه توليد كنندة كود شيميائي است بين سال‌    1932   تا  1968   زباله‌هاي حاوي جيوه را در دريا تخليه كرد 3000 انسان كه ماهي هاي آلوده را مصرف كرده بودند به بيماري موسوم به " مينه ماتا " مبتلا شدند و بسياري از آنها از بين رفتند .

***

منبع : گرين پيس آگوست 2006

 

 

 

 

 

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی