نسخه قابل چاپ

جذب شکارچي با عنوان توريست!

 

 

 

در خبر ها آمده بود :

 

مجوز شکار در شکارگاه هاي سمنان در راستاي جذب گردشگران مناطق شيخ نشين صادر خواهدشد.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري سمنان براي جذب توريست هاي شيخ  نشين مجوز شکار مي دهد.

مجوز شکار در شکارگاه هاي سمنان در راستاي جذب گردشگران مناطق شيخ نشين صادر خواهدشد .

کاشيان رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري سمنان گفت:  از آنجا که يک پنجم مناطق حفاظت شده ايران در سمنان متمرکز شده در راستاي جذب گردشگر،  سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري سمنان با همکاري سازمان محيط زيست و سازمان منابع طبيعي،  اقدام به تکثير حيوانات وحشي خواهند کرد. وي گفت : با تکثير حيوانات وحشي و صدور مجوز شکار ، خطر انقراض حيوانات ار بين خواهد رفت و به اين ترتيب مي توان گردشگران زيادي را با هدف شکار  به کشور وارد کرد. گفتني است مناطق شکار در مجاورت مناطق حفاظت شده «پرور » در شمال سمنان و در منطقه « خارتون » در شاهرود خواهد بود و بعد از اعطاي زمين از سوي منابع طبيعي،  مراکز تکثير حيوانات وحشي براي واگذاري به بخش خصوصي اعلام خواهند شد .

ايلنا ( منعکس در روزنامه صنعت سه شنبه 27 بهمن 1383 )

متاسفانه در سالهاي اخير  درخواست صدور مجوز به شکارچيان داخلي و بويژه خارجي از سوي سازمان يا نهاد هاي مختلف شتاب گرفته و  شگفت آنکه از سوي سازمان حفاظت محيط زيست مورد تأييد قرار مي گيرد . به نظر مي رسد عملکرد سازمان حفاظت محيط زيست در مورد شکار و شکارچي به دو دهه پيش بازگشته و امروز بدون توجه به کاهش  ظرفيت و توان اکوسيستم هاي موجود  که به دلايل مختلف طبيعي و انسان ساخت در معرض خطر و نابودي جدي مي باشند اين مجوز ها  صادر مي گردد  و اين در حالي است که اکنون در کشور هاي پيشرفته به خاطر حفظ تنوع زيستي و حفظ زيستگاه هاي طبيعي، اصولاٌ ديد گاه شکار  به سود حفظ طبيعت تغيير اساسي يافته است.     

بنابراين با توجه به خبر فوق ، سازمان ميراث فرهنگي سمنان ، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان منابع طبيعي گويا فراموش کردند که عناصر يک اکوسيستم طبيعي به شدت به يکديگر وابسته اند و ارزش هر يک ار اين عناصر نيز در همين وابستگي است. اگر مي شد انواع گياهان از بوته ، درخت و درختچه و ... و نيز انواع جانوران از چهارپا ، دوپا ، بي پا و پرندگان و غيره متعلق به يک اکوسيستم واحد را جداگانه پرورش داد و در زمان هاي دلخواه يکي را افزايش و ديگري را کاهش داد و به ميزان دلخواه ار هرکدام بهره برداري کرد ، در آن صورت امروز ديگر مشکلي به نام « انقراض گونه ها ي گياهي و جانوري وجود نداشت . شگفتي در همصدايي سازمان حفظت محيط زيست و منابع طبيعي با سازمان ميراث فرهنگي  با ين  طرح عجيب و غريب است .   (البته اگر نقل قول مطرح شده از سوي سازمان ميراث فرهنگي سمنان از سوي اين دو سازمان صحت داشته باشد) 

مراکزتوليد و تکثيرشايد براي حيوانات اهلي معني داشته باشد ولي براي حيات وحش اين اقدام طنزي بيش نيست و اگر اين اتفاق بيافتد جانوران تکثير شده به زعم سازمان فرهنگي ديگر جانوران متعلق به زيستگاه نخواهند بود و با توجه به نزديکي اين مناطق در کنار مناطق حفاظت شده ياد شده اين اقدام حاصلي جز بر هم زدن تعادل زيستي منطقه نخواهد داشت.

ما معتقديم اگر اين سرمايه را در جهت حفظ بيشتر و توسعه منطقي و طبيعي مناطق حفاظت شده  بکار ببريم مي توان با جذب  برنامه هاي اکوتوريسم کنترل شده  در آمد زايي بيش از مجوز شکار بدست آوريم . حال اگر به فکر حفاظت طبيعي از اين اکوسيستم هاي نادر ميهنمان نيستيم حداقل طرح هاي از اين دست را  به عنوان توريسم  اجرا نکنيد ! جذب شکارچي جذب توريست نيست !

کانون ديده بانان زمين اسفند 83

 

 

صفحه اصلی