مدیر کل اوقاف گیلان به حکم کدام ماده قانونی و  به حکم کدام نهاد مجوز قطع درختانی  از میراث طبیعی ملی را به بهانه مبارزه با خرافات دریافت کرده که تیشه به دست گرفته است؟

سازمان بازرسی کل کشور پاسخ دهد

 

 کانون دیده بانان زمین-23 آبان 1387-  شماره61/870823

 

در 15 آبان ماه سال جاری خبرگزاری مهر خبر از  قطع یک اصله درخت کهنسال توسطمدیر کل اوقاف و امور خیریه گیلان داد که واکنش بسیاری از تشکل های زیست محیطی و خبرنگاران ، و دیگر دوستداران  طبیعت را در پی داشت .  کانون دیده بانان زمین نیز در واکنش به این اقدام  ،اعتراض خود را در صفحه اول همین  سایت    بدین مضمون  اعلام کرد:" مدیرکل اوقاف بجای از ریشه در آوردن درختان چند هزار ساله که خزانه ای بی بدیل از ژن های گیاهی سرزمین ایران و میراث طبیعی یک ملت است ، اگر می تواند ریشه فقر و خرافات را از میان بردارد ! "

متاسفانه  مدیر کل اوقاف گیلان  بجای عذر خواهی  از مردم در پی اعتراض گسترده صورت گرفته  در مصاحبه با خبر گزاری ایرنا مورخ 22 آبان 1387 به دفاع از این اقدام پرداخته است . در بخشی از توجیهات مدیر کل اوقاف استان گیلان آمده است :" برای شکستن قداست و معنویت به صورت نمادین دو اصله درخت مقدس نما را قطع کردیم.... بعضی معتقد بودند که این درخت ها حاجت می دهند و هر کس شاخه آن را ببرد دست او قطع می شود و برای آن کرامت و قداست خاصی قائل بودند... برای آنکه نشان دهیم این درخت دارای قداست و کرامتی نیست و هیچ تفاوتی با سایر درختها ندارد ، آن را قطع و چوب را فروخته و برای امور خیریه همان منطقه خرج کردیم . بعلاوه ایشان به این نکته نیز اذعان دارد که: "  در این کار قانون را رعایت کردیم زیرا هم درخت در محدوده اوقاف بود  هم مجوز قطع درخت را دریافت کرده بودیم " .

ایشان در این توجیه  نگفته اند با استناد به کدام ماده قانونی دست به این اقدام  عجیب و حیرت آور زده اند . در کدام قسمت از قوانین امور وقفی، چنین مجوزی به  مدیران اوقاف داده شده و  قطع آن به استناد کدام  مجوز صادر شده است؟

این قطع درختان کهنسال در حالی انجام می شود  که  سازمان جنگل ها مراتع و آبخیز داری در حال اجرای طرح ملی شناسایی و حفاظت از درختان  کهنسال است  و کارشناسان را با هزینه بیت المال سر کار می گذارد. اینگونه مغایرتها ی مدیریتی که موجب اتلاف هزینه های بیت المال می گردد چه مفهومی دارد؟

 کانون دیده بانان زمین  می پرسد : این چه حکم قضایی بوده است که مدیر کل اوقاف گیلان ، صادر و خود اجرا کرده است؟

 گناه درخت چه بوده است ؟

درختی که به کمک ذخیره ژنی غالب خود توانسته قرنها در برابر مرارتهای طبیعت مقاومت کند ، خود نشانه ای از کرامات  و آیه های الهی است  که باید مدیر کل اوقاف  در حفظ و نگهداری این درختان موقوفه بکوشد نه اینکه به بهانه  چند دخیلی که به آن بسته شده   سر شان را ببرد .

پاسخ این مدیر اوقاف که ژست مذهبی هم گرفته در پیشگاه خداوند چیست ؟

آیا ارزش این درختان کهنسال با چنین ذخیره ژنی ارزشمند و هزاران منافع دیگر  با ارزش ریالی چوبی که صرف امور خیریه شود یکی است؟

 متاسفانه سطحی نگریهایی از این نوع، تاکنون ضربات مهلکی را بر پیکر میراث طبیعی این کشور وارد کرده است.

 کانون دیده بانان زمین معتقد است ریشه خرافات در ریشه کنی درختان نیست.اگر تمامی درختان این سرزمین را هم قطع کنند ، سنگ و اشیاء جاندار و بیجان دیگری وجود دارند که افرادی به آن دخیل ببندند. کم نیست سنگ هایی در جای جای ایران که در  باور های برخی مردم مقدس انگاشته شده  و نذورات فراوانی نیز به سوی آنها روانه می شود. آیا باید  کوه ها و سنگ ها را منفجر کرد ؟ این چه نوع برخوردی با خرافات است ؟ خرافه گرایی از فقر فرهنگی و اقتصادی نشات می گیرد که متاسفانه در سال های گذشته و در سال های اخیر نه تنها بر طرف نشده بلکه به گونه ای غیر مستقیم تقویت هم شده است.

خرافه پرستی همیشه محکوم است ولی راه آن مجازات درخت  نیست.

کانون دیده بانان زمین از سازمان بازرسی کل کشور  می خواهد به این موضوعرسیدگی کند! اگر واقعاً قوانینی بدین شکل وجود دارند این قوانین سریعاً تغییر یابد، در غیر اینصورت مرتکبین را برای جلوگیری از چنین اقداماتی در آینده در این منطقه و یا مناطق دیگر  تحت تعقیب و باز خواست قرار دهد.  تا این بدعت ناشایست  سازمان اوقاف گیلان  ادامه نیابد !

 کانون دیده بانان زمین – شماره61/870823

 

*****

 

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی