جنگل‌هاي جهان در حال ناپديد شدن !

بايد يک  شبكه‌اي جهاني براي حفاظت از  جنگل هاي باستاني بوجود آيد .

 

ترجمه : کانون ديده بانان زمين  : فرشته موثق نژاد

 

انسان به ميزان بي سابقه‌اي در حال تخريب جنگل‌هاي باستاني بسيار ارزشمند جهان است .

درهر دو ثانيه مساحتي به وسعت يك زمين فوتبال از مساحت جنگل هاي طبيعي كاسته مي شود .

 يك چهارم جنگل‌هاي از دست رفتة جهان در ده هزار سال گذشته ، مربوط به سي  سال اخير  است .

    نابودي جنگل‌ها  در ارتباط مستقيم با از دست رفتن تنوع زيستي است . ميزان كنوني انقراض گونه‌هاي گياهي و جانوري 1000 برابر سريع‌تر از دوران قبل از وجود انسان است كه تا سال 2050  ، 10000 برابر خواهد شد

دانشمندان پيش‌بيني مي‌كنند كه كرة زمين وارد ششمين دورة انقراض تاريخي خود مي‌شود . تاكنون هيچ نقشه‌اي به شكلي كاملاً دقيق يا منطقي نشانگر سطح جنگل‌هاي دست نخورده و نيز سطح جنگل‌هاي تخريب شده و ميزان آنها نبوده است . اين امر ، تعيين ميزان جنگل‌هائي كه بيشترين حفاظت ‌ها را نياز دارند ، با مشكل روبرو كرده است . "گرين پيس"  اقدام به تهية يك نقشه از جنگل‌هاي جهان و مناطق در خطر براساس به روزترين تصاوير ماهواره‌اي كرده است . اين نقشه كه سطح باقيماندة جنگل‌ها را به ما نشان مي‌‌‌‌‌‌ دهد ، امكان مقايسة آنرا با ميزان اصلي مساحتي از جنگل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها كه زمين را در ابتدا پوشانده بوده است ، بوجود مي‌آورد . اين پژوهش نشان مي دهد كه جنگل‌هاي باستاني باقيمانده در خطر قرار دارند و مساحت چشم‌اندازهاي دست نخورده بسيار اندك است . براي نجات آنها همين حالا بايد وارد عمل شد .

انهدام جنگل‌هاي باستاني تنها به جنگل زدائي محدود نمي‌شود ، بلكه فرسايش جنگل‌ها به طوري كه ديگر محلي براي حضور گونه‌هاي گياهي  و جانوري نباشند نيز ، از اهميت برخودار است . تنها در جنگل‌هاي مناطق استوائي و در چند دهة گذشته ، بيش از پنج ميليون كيلومترمربع از جنگل‌ها به دليل قطع درختان از حيض انتفاع افتاده و سه و نيم  ميليون كيلومترمربع ديگر به كلي جنگل‌زدائي شده است .

تنها چند هزار كيلومترمربع از مناطق جنگلي دست ‌نخورده ، از وسعت كافي براي حفظ سلامت گونه‌هاي جانوري نظير پلنگ ، خرس ، ببر و فيل‌هاي جنگلي برخوردار هستند .

براي حفاظت از اين تنها باقي مانده‌هاي جنگل‌هاي دست نخورده و حمايت از تنوع زيستي، بايد پهنه‌هاي گسترده و دست نخورده را از هجوم بهره‌برداري صنعتي بيشتر ، حفظ كرد .

همان لحظه كه يك جاده يا يك خط لولة نفت ساخته مي‌شود ، همان لحظه آغازيست برانهدام جنگل و تعادل ارزشمند گونه‌هاي متعلق به آن . اين نقشه‌ها نقطة شروعي است براي پايش از اين آخرين باقيماندة چشم اندازها .

دولت‌هاي جهان مي‌توانند از اين نقشه‌ها استفاده كنند و مناطق جنگلي را كه احتياج به مراقبت بيشتر دارند ، تعيين كنند و شبكه‌اي جهاني براي حفاظت از مناطق جنگلي راه‌اندازي نمايند

خلاصه آنكه :

يک - كمتر از 10 درصد از چشم‌اندازهاي جنگلي سيارة ما باقي مانده است

دو -  82 كشور از 148 كشور كه در درون زون جنگلي اصلي قرارگرفته‌اند ، همة چشم اندازهاي جنگلي سالم خود را از دست داده‌اند .

سه - 49 درصد از جنگل هاي سالم كه برجاي مانده‌اند ، متعلق به جنگل‌هاي استوائي آمريكاي لاتين ، آفريقا و آسيا هستند .

چهار - 44 درصد از جنگل هاي سالم باقي مانده ، جنگل هاي بزرگ boreal در روسيه ، کانادا و آلاسکا هستند

 

 

راهنماي نقشه :   رنگ سبز  :  جنگل هاي دست نخورده -   رنگ طوسي  : ديگر مناطق جنگلي

منبع : گرين پيس اينترنشنال 2006/05/12

*****

  

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی