اعتراضات  نسبت به پروژه انتقال آب از سرچشمه كارون ادامه دارد

 

انتقال آب كارون به ساير مناطق كشور بويژه رفسنجان ، اعتراضات گسترده اي را در محافل خبري و دانشگاهي  استان خوزستان به همراه داشت.  برگزاري سمينارها و انتشار بيانيه ها و نامه هاي متعدد گروههاي مختلف نشاندهنده اعتراض مردم خوزستان به اين امر است.

بزرگترين همايش تخصصي كارون بزرگ  ،شنبه 19 ديماه در هتل فجر اهواز برگزار شد.اين همايش به همت بنياد خوزستان شناسي(تشكلي غير دولتي و اعضاي آن اساتيد دانشگاه چمران اهواز هستند.)  و دانشكده  مهندسي علوم آب دانشگاه شهيد چمران تشكيل شد. ادامه اين همايش در 28 بهمن در دانشگاه علم و صنعت در تهران برگزار مي شود.

اين برنامه در صبح و بعد از ظهر با سخنراني 12 تن از اساتيد ادامه داشت. تمامي شركت كنندگان و سخنرانان بر اين نكته تاكيد داشتند كه كارون متعلق به همه مردم ايران است  و هيچگونه اعتراضي  نسبت به انتقال آب جهت مصارف آشاميدني  شهرها وجود ندارد  اما انتقال آب براي مصارف كشاورزي  فاقد هرگونه توجيه منطقه‌اي و ملي  است. در بين برنامه هم فيلمي مستند از حوزه آبريز كارون و دز - اثر فرشاد فداييان به نمايش گداشته شد. اين فيلم بيش از همه براي سازمان ميراث فرهنگي با ارزش و نادر مي باشد زيرا مناطق باستاني  و تاريخي ايذه كه  با آبگيري سد كارون 3 به زير آب رفت ،را به تصوير كشيده بود .

در  آغاز همايش مهندس معين استاندار خوزستان در اظهارات خود بيان داشت: ”ما از سوي مجامع بين المللي  تحت فشار هستيم  كه آب لازم براي حفظ تالابها بايد رها شود.  وي همچنين بر دستور اكيد رييس جمهوري مبني بر اينكه كليه مطالعات مربوط به انتقال آب بايد در شوراي عالي آب مطرح شود و تا مشخص شدن نتيجه مطالعه پروژ هاي انتقال آب ، كليه اين پروژه ها بايد متوقف شود. همچنين در مورد ميزان آورده آب نيز اختلاف نظر وجود دارد و ارقام 14 تا 28 ميليارد متر مكعب اعلام شده و بايد كار جدي در مورد ميزان واقعي آورده  آب كارون   صورت گيرد.

امام جمعه اهواز نيز در انتقاد از طرح انتقال آب  اظهار داشت:”بحث ما ملي است ،در ماههاي مختلف براي كشاورزان سهميه بندي مي شود و اجازه كشت برنج داده نمي شود. بايد منافع مردم پايين دست رعايت شود،با كم شدن آب رودخانه ،جذابيت گردشگري را هم از بين مي رود“.

دكتر احمد ميدري از دانشگاه علامه طباطبايي پس از نمايش فيلمي از درياچه آرال و خشك شدن آن در اثر پروژه‌هاي انتقال آب براي كشت پنبه به اين نكته اشاره كرد كه انتقال آب كارون نيز تبعات جبران ناپذير زيست محيطي به دنبال خواهد داشت كه هزينه هاي بسيار زيادي را به كشور تحميل خواهد كرد. وي با ذكر تجربه ايجاد ” كميته حفاظت كيفي كارون“كه مؤفقيتهايي  را بدنبال داشته است ،اظهار كردند:  با توجه به شرايط خاص رودخانه كارون و وضعيت  نامناسب آب آشاميدني  مردم خوزستان بايد كانديداهاي رياست جمهوري موضع خود را به طور شفاف در مورد پروژ ههاي انتقال آب از سرچشمه هاي كارون  اعلام كنند.سازمانهاي غير دولتي  محيط زيست و فعالان  اجتماعي و سياسي خوزستاني صراحتا اعلام كنند كه يكي از معيارهاي ما در انتخابات رياست جمهوري آينده موضع كانديدا در اين رابطه است.به اندازه كافي دلايل علمي  در مورد نادرستي پروژه انتقال آب توسط كارشناسان و اساتيد دانشگاه ارائه شدهاما نزاع بر سر پروژه هاي آب نزاع دانش نيست نزاع قدرت است. براي اينكه اعتراضات  و صداهاي ما به سياستگداران برسد بايد حركتهاي اعتراضي را سازماندهي كرد ، ميان ذينفعان شبكه اي ايجاد كرد. روزنامه هاي محلي  اين جريان اجتماعي را گسترش دهند. نمايندگان مجلس نقش محوري در تبديل جريان اجتماعي به جريان سياسي دارند .  دستگاههاو روزنامه هاي محلي استان  اهرم فشار بر نمايندگان مجلس هستند .

دكتر مهدي قميشي دانشيار دانشكده مهندسي آب دانشگاه چمران[1]  با ذكر اين نكته كه اگر آب اضافي و جود داشته باشد انتقال پروژه آب قابل بررسي است،بيان داشت: براساس گزارش‌هاي مورد تاييد چهار وزير و رئيس سازمان برنامه و بودجه وسازمان آب و برق خوزستان  در برنامه افق 1400 نياز شرب و بهداشت و صنعت و آبزي پروري حدود 3ميليارد متر مكعب وحداقل آب مورد نياز  رودخانه ها و تالابها ي استان 7 ميليارد متر مكعب مي باشد كه با افزودن نياز  آب در شرايط يكبار بهره برداري از زمينهاي قابل كشت (4/1 ميليون هكتار)  38 ميليارد متر مكعب در سال است . اين در حالي است كه حجم  آورد سالانه رودخانه هاي استان كمتر از 32 ميليارد متر مكعب در سال است و ميزان آن را از 14 تا 56 ميليارد متر مكعب متغير است .  برنامه ريزي بايد بر اساس ميزان آورده  آب در 80 درصد مواقع باشد كه 20 درصد احتمال بحران باشد. نه براساس متوسط آورده كه 50 در صد احتمال بحران وجود داشته باشد.

دكتر قميشي افزود: دشت رفسنجان 2200 متر از سطح دريا ارتفاع دارد و دشت خوزستان 15 متر  و پروژه انتقال آب استان خوزستان به ساير استانها  مانند اين است كه ما باغچه اي در حياط داشته باشيم و آنرا رها كنيم ، بخواهيم با پمپاژ آب به پشت بام ،در آنجا گل بكاريم. همين هزينه  هاي سنگين انتقال آب رادر بانك بگذاريد و سود آن را به مردم رفسنجان بدهيد. آنها بيايند در خوزستان با اين همه زمين مساعد كه قابليت چند بار كشاورزي در سال را دارد ،كشاورزي كنند .

دكتر عبدالنبي كوثريان[2] سخنران بعدي به ذكر اين نكته پرداخت كه با ورود مطبوعات به بحث انتقال آب  ،اين مباحث به ميان جامعه آمده است. با خروج آب از حوضه جنوب غرب  لطمات سنگيني به توان توليد هيدروالكتريك كشور وارد مي آيد و با توجه به برآورد نياز كشور در سالهاي آتي اهميت حفظ  و بهره برداري از قابليتهاي انرژي برق آبي بايد مورد تاكيد قرار گيرد. عمليات اجرايي طرح انتقال آب به رفسنجان در مرداد1383  با ايجاد كارخانه توليد لوله هاي مورد نياز آغاز گرديده است اين بزرگترين طرح آبرساني كشور است كه اگر در استان اين مبالغ صرف شود يك ميليون و 200 هزار هكتار زمين را ميتوان كشت داد.

آنچه حائز اهميت مي باشد شركت چشمگير سازمانهاي غيردولتي در اين همايش بود  و اعتراض  هماهنگ و دسته جمعي آنها به انتقال آب كارون به صورت نامه و بيانيه هايي منتشر شده بود.

شبكه سازمانهاي غيردولتي زيست محيطي خوزستان ،انجمن كارشناسان محيط زيست اهواز،مؤسسه فرهنگي زيست محيطي اتحاد كارون ازجمله گروههاي غير دولتي شركت كننده در همايش بودند.

همچنين نامه جمعي از اساتيد دانشگاه چمران اهواز در مورد طرح انتقال آب به كويت به نمايندگان مجلس ،مقام معظم رهبري ،و رييس جمهور  كه به امضا 120 تن از اساتيد رسيده بود كه در آبانماه 83 نوشته شده بود .بيانيه جمعي از تشكل هاي سازمان ملي جوانان استان خوزستان پيرامون انتقال آب كارون كه اين پروژه ها فاقد ارزيابي زيست محيطي و اقتصادي مي باشد و موجب اعتراض مردم خوزستان شده است،بيانيه شبكه سازمانهاي غير دولتي زيست محيطي استان خوزستان در ارتباط با انتقال آب از سرشاخه هاي كارون  از ديگر موضوعات مطرح شده در سمينار بود.

قابل توجه است كه نماينده معاون آب وزارت نيرو در اين جلسه به در خواست برگزاركنندگان سمينار حضور داشت اما در هنگام پرسش و پاسخ جلسه را ترك كرد.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

صفحه اصلی