احداث يك سد در چين بيش از يک ميليون آوارة زيست محيطي بر جاي خواهد گذاشت !  

گردآوري و ترجمه :  کانون ديده بانان زمين

 

پكن  - براي ساخت يك سد عظيم در مركز چين بايد افراد بيشتري نسبت به آنچه كه پيش از اين پيش‌بيني شده بود جابجا شوند .

بر اساس گزارش رسانه‌هاي رسمي چين تا زمان افتتاح بزرگترين سد آبي دنيا در سال 2008   بر روي رودخانة يانگ تسه،در مجموع 4/1  ميليون سكنه بايد محل سكونت خود را تغيير دهند . اين رقم 270000  نفر بيش از تعداد افرادي است كه در ابتدا درنظر گرفته شده بود .

 بر اساس گزارش مسئولين اين پروژه،   2/1 ميليون نفر بايد موطن خود را ترك كنند تا جا براي اجراي اين طرح غول آسا فراهم شود .

اجراي اين پروژه به دليل هزينة سرسام آور جابجائي و آثار مخرب زيست محيطي مورد مناقشه قرار گرفته است .

كارشناسان در مورد مشكلات زمين شناسي نيز هشدار داده‌اند .

اين سد 185 متر عمق و 2309 متر طول دارد . درياچة سد 660 كيلومتر طول دارد . هزينة ساخت اين سد 180 ميليارد ين (در حال حاضر برابر است با 18 ميليارد يورو )برآورد شده است .

كارشناسان غربي هزينة ساخت اين سد را بيش از دوبرابر اين مبلغ برآورد مي‌كنند .

        

*****

 

منبع : Green Peace Magazin    اكتبر 2006

 

 

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی