نسخه قابل چاپ

جلبک ها براي رفع آلودگي هاي نفتي به کمک انسان مي آيند

 

 

 

برگردان: كانون ديده بانان زمين - فرزانه رحيمي

 

 

 

 

v    سرخس      Pteris vittata     مي تواند آرسينيك خاك را جذب كند

5 سال تحقيق چيني ها در مورد كاربرد گياهاني كه مي توانند مواد سمي خاك از جمله ارسينيك  را جذب كنند به پايان رسيد.

بعد از غربال گري 5000 گونه گياهان وحشي توسط 60 تيم قوي 160 گونه شناسائي شد كه قادرند ارسينيك ومواد فلزي سنگين را از خاك جذب كنند.آكادمي علوم چين (CAS) در اا نوامبر 2005 گزارش داد كه وزارت علوم وتكنولوژي چين اين تحقيق را تاييد كرده و براساس نظر اين آكادمي آلودگي خاك  به فلزات سنگين بيشتر از 20 درصد مزارع را از بين برده وباعث از بين رفتن دهها ميليون تن از دانه هاي گياهي  شده.

آنها اميدوارند بوسيله اين گياهان بتوانند زمينها را از آلودگي نجات دهند.به گفته لي مي رئيس انستيتو علوم جغرافيا وتحقيقات منابع طبيعي  گياهان زيادي قادرند آلودگي خاك را جذب كنند  که استفاده از آنها  تنها هزينه اي معادل    يك دهم هزينه استفاده از مواد شيميائي براي بر طرف كردن آلودگي خاك رادارد.

 

     *  جلبک ها براي رفع آلودگي هاي نفتي به کمک انسان مي آيند

 

دو گروه از دانشمندان مصر نير گزارش دادند كه نوعي جلبك بنام   Microcoleus Steenstrupii  قادر است لكه هاي نفتي را دردريا پاكسازي كند اين جلبك مي تواند كادميوم وكبالت خاك را تا 75 الي 81 درصد كاهش دهد اين جلبك بومي مصر است   .ميزان بالاي اين فلزات در خاك باعث تاخير جوانه زدن دانه ها ي لوبيا وگندم مي شود ولي بوسيله  اين گياهان سازگار با محيط زيست   eco-friendly مي توان آلودگي محيط زيست را كاهش داد.

در مقاله گاميلا حسين زيست شناسي كه در بخش تحقيقات آلودگي آب مركز تحقيقات ملي در قاهره كار ميكند . چگونگي رشد تعدادي از گونه هاي ميكروسكوپي جلبك ها بر روي لكه هاي نفت خام در رود نيل را توضيح ميدهد. اين گياهان نفت را تجزيه كرده به دي اكسيد كربن ، آب و دو ماده شيميائي آلوده كننده مانند الكانها ونوعي هيدروكربن چند حلقوي. به گفته وي با اصلاح ژنتيكي اين جلبك ها  مي توان قدرتشان را برپايه شكستن زنجيره مواد سمي شيميائي نفت افزايش داد.لزوم بررسي آن وقتي مهم جلوه ميكند كه يادآوري كنيم  در سال 1991 در جنگ خليج فارس تقريبا" 8 ميليون بشكه نفت به دريا ريخته شد.

 

 

 

منبع :

 Jia Hepeng  

17 November 2005

WAGDY Sawahel
Scidev, NET

 

 

 

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی