پارک ملی کیاسر

 

 مجموعه  سوم تصاویر 

  مجموعه سوم: تصاویری از شاهدان زنده بجا مانده از غارت بزرگ میراث طبیعی یک ملت

 

 

پارک ملی کیاسر

 IRAN- Kiasar  national park -  Mazandaran  Province

عکس از  نسرین دخت خطیبی - بهار 1391

 

پارک ملی کیاسر

IRAN- Kiasar  national park -  Mazandaran  Province

عکس از  مینا محبوبی- بهار 1391

 

 

پارک ملی کیاسر

 IRAN- Kiasar  national park -  Mazandaran  Province

عکس از  طیبه موسوی   - بهار 1391

 

 

پارک ملی کیاسر

 IRAN- Kiasar  national park -  Mazandaran  Province

عکس از  فرشته موثق نژاد   - بهار 1391

 

پارک ملی کیاسر

 IRAN- Kiasar  national park -  Mazandaran  Province

عکس از  فرشته موثق نژاد   - بهار 1391

 

پارک ملی کیاسر

 IRAN- Kiasar  national park -  Mazandaran  Province

عکس از  نسرین دخت خطیبی - بهار 1391

 

 

24 از  43

 ادامه

     صفحه اصلی