حوادث هسته‌اي

ترجمه : کانون ديده بانان زمين

 

سلافيلد (Sellafield) ، بريتانيا، 10 اكتبر 1957 :آتش سوزي در رآكتور شمارة 1 وينداسكيل يعني محل توليد پلوتونيوم براي سلاح‌هاي هسته‌اي بريتانيا آغاز مي‌شود . اين رآكتور ساعت‌ها مي‌سوزد و ميزان بسيارزيادي مواد راديواكتيو در هوا منتشر مي‌سازد .ابر راديواكتيو در سراسر اروپا گسترش مي‌يابد و حتي به سوئيس نيز مي‌رسد .

كايش تايم، اتحاد جماهير شوروي ، 29 سپتامبر1957 : خرابي درسيستم خنك كنندة مخزن زباله‌هاي مايع سبب آتش‌سوزي مي‌شود . مخزن منفجر شده، سرپوش بتني مخزن زيرزميني 5/2 متر به هوا پرتاب مي‌شود .80-70تن از مواد آلوده به ميزان بالاي راديواكتيو در فضا منتشر شده و هزاران مترمربع زمين آلوده مي‌شود. اين حادثه تا اواسط دهة 70 مخفي نگاهداشته مي‌شود.  نام بيش از 30 دهكده و برخي شهرهاي بزرگتر از روي نقشه محو مي‌گردد .

هريس بورگ ، ايالات متحده ،‌28 مارس 1979 :تركيبي از اشتباهات تكنيكي و انساني به ايجاد اشكال در رآكتور واحد 2 از نيروگاه هسته‌اي منجر مي‌شود . گازهاي راديواكتيو منتشر مي‌شود .3500 كودك و زنان باردار از منطقه تخليه مي‌شوند .

چرنوبيل ، اوكراين، 26 آپريل 1986 : درجريان آزمايش سيستم ايمني در واحد شماره 4 ايستگاه نيروگاه هسته‌اي چرنوبيل ، يك سلسله اشتباهات متصديان رآكتور منجر به حادثه مي‌شود. درپوش 1000 تني رآكتور به هوا پرتاب مي‌شود . ابر راديواكتيو اروپا را مي‌پوشاند . در اوكراين و بلاروس منطقة وسيعي آلوده مي‌شود .اثرات درازمدت پرتوها به ويژه در كودكان به تازگي خود را نمايان ساخته‌اند .

 

توكي مورا ، ژاپن ، 30 سپتامبر 1999 : دو كارگر در يك نيروگاه بدون رعايت ابتدائي‌ترين اصول ايمني ، ميزان بيش از اندازه اورانيوم مايع را در يك مخزن مي‌ريزند . زنجيره‌اي از واكنش‌هاي شيميائي آغاز مي‌شود م.يزان زيادي راديواكتيو آزاد مي‌شود .  دوتن از كارگران به ميزان زيادي به راديواكتيو آلوده مي‌شوند و پس از چند ماه بيماري ميميرند .بيش از 400 نفر از مردم محل نيز به مقدار زيادي  راديواكتيو آلوده مي‌شوند .

 

 

 

منبع : اينترنشنال گرين پيس

 

 

***

 

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی