شهرداري آبادان پاسخ دهد:

 عمليات پاكسازي زمين گيسي از زباله هاي سمي،مواد سمي نفتي را در سطح شهر آبادان،منتشر كرد و  فاجعه انساني آفريد .

  

دوهفته پيش  مردم  بوارده  در منطقه اي بنام زمين گيسي(Gassy) آبادان شاهد متصاعد شدن گازي آبي رنگ با بوي بسيار زننده شدند كه لحظه به لحظه بر شدت آن افزوده مي شد و به مناطق مياني شهر رسيد و تنفس  را براي دانش آموزان  4 مدرسه كنار محوطه  مشكل ساخت . برخي از بچه ها از شدت خفقان و ناراحتي تنفسي به بيمارستان مراجعه كردند  براي جلوگيري از آسيبهاي بيشتر مقرر شد تا بهبود وضعيت اضطراري پيش آمده مدرسه ها ي آن ناحيه و مناطق مجاور (ذوالفقاري) تعطيل شود.يك نفر از پيمانكاران  كورشد ، دستگاه تنفسي و  تارهاي صوتي برخي آسيب شديد ديد و بر روي پوست  كارگران تاولهاي بزرگ قرمز رنگي زده شد.

 

ديده بانان زمين علت حادثه را از زبان پيمانكار و مسئولين بهداشتي شهر اين چنين گزارش مي دهد:

در زمان تاسيس پالايشگاه آبادان ، براي شستشوي قسمت دروني لوله ها و پاك شدن آن از رسوبات و زنگ زدگي ، يك نوع ماده سمي از تركيبات آمونياك از درون لوله ها عبور داده شد .پس از شستشوي لوله ها مواد سمي و فضولات اوليه پالايشگاه  را كه Gase مي ناميدند به بياباني در پنج كيلومتري شهر انتقال  داده و در گودالهايي به عمق5/2 تا 3 متر دفن كردند. اين منطقه را كه 15 هزار متر مربع وسعت دارد و اكنون در وسط شهر (انتهاي بوارده و ابتداي جاده قبرستان) قرار دارد،منطقه گيسي ناميدند كه از 40 سال پيش  تاكنون هميشه از اين منطقه بوي نامطبوعي به مشام مي رسد. در تابستانها و روزهاي شرجي ،داغ شدن آسفالت سبب متصاعد شدن  بيشتر بوي مسموم كننده  از زير زمين مي شد. در طول اين مدت هيچ يك از مسئولين جرات پاكسازي اين منطقه را نداشت چون قطعا با مرگ و مير  و آلودگي شديد مواجه مي شد .در آبان ماه امسال شهردار آبادان دكتر بحريني  كه خود بيش از 3 سال رياست شبكه بهداشت و درمان آبادان را به عهده داشت و به خوبي از موقعيت زمين گيسي مطلع بود تصميم گرفت منطقه را پاكسازي كند. وي با هزينه 400 ميليون تومان از اعتبارات عمراني شهر، عمليات برداشت و دفن مجدد مواد سمي  در خارج شهر  را به  پيمانكار واگذار كرد. جالب اينجاست كه شهرداري از عمق حجم موادي كه بايد برداشت مي شد اطلاع دقيقي نداشت. با شروع به كار بولدزرها و گودبرداري محوطه اي به عمق 5/2 متر و عرض 60 متر و طول350 متر ، ناگهان با متصاعد شدن گاز، 12 نفر از رانندگان دچار خفگي شديد شده و به بيمارستان منتقل مي‌شوند. بنا بر اظهارات شاهدين محلي در عمق يك متري ،اسيد از زمين مي جوشيد و بالا مي‌آمدو هر چه خاك به داخل گودال ريخته مي‌شد مثل هيولا مي بلعيد،همه وحشت زده شده بوديم . همان زمان شهردار و معاونينش در ايتاليا به سر مي بردند و مسئو لين محيط زيست به جاي اعلام وضعيت اضطراري وصدور دستورالعملهاي لازم براي شهروندان، تنها راه چاره را در زنداني كردن و تنبيه پيمانكار مي بينند . با گسترش و انتشار بيشتر بو در سطح شهر مسئولين بهداشتي با استمداد از كارشناسان به اين نتيجه رسيدند كه نخست آهك  به درون گودالها ريخته تا با  احيا ي آمونياك ، از شدت فشار و ضربت كاسته  شود و پس از برداشت مواد  ودفن آن در محلي ديگر ،گودالهاي ايجاد شده را با آهك و خاك به قطر پنجاه سانت و يك لايه قلوه سنگ درشت رودخانه و دو لايه آسفالت مجددا بپوشانند. سرانجام 40 هزار متر مكعب ازمواد سمي نفتي را به 20 كيلومتري شهر انتقال دادند و در گودالهايي به عمق 2 متر با طول 100 متر و عرض 60 متر دفن كردند.

 

حاشيه خبر:

به علت عدم سازماندهي صحيح  توسط مسئولين ذيربط در چنين مواقع اضطراري ، برخي از كاميونها   زباله هاي سمي نفتي قير مانند سرطانزا  را در داخل شهر از جمله كنار ترمينال مسافربري تخليه كردند ومتاسفانه به علت عدم اطلاع رساني مسئولين ،برخي اين مواد را  براي استحكام پي ساختمانهاي نيمه‌كاره  مورد استفاده قرار دادند.

شايان ذكر است در سال گذشته نيز اداره نوسازي مدارس خوزستان با اشتباهي فاحش، مدرسه اي را در منطقه زمين گيسي ساخت كه عليرغم  مخالفت نمايندگان آبادان در مجلس و اداره محيط زيست، مدرسه ساخته شد به طوريكه دانش آموزان همواره در معرض استنشاق گازهاي سمي قرار دارند.

***

به نظركانون ديده بانان زمين ضروري است:

هر چه  سريعتر امكاناتي براي كنترل عمومي سلامت شهروندان از آسيب هاي حاصله  ايجاد گردد.

كميته اي از كارشناسان داخلي و حتي خارج از كشور براي خنثي سازي سموم دفن شده  در منطقه زمين  گيسي تشكيل  شود  و خاك ، آب و هواي شهر از زباله هاي سمي منتقل   و منتشر شده پاكسازي  گردد.

 

كانون ديده بانان زمين 83/9/5  

 

 

صفحه اصلی