فرانسه با بحران زباله‌هاي هسته‌اي غيرقابل كنترل روبروست

ترجمه : کانون ديده بانان زمين

 

در 24 ماه مه 2006گزارش داده شد كه در محل انباشت زباله هاي اتمي در سولين (Soulane) فرانسه مشكل بوجودآمده است . بر اساس اين گزارش وقتي كه روي زباله ها بتن ريخته شد «ديوار يك انبار شكاف برداشت » . بر طبق اين گزارش در سال    1980 قاطعانه اعلا م شده بود كه از اين محل انباشت زباله ها هيچ راديواكتيويته‌اي در محيط زيست منتشر نخواهد شد . اما اين ادعا درواقع زماني مطرح شده بود كه براي صدور مجوز تلاش مي‌شد .

مركز انباشت زباله‌هاي اتمي در سولين هم زباله‌هاي هسته‌اي فرانسه و هم زباله‌هاي هسته‌اي ديگر كشورها را در بر مي‌گيرد . هر هفته به ميزان اين زباله‌ها افزوده مي‌شود . وقتي اين انبار پرشود ، يكي از بزرگترين مراكز نگهداري زباله‌هاي اتمي خواهد بود كه بيش از يك ميليون متر مكعب انواع زباله از جمله پلوتونيوم را در خود جاي خواهد داد .

 

يك هفته قبل از اين ، گزارشي منتشر شد كه سطح راديو اكتيوي را كه از شكاف انبار ديگري در نرماندي نشر مي‌يافت نشان مي‌داد . اين ميزان 90 برابر ميزان مجاز بود . اين زباله وارد آب زيرزميني شد كه مورد استفاده كشاورزان قرار مي‌گرفت .

تريتينيوم دريافتي محصولات كشاورزي زمين هاي اطراف سولين كه از مناطق مهم كشاورزي فرانسه به شمار مي‌آيد، بيش از سه برابر زباله تريتينيومي است كه از مركز نرماندي به زمين‌هاي كشاورزي نفوذ كرد.

شون بورني از اينترنشنال گرين پيس مي‌گويد « ده‌ها سال به ما گفته شده كه انبارهاي زباله شكاف پيدا نخواهند كرد و اين كه بهترين استانداردها به كار برده شده . اما واقعيت اين است كه مركز نرماندي يك فاجعه است و راديواكتيو هم اكنون از آن نشت كرده است . اين تنها آغاز مسئله است . تصوير بزرگتر آنستكه فرانسه با بحران زباله‌هاي هسته‌اي غيرقابل كنترل روبروست و اين مشكل نه تنها محيط زيست و سلامتي مردم را تهديد مي‌كند بلكه به اقتصاد مملكت نيز ضربه وارد مي‌آورد .

1200  تن زبالة سالانه كه جائي براي آن وجود ندارد.  شركت توليد برق فرانسه(EdF) علي‌رغم وجود بحران زباله هسته‌اي در تدارك ساخت يك رآكتور جديد در فلامانويل(Flamanville) است كه مقادير زيادي به زباله‌ها خواهد افزود

درحال حاضر رآكتور هسته‌ايEdF هرساله 1200   تن زباله با سطح بالاي راديواكتيو توليد مي‌كند . زباله‌هائي كه از رآكتور جديد توليد خواهد شد خطرناكترين زباله‌هائي خواهد بود كه تاكنون در رآكتورهاي فرانسه توليدشده است . 

 منبع : اينترنشنال گرين  پيس  2006

 

***

 

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی