گزارش تصويري از نتايج آبخيز فروشي در منطقه حفاظت شده البرز مرکزي ( ميگون  و  شمشک)

 کانون ديده بانان زمين-  نسرين دخت خطيبي  - شهريور 1386

 

سال 1373 را شايد بتوان نقطه عطفي در آبخيز فروشي رسمي و دولتي  دانست . در اين سال  نگرشي که ظاهراً حفظ آبخيز ها را در واگذاري و فروش  آن  مي دانست ! !  موفق مي شود  با به دست آوردن تاييديه  وزير مربوطه  وقت   به اين نگرش  شکل  رسمي و دولتي بدهد ! :  (  از سخنان تاريخي سال 1373 " کلانتری "  : ... با کليات  موضوع موافقم بجاي اينکه کم کم پيشروي و تصرف کنند با رعايت قانون اين اراضي را بفروشيم و پول براي دولت باشد بعد از آن چنانچه کسي تخلف کرد برخوردي قوي شود . )  

  متعاقب آن در سال 1374 فروش   آبخيز هاي حياتي  تهران  بزرگ  آغاز  مي گردد  و  از همين سال است که روند تخريب  در اين آبخيز ها بويژه در منطقه حفاظت شده البرز مرکزي شتاب گرفته   و مناطقي نظير  ميگون - شمشک - اوشان - لواسان - گلوکان - انباج -  افجه - کند سفلي - لالون - روته   و ... مورد سوداگري  کلان کوهخواران  بزرگ  قرار مي گيرد  که  تا به امروز نيز شتاب اين روند دو چندان شده است !  تصاوير زير  نمونه هايي است  از  تصرف اين آبخيز هاي ملي در منطقه  ميگون و شمشک .

 

 منطقه حفاظت شده  البرز مرکزی - آبخیز های تهران  - شهرستان شمیرانات-  عکس از : نسرین دخت خطیبی

IRAN-CENTRAL ALBORZ   MOUNTAIN  -  PROTECTED AREA -  TEHRAN  WATERSHED - MEYGUN

تصرف  و ساخت   آبخيز هاي ملي  براي  سوداگري

 

اIRAN-CENTRAL ALBORZ   MOUNTAIN  -  PROTECTED AREA -  TEHRAN  WATERSHED - MEYGUN

 منطقه حفاظت شده  البرز مرکزی - آبخیز های تهران  - شهرستان شمیرانات عکس از : نسرین دخت خطیبی

وقتي  فروش آبخيز هاي ملي  علناً  صورت مي گيرد ، کوهخواران  به خود اجازه مي دهند  مسير کوه هاي ملي  در منطقه حفاظت شده را  سد کنند  و در مقابل آن با  وقاحت  بنويسند :

 اين ملک خصوصي و خانوادگي مي باشد -ورود ااکيداً  ممنوع 

  ( تصوير فوق  راه  ورودي  به ساختمان   تصوير اول است که    تخريبي وسيعي را  براي   اين راه  بويژه در بالادست  در اين آبخيز هاي ملي   بوجود آورده است .  اين عکس در شهريور 86 گرفته شده است قطعاً   در آينده تغييرات تخريبي بيشتري در اين محدوده شاهد خواهيم بود .    از قديم گفته اند چهار ديواري  اختياري !! )  

 

 

 منطقه حفاظت شده  البرز مرکزی - آبخیز های تهران  - شهرستان شمیرانات-  عکس از : نسرین دخت خطیبی

IRAN-CENTRAL ALBORZ   MOUNTAIN  -  PROTECTED AREA -  TEHRAN  WATERSHED - MEYGUN

 

IRAN-CENTRAL ALBORZ   MOUNTAIN  -  PROTECTED AREA -  TEHRAN  WATERSHED - MEYGUN

منطقه حفاظت شده  البرز مرکزی - آبخیز های تهران  - شهرستان شمیرانات-  عکس از : نسرین دخت خطیبی

 تخليه ضايعات کوه سازي  تصوير اول  در  دره مقابل

 

منطقه حفاظت شده  البرز مرکزی - آبخیز های تهران  - شهرستان شمیرانات-  عکس از : نسرین دخت خطیبی

IRAN-CENTRAL ALBORZ   MOUNTAIN  -  PROTECTED AREA -  TEHRAN  WATERSHED - MEYGUN

بنويسيد آبخيز داري ،    بخوانيد  آبخيز فروشي و آبخيز سازي !

 

1  از 6

 ادامه

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی