اعتراض به شرکت  DOVE  قبل از نابودی جنگل های بارانی اندونزی

 

  May- 2008

قطع درختان جنگل های بارانی اندونزی ، برای کاشت نحل های روغنی، نابودی گونه های گیاهی وجانوری وتسریع در تغییرات آب وهوا توسط شرکت " یونیلور "سازنده محصولات زیبایی DOVE  

 

با  امضای نامه سرگشاده به مبارزه جهانی علیه قطع درختان جنگل های بارانی اندونزی بپیوندیم  و  این  شرکت را وادار به توقف  جنگل تراشی کنیم.

Watch this short video

Come watch the 1-minute video and take action online today

signed the Open Letter to Unilever

 

کانون دیده بانان زمین با امضاء این نامه سرگشاده اعتراض خود را به شرکت  یونیلور "سازنده محصولات زیبایی DOVE   اعلام می کند !!

 

 

*****

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی