سازمان زمين‌شناسي هشدار داد

دشت‌هاي خراسان رضوي در حال فرورفتن است

به سبب برداشت‌هاي بي‌رويه از آب‌هاي زيرزميني دشت‌هاي خراسان رضوي و به‌رغم هشدارهاي سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور، روند فرونشست در دشت‌هاي خراسان رضوي همچنان ادامه دارد.

به گزارش روابط‌عمومي سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور، محمد جواد بلورچي، رييس گروه زمين‌شناسي مهندسي اين سازمان در خصوص پديده فرونشست دشت مشهد كه اخيرا ذهن بسياري را به خود مشغول داشته، خاطرنشان كرد: دليل اصلي نشست اين دشت همانند بقيه دشت‌هاي كشور برداشت

 بي‌رويه از منابع آبي توسط چاه‌هاي بي‌شمار و عميق منطقه است چرا كه با وجود تنها 12درصد ذخيره منابع آبي استان خراسان رضوي در دشت مشهد، نزديك به 40درصد جمعيت استان در اين دشت ساكن هستند كه اين امر خود موجب حفر چاه‌هاي متعدد در اين منطقه به دليل نياز به آب بيشتر براي ساكنان مي‌شود.

وي با بيان اينكه بيشتر مصرف سالانه منابع آبي دشت مشهد مربوط به بخش كشاورزي مي‌شود، تصريح كرد:

بايد از برداشت‌هاي بي‌رويه و تاسيس چاه‌هاي جديد در منطقه جلوگيري كرد، زيرا بيش از 20سانتيمتر نشست در سال در دشت مشهد توسط اداره كل نقشه‌برداري خراسان رضوي به ثبت رسيده است كه غيرقابل جبران است.

بلورچي با اظهار تاسف از اينكه فرونشست دشت مشهد بسيار گسترده‌تر از آنچه در جنوب تهران رخ داد، مي‌باشد، تصريح كرد: منطقه با طولي حدود 80كيلومتر و عرض 8كيلومتر دقيقا دشت مشهد را در بر گرفته است كه رشد جمعيت در اين منطقه و اقليم خشك آن و همچنين كمبود منابع آبي مساله را تشديد مي‌كند.

وي در خاتمه يادآور شد: در همين زمينه طي روزهاي اخير مسوولان خراسان رضوي با برگزاري نشست‌هاي علمي به بررسي مخاطرات موجود در استان به ويژه پديده فرونشست و تهديدهاي ايجاد شده براي آبخوان‌هاي كشور پرداخته و خواستار انجام اقدامات جدي جهت كند شدن و توقف روند فرونشست دشت‌هاي كشور و اجراي روش‌هاي پايه‌اي ايراني همچون ساخت سدهاي زيرزميني، بازسازي قنات‌ها، تغيير الگوي مصرف آب در كشاورزي، صنعت و مصارف خانگي، جهت حل بحران كمبود آب شد.

منابع : روزنامه دنياي اقتصاد يکشنبه 9 مهر 85

******

 

 

 

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی