انهدام و تاراج  جنگل های باستانی شمال در قالب طرح های فریبنده جنگل داری ! این بار جنگل های واگذار شده به شرکت ایران چوب

 برای تولید نئوپان و صدور آن به خارج از کشور

 نمونه ای از تلاش خستگی ناپذیر سازمان جنگل ها در مدیریت انهدام میراث طبیعی ملی برای سوداگران شرکت های تهیه چوب

 

 

 

 گزارش   از  کانون ديده بانان زمين:  نسرین دخت خطیبی - اردیبهشت 1387

با همکاری  طاهره ابوطالبی نصر آباد و مینا محبوبی - طیبه موسوی

اجرای طرح های به اصطلاح  جنگل داری  ( طرح های جنگل نداری ) یکی از پیامد های عدم وجود  برنامه آمایش سرزمین است.   بر اساس این طرح ها سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیز داری به عنوان زیر مجموعه وزارت کشاورزی اولین هدف از این نوع طرح ها  را تولید و فروش چوب قرار داده است.  به علاوه مدیریت اعمال شده بر این جنگل ها  توسط سازمان جنگل ها که  زیر مجموعه و  امر بر   وزارت کشاورزی است دید گاه مزرعه داری است  که با حفاظت از جنگل ها تضاد بنیادی دارد.  به عنوان مثال دید گاه " کاشت ، داشت ، برداشت  " در وزارت کشاورزی دیدگاهی مسلط است که وقتی به سازمان جنگل ها منتقل می شود به یک اصل خطر ناک تبدیل شده   و جنگل های باستانی شمال را به عرصه مزرعه داری تبدیل کرده است . با این تفاوت فاحش که در مزرعه اول کاشت صورت می گیرد و بعد برداشت در حالی که در جنگل های طبیعی شمال فعالیت با برداشت آغاز می شود  آنهم از محصولی که  متعلق به همه آحاد ملت است  ، نادر است    و تنها کمتر از یک درصد جنگل های مرطوب سرزمین خشک ایران  را تشکیل می دهد .  بنا براین  به جرات می توان گفت که دو مرحله دیگر  هرگز اتفاق نمی افتد  .  شرکت های چوب و کاغذ و نئوپان  و سازمان جنگل ها   هرگز نگفته و  نمی گویند  که گونه هایی که  آنها   برداشت می کنند   دیگر  جایگزینی نخواهد داشت !  و اگر هم داشته باشد باید از نظر زمانی چند قرن از عمر آنها بگذرد  که ارزش گونه های برداشت شده را پیداکند، نظیر درختان راش ، ممرز  ، انجیری ،  ملچ ، و غیره  بنا براین تنها  با صنوبر ها  و کاج ها و  گونه های زود رشد دیگر  جای خالی  این  تخریب های بنیادی را  پر می شود  و  بعد مصیبت های بعدی  سیل و رانش در شیب های  تهی از جنگل !

بنا براین  طرح های جنگل داری "درخت کنی  و جنگل کُشی"   را مدیریت می کند  تا  ثروت های افسانه ای  برای شرکت های بهره بردار داشته باشد  و مصیبت و سیل و خشکسالی برای مردم   نسل کنونی و حسرت برای نسل های آینده !

کانون دیده بانان زمین   در اردیبهشت  سال جاری ( 1387 )  از  طرح جنگل داری " گلندرود"  شرکت ایران چوب  بازدیدی داشت که  برخی   تصاویر آن ارائه می شود .

منطقه   مورد بازدید  در 22 کیلومتری جنوب " علمده ( رویان ) و در 27 کیلومتری جنوب " نور " قرار دارد   و جزو  اداره کل منابع طبیعی نوشهر  در استان مازندران است .

  آنچنانکه در تابلو مشاهده می شود این شرکت برای  چپاول  خود تاکنون 30 کیلومتر راه  زده است . البته مقدار بهره برداری در تابلو  با رنگ پوشانده شده است که نشانی از   بهره برداری های بسیار هول انگیز و وسیع مشخص نشود  . لازم به ذکر است  در این بازدید  گونه های  زیر مشاهده شد  :

   راش Fagus Orientalis   - آزاد Zelkova carpinifolia   - نمدار Tilia  begonifolia- افرا campestre   Acer  -  ممرز Carpinus betulus - بلوط Quercus  داغداغان Celtis- گوجه وحشی-انجيليParrotia persica. شيردار Acer Cappadocium  .

 در حالیکه این برداشت های هول انگیز   در جنگل  های  باستانی شمال همچنان ادامه دارد ، سازمان جنگل ها در تبلیغات مضحک تلویزیونی و مطبوعاتی خود ،  همچنان جنگل نشینان را نشانه رفته است تا با خارج کردن آنها از جنگل ها ،  مزاحمتی  برای سوداگران  چوب  وجود   نداشته باشد . 

   بنا براین شعار نخواهد بود اگر این نوع    برخورد با جنگل های باستانی شمال را  چپاول  میراث طبیعی یک ملت بدانیم !

شایان توجه است که  آمار های نادرست نهال کاری  و  تبلیغات  گسترده  آنها   و  همچنین هزینه  این اقدامات    از بیت المال  در ازای  جنگل های باستانی نابود شده  نوعی توجیه  چپاول این میراث طبیعی است .    زیرا اگر نهالی از گونه های برداشت شده  (  راش و ممرز و یا انجیری و غیره) در ارتفاعات  جنگلی  کاشته  شود به علت   تهی کردن  محیط طبیعی جنگل   و برهم زدن تعادل طبیعی و  هم پیوندی گونه ها و آشکوب های جنگل  در سطح زمین و زیر زمین ، و هجوم گونه های مهاجم  " سرخس" - "تمشک " و غیره  این نهال ها  به ندرت رشد می کنند  و اگر هم رشد کنند دیگر از نظر ژنتیکی مانند درختان سابق نیستند !  

    

 

 

IRAN Ancient Hyrcanian Forest -Central  Alborz-Protected area

ایران - جنگل های باستانی  شمال    منطقه حفاظت شده البرز مرکزی   ( استان مازندران - گلندرود) -  عکس از نسرین دخت خطیبی  - اردیبهشت  1387

 

IRAN Ancient Hyrcanian Forest -Central  Alborz-Protected area

ایران - جنگل های باستانی  شمال    منطقه حفاظت شده البرز مرکزی   ( استان مازندران - گلندرود) -  عکس از نسرین دخت خطیبی  - اردیبهشت  1387

 

 

IRAN Ancient Hyrcanian Forest -Central  Alborz-Protected area

ایران - جنگل های باستانی هیرکانی شمال ( استان مازندران -  گلندرود) -  عکس از مینا محبوبی   -اردیبهشت  1387

 

IRAN Ancient Hyrcanian Forest -Central  Alborz-Protected area

ایران - جنگل های باستانی هیرکانی شمال ( استان مازندران - گلندرود) -  عکس از نسرین دخت خطیبی  - اردیبهشت  1387

 

 

   1از 4

ادامه

 

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی