کشتار حيات وحش به دست ماموران حفاظت از حيات وحش

بازهم حيات وحش قرباني سلاح شکاري بجاي سلاح بيهوش کننده شد .

 سازمان حفاظت از محيط زيست پاسخ دهد !

 

خبر : يک دسته گراز وحشي روز شنبه به محوطه راديويي خلخال حمله کردند .

 اين دسته که شامل 13 قلاده گراز بودند به دليل نامعلومي از مسير حرکت خود منحرف شده و در داخل محوطه فرستنده راديو گرفتار شدند.

 ماموران انتظامي و کارکنان فرستنده راديويي خلخال پس از دو ساعت تلاش  هفت قلاده از اين گراز ها را به بيرون از محوطه هدايت کردند .

خبرنگار ايرنا در خلخال گزارش داد پس از اطلاع و حضور ماموران اداره محيط زيست خلخال پنج قلاده باقي مانده از اين گراز ها توسط اين ماموران با شليک تير کشته شدند  .

 اين ماموران در پاسخ به اعتراض مردم نسبت به کشتن اين حيوانات بدون استفاده از سلاح بيهوش  کننده ، نبود امکانات را دليل استفاده از تير اعلام کردند .

 رئيس اداره حفاظت محيط زيست خلخال هم در اين زمينه به خبرگار ايرنا گفت : ماموران اين اداره بطور خودسرانه اقدام به کشتن گراز ها در محوطه فرستنده راديويي خلخال کرده اند . محمد فرهودي افزود : اقدام ماموران احتمالاٌ جلوگيري از آسيب دين مردم توسط اين گراز هاي وحشي بوده است .

خبرگزاري جمهوري اسلامي  متعاقب اين خبر اعلام کرد که ورود يک دسته گراز وحشي به محوطه فرستنده راديويي خلخال و کشتار تعدادي از آنها توسط ماموران حفاظت محيط زيست بازتاب وسيعي در سطح استان اردبيل داشت . اين خبر گزاري مي افزايد :

در فيلم کشتار اين گراز ها  که چندين نوبت نيز از بخش هاي مختلف صدا و سيماي استان بخش شد ، ماموران حفاظت محيط زيست با تير اندازي تعدادي از آنها را از پاي در آوردند.

در اين فيلم ماموران حفاظت محيط زيست  سوار بر خودرو لندرور اين سازمان حتي تعدادي از گراز ها را دنبال و يکي از آنها را نيز زير چرخ هاي خودرو کشتند .

در اين حال پخش اين صحنه ها و ارتکاب آن توسط ماموران حفاظت که حفاظت از حيوانات و ظيفه ذاتي اين سازمان است با عکس العمل حاميان و طرفداران محيط زيست روبرو شده است.

  اين گروه  در تماس با رسانه هاي گروهي استان خواستار  برخورد مديران ارشد سازمان حفاظت محيط زيست با ماموران خاطي شدند.  آنان همچنين با اشاره به اين که حمايت و حفاظت از حيوانات وحشي بويژه در ايام سرد سال که حيوانات براي يافتن غذا به مناطق شهري روي مي آورند وظيفه قانوني سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد ، کشتار اين حيوانات آن هم به طرز فجيع را دور از هرگونه رفتار سازماني اين ارگان عنوان کرده اند . ( منبع : سايت خبرگزاري ايرنا 27 و 28 آبان 1385 )

 

کانون ديده بانان زمين به عنوان يک تشکل زيست محيطي غير دولتي ضمن هم صدايي با ساير  طرفداران محيط زيست استان و محکوم کردن اين عمل نابخردانه و نفرت انگيز  ماموران اداره محيط زيست اين شهرستان . اين سئوال مهم را مطرح مي کند که :  اصولاٌ اسلحه شکاري  دست ماموران حفاظت محيط زيست در سراسر کشور چه مي کند ؟

اين واقعه اولين واقعه از اين دست نيست چنانچه بياد مي آوريم در ديماه سال گذشته نيز در تبريز يک خرس قهوه اي به همين شيوه در انظار عمومي کشته شد  و اين سئوال مهم پيش مي آيد که در مناطق حفاظت شده و زيستگاه ها   و به دور از چشم مردم چه اتفاقاتي بر سر حيات وحش مي آيد ؟

 و به جاي چنين اسلحه هاي شکاري  چرا  سلاح هاي بيهوش کننده به دست  ماموران داده نمي شود ؟  

کانون ديده بانان زمين بر اين باور است که

  وقتي تجاوز به مناطق حفاظت شده  هر روز  ابعاد گسترده تر ي به خود مي گيرد  

وقتي زيستگاه هاي حيات وحش هر روز به بهانه هاي مختلف کوچک و کوچکتر مي شود  

وقتي  پارک هاي ملي تکه تکه مي شود 

وقتي سازمان حفاظت محيط زيست  بويژه در زمستان براي تعليف و خوراک حيات وحش چاره انديشي هاي اساسي همه جانبه و سراسري نمي کند ،

  وقتي...  

 

نزديک شدن و  ورود حيات وحش به قلمرو   و محيط هاي انساني غير منتظره و دور از انتظار نيست .

اما به نظر  مي رسد سازمان حفاظت محيط زيست تنها راه  چاره و دور کردن آنها از قلمرو هاي  انساني  را کشتار آنها مي بيند !  

سازمان حفاظت محيط زيست که همواره در بوق و کرنا داعية حفاظت از تنوع زيستي و حيات وحش را دارد چه پاسخي براي چنين وقايعي دارد ؟

بعلاوه با وجود  تناقض هايي چنين  آشکار در گفتار و در عمل سازمان حفاظت محيط زيست،  آيا جايي براي فرهنگ سازي حفظ حيات وحش و پاسداري از تنوع زيستي از سوي اين سازمان باقي مي ماند ؟  

 کانون ديده بانان زمين 29 آبان 1385

***

 

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی