روماني هشدار مي دهد:

 فاجعه زيست محيطي در دانوب

 

بخارست – روماني – سپتامبر 2004 – ENS                                   برگردان : فرشته موثق نژاد

 كشور روماني  با مساحت 237500 كيلومتر مربع در جنوب شرقي اروپا و شمال شبه جزيره بالكان قرار دارد . از شرق و شمال شرقي به جمهوري اوكراين ملداوي و از جنوب شرقي به درياي سياه  ، از جنوب به بلغارستان و از غرب و جنوب غربي به مجارستان و صربستان محدود است  . رود دانوب طويل ترين رود روماني با 1200 كيلومتر در مرزها و يا داخل روماني جريان دارد كه به درياي سياه مي ريزد . در روماني بيش از 3500 درياچه وجود دارد .  

كشور روماني فشار بر همسايه غربي خود اكراين  را در مورد عدم اجراي طرح ساخت كانالي در آن بخش از دلتاي دانوب كه در آن كشور واقع است،بيشتر كرد. كشور روماني اين طرح را تهديدي جدي براي حيات وحش و اكو سيستم اين زيستگاه بي همتا مي داند.

اكراين كار بر روي اولين بخش ساختمان كانال بيسترو را در 26 اوت آغاز كرده است . اين پروژه با لايروبي كانال موجود و حفر آن تا 160 كيلومتر مسير زيرآبي و اتصال درياي سياه به دانوب اجرا مي شود. با اجراي اين طرح ، اوكراين مخالفت جامعه محيط زيست بين الملل، دولت هاي خارجي و به ويژه روماني را ناديده مي گيرد. همه آنها نگران تخريبي هستند كه در پي وسعت بخشيدن به كانال، زيستگاه برخي از نادرترين پرندگان اروپا را تهديد خواهد كرد.

دلتاي دانوب به دليل غنا وگوناگوني حيات وحش،شهرت جهاني دارد. آنجا منزلگاه بيش از 300 گونه پرنده، 160 نوع ماهي از جمله ماهيهاي خاوياري و 800 نوع گياه است كه بسياري از آن ها در هيچ جاي ديگر از قارة اروپا يافت نمي شوند.

 

  

 

صفحه اصلی