13 بهمن  1397 -ایرنا: قطع 90 درخت در منطقه حفاظت شده دز

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شوش گفت: سه متخلف به دلیل قطع ۹۰ اصله درخت در منطقه حفاظت شده دز، دستگیر شدند.به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان فیروز حاجی کلی افزود: این متخلفان که با اره برقی اقدام به قطع درختان منطقه حفاظت شده دز کرده بودند، روز شنبه ۱۲ بهمن توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شوش دستگیر شدند.  از این متخلفان ۲ دستگاه نیسان حامل درخت قطع شده کشف و ضبط شد و متخلفان برای پیگیری مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان شوش معرفی شدند.

نوش دارو پس  از مرگ سهراب !   به این می گوییم بی کفایتی در حفاظت !!!

حفاظت یعنی جلو گیری از قطع درختان جنگلی نه خبر از قلع و قمع و ریشه کن کردن  آخرین درختان جنگلی دز !!! این میراث طبیعی نسل ها