ميليونها خودرو مشكل اساسي ايجاد آلودگي است

مسئوليت پذيري مشتركي بايد ميان مشتريان  و كارخانه هاي اتومبيل سازي و سياست گذاران بوجود آيد.

 

برگردان-كانون ديده بانان زمين-طيبه موسوي

واشنگتن –چهارشنبه (7 تير)  كارشناسان  محيط زيست  آمريكا اعلام كردند:خودروهاي توليد شده از سه كارخانه  بزرگ در آمريكا ،  سالانه  230ميليون تن گاز دي اكسيد كربن در فضا منتشر مي كنند، اين ميزان بسيار بيشتر  از  گازهايي است كه  بزرگترين  نيروگاههاي برق در آمريكا  ايجاد  مي كند.   

گروه "واچداگ "حفاظت از محيط زيست بر اساس محاسبات  و آمار قابل  دسترس  سال 2004 اعلام كرد كه  در سال2004 حدود سه چهارم از دي اكسيد كربن  منتشره در جاده هاي  آمريكا از خودروها و كاميونهاي سبك توليدي شركتهاي جنرال موتورز- فورد و دايملر كريسلر بود.

بر اساس يافته هاي اين گزارش  9 كارخانه ديگر سازنده اتومبيل   در بازار امريكا 84 ميليون متر مكعب  گاز دي اكسيد كربن را به اين مقدار مي افزايند.بنابراين مجموع  خودروها و كاميونهاي سبك  در سال2004 -314 ميليون متر مكعب گاز در فضا منتشر كرده اند.

خوروهاي جنرال موتورز99 ميليون متر مكعب يا 31 درصد كل ؛ماشينهاي شركت فورد 80 ميليون  تن  يا 25 درصد  و شركت دايملر كريسلر  51 ميليون متر مكعب يا 16 درصداز توليد گاز دي اكسيد كربن را  بر عهده داشته اند.

اين در حاليست كه بزرگترين نيروگاه برق 41 ميليون متر مكعب گاز دي اكسيدكربن منتشر مي كند.

 مي دانيم كه گازهاي گلخانه اي  بويژه  دي اكسيد كربن  در افزايش گرماي جهاني  تاثير بسزايي دارد كه بنوبه خود مسبب هاريكنهاي بسيار شديد است-بالا رفتن سطح درياها  و ساير مخاطرات زيست محيطي  نيز از اثرات اين گازبه شمار مي رود. بنظر مي رسد انتشار گازهاي گلخانه اي غالبا  با سوخت ذغال سنگ  گياهي در ارتباط باشد. اما  اين گزارش جديد  در نظر دارد  كه به مقايسه انتشار گازها از اتومبيل با ساير سوختها بپردازد.

جان دسيكو   نويسنده  گزارش ،در مصاحبه تلفني گفت :"مشاهده سوختن چوب و دودكشها با دودهاي متراكمي كه ار آن خارج مي شود اين حس را در انسان بوجود مي آورد كه در اين مكان آلودگي بسيار زياد است" مردم واقعا نمي دانند كه ميليونها خودرو مشكل اساسي ايجاد آلودگي است  .او تاكيد كرد مسئوليتپذيري مشتركي بايد ميان مشتريان  و كارخانه هاي اتومبيل سازي و سياست گذاران بوجود آيد." اين سخت است كه  كه تقصير را فقط متوجه جنرال موتورز كنيم  كه 20 سال  قدمت دارد  و كربن را وارد هوا كرده است"

امريكا فقط با5 درصد  از جمعيت جهان 30  درصد از  كل اتومبيلهاي  دنيا را داراست و 45 درصد  از  از كل دي اكسيد كربن دنيا را  منتشر مي كند .اين گزارش مي افزايد  ماشينهاي امريكا  بيشتر مي رانند  و  درهر كيلومتر بيش از ميانگين بين المللي  بيشتر سوخت مي سوزانند

 
 June 29, 2006 — By Deborah Zabarenko, Reuters

منبع:رويتر-دباراه زابارنكو-29 ژوئن2006-8تير1385

 

 
.

 

     

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی