زمین منتظر نخواهد ماند

دولت ها در حفاظت از زمین شکست خورده اند!

سیاست ها را تغییر دهید نه آب و هوا  را  !

 

 

ترجمه  کانون ديده بانان زمين :     طیبه موسوی  - فرشته موثق نژاد-  فروردین 1391

                                                                      

 

سیارۀ ما ، خانۀ ما،   مورد بی مهری قرار گرفته  است.  تغییرات آب و هوا  پی در پی  ادامه دارد. آنگونه که  پیداست تقریبا هر روز یک فاجعۀ  زیست محیطی  رخ  می دهد.  روز زمین امسال زمانی است برای تجهیز سیاره در انتشار این پیام که:

زمین منتظر نخواهد ماند!

 

با نزدیک شدن به چهل و دومین سالگرد روز زمین ، مردم از دولت ها که در برداشتن قدم هائی برای  حفاظت از زمین شکست خورده اند، قطع امید کرده اند. کمپین روز زمین 2012  فرصتی را برای مردم ایجاد کرده تا آنها را در فریاد برآوردن برای آینده ای پایدار هم صدا و به سوی دستیابی به نتایج کاملا مشخص راهبری کند.

 

در حال حاضر A Billion Acts of Green  (یک میلیارد اقدام سبز) ، بزرگ ترین کمپین خدمات زیست محیطی جهان  است .  بیش از 800 میلیون اقدامات زیست محیطی ثبت شده در وب سایت   Earth Day Network  (شبکه روز زمین ) نشانگر آن است که حمایت جهانی از این جنبش بسیار عظیم بوده است . ولی کار هنوز به پایان نرسیده است.

 

شبکه روز زمین و کمپین جهانی اقدام آب و هوا  (TckTckTck=the Global Campaign for Climate Acn) مفتخرند همکاری مشترکشان را در آماده کردن  جوامع سراسر جهان برای حمایت از آینده ای پایدار از طریق کمپین انرژی تجدید پذیر برای همه   (Renewable Energy for All ، اعلام کنند . این کمپین طرح های انرژی تجدید پذیر را ترویج کرده و به این وسیله اقدام جامع کنفرانس توسعۀ پایدار سازمان ملل متحد را  در حمایت از جنبش جلب خواهد کرد.

برای روز زمین در سال 2012   ما این سیاره را تنها  برای گفتن یک چیز  آماده  کرده ایم :

زمین منتظر نخواهد ماند.

 در بحبوحه رکود اقتصادی جهان ، مسائل زیست محیطی کنار گذاشته شده و به آن توجهی نمی شود. وقت آن است که ما با یک کلام و یک پیام زمین  را آماده کنیم:

  زمین منتظر نخواهد ماند.

 

                                                                                                                                                           منبع :

                                                                                                   Earth Day Network     APRIL-2012

*****

 

 

پرچم زمین در سال 1970 توسط پایه گذار روز زمین و پیش کسوت در جنبش جهانی صلح، جان مک کانل( John Mc Connell) طراحی شد که در آن از تصویر بسیار زیبا و شگفت انگیز زمین که توسط آپولوی 10 گرفته شده بود، استفاده شد.

 

 

 

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی