چنانچه قطع درختان و انفجار براي حفر معدن با روند كنوني ادامه يابد

دو سوم از جنگل‌هاي حوضة آبگير رودخانة كنگو نابود خواهد شد

اين جنگل‌‌ها بعد از جنگل هاي آمازون دومين جنگل‌هاي وسيع باراني محسوب مي‌شود

 

ترجمه :  کانون ديده بانان زمين - فرشته موثق نژاد

 

 

 

WWF در يك گزارش اعلام كرد كه چنانچه قطع درختان و انفجار براي حفر معدن با روند كنوني ادامه يابد ، دو سوم از جنگل‌هاي حوضة آبگير رودخانة كنگو در طول پنجاه سال آينده نابود خواهد شد .

CARPO ادارة مركزي بخش آفريقائيWWF در گزارش خود يادآور شد كه هرساله 7/3 ميليون جريب (هر جريب برابر با 4050 متر مربع) از جنگل‌‌هاي حوضة آبگير كنگو كه بعد از آمازون دومين جنگل‌هاي وسيع باراني محسوب مي‌شود ،‌براي كشاورزي ، بهره برداري از درختان ، توسعة جاده‌اي ، استخراج نفت و حفاري معادن از دست مي‌رود .

 در اين گزارش به نقل از لارنت سام مدير CARPO آمده است «جنگل‌هاي باراني در يك دهه 5 درصد از مساحت خود را از دست داده است ، زيستگاه‌هاي جانوران نابود شده و سبب شده هرساله 3 ميليارد تن دي  اكسيد كربن رها شود كه اين ميزان برابر است با يك پنجم گازهاي گلخانه‌اي كه در جهان منتشر شده است .»

حدود 400 نوع از انواع پستانداران در منطقة آبخيز كنگو زندگي مي‌كنند از جمله بزرگترين جمعيت گوريل‌ هاي مناطق پست ، شامپانزه ، bonobo و فيل‌هاي جنگلي كه به دليل تخريب سكونتگاههاي خود در معرض خطر نابودي قرارگرفته‌اند .

 

 

بيش از 655 نوع پرنده در سايه ‌سار درختان انبوه اين جنگل‌ها پرواز مي‌كنند  و بالع بر 10000 نوع گياه در خاك آن ريشه دارند كه بسياري از آنها از انواع نادر و با خواص درماني هستند .

در اين منطقه تعدا د بيشماري از انواع مجوزها براي قطع درختان صادر مي‌شود كه سبب نابودي چشم اندازها شده و نيز صدمات فراوان به حيات وحش وارد مي آورد . »

علاوه بر اهميت حيات وحش ، جنگل‌هاي آفريقاي مركزي ذخاير عظيمي از آبهاي معدني را در خود جاي داده است و كارشناسان معتقدند كه ظرفيت عظيمي براي توليد برق آبي وجود دارد .

 پاكتراشي براي كشاورزي و حفر معدن براي استخراج الماس و كولتان (coltan) كه از تركيباتي است كه در كالاهاي الكترونيكي نظير تلفن همراه كاربرد دارد ، در حال حاضر بخش‌هاي وسيعي از 470 ميليون جريب (برابر با 200 ميليون هكتار) از حوضة آبگير كنگو را هرساله تخريب مي‌كنند .

طوطي‌ها و انواع سوسمارها براي سرگرمي و يا در مقابل پول اندك  و فيل‌ها نيز براي استفاده از گوشت و عاج ، به شكل قاچاق شكار مي شوند

 

اين جنگل‌ها همچنين منزلگاه اعضاي قبيلة كوتاه‌قدان آفريقاي مركزي (pygmies پيگمه‌ها) است كه گروه‌ هاي شكارچي سنتي هستند و به دليل خواندن آواز ، نواختن طبل و اجراي رقص به احترام «جنگي » يا روح جنگل مشهور هستند .

 

 

WWF در گزارش خود مي‌نويسد «پيگمه ها به دليل معرفت عرفاني خود درمورد جنگل و حيات وحش آن بايد مورد حمايت قرارگيرند .»

حوضة آبگير كنگو  بخش هايي از چند کشور آفريقايي را در بر مي گيرد که شامل :    جمهوري دموكراتيك كنگو ، بيشتر مناطق جمهوري كنگو، بخش‌هاي جنوب شرقي كامرون  ، بخش جنوبي جمهوري آفريقاي مركزي ،گابون و بخش اصلي گينه مي باشد  .    

منبع : رويترز      15سپتامبر 2006

 

 

******

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی