پارک ملی کیاسر

 

 مجموعه  چهارم تصاویر 

 مجموعه چهارم: تصاویری از عرصه های جنگلی تخریب شده غیر قابل احیاء ، بیابان سازی  و ساخت و ساز  در پارک ملی کیاسر

 

 

 

پارک ملی کیاسر

lمرحله دوم سوداگری با میراث ملی  ، آماده سازی زمین برای فروش

 IRAN- Kiasar  national park -  Mazandaran  Province

عکس از  فرشته موثق نژاد  - بهار 1391

 

 

 

 

 

پارک ملی کیاسر

IRAN- Kiasar  national park -  Mazandaran  Province

عکس از  نسرین دخت خطیبی - بهار 1391

 

 

 

 

 

 

پارک ملی کیاسر

 IRAN- Kiasar  national park -  Mazandaran  Province

عکس از  طیبه موسوی   - بهار 1391

 

 

 

 

 

 

پارک ملی کیاسر

 IRAN- Kiasar  national park -  Mazandaran  Province

عکس از  طیبه موسوی   - بهار 1391

 

 

 

 

پارک ملی کیاسر

IRAN- Kiasar  national park -  Mazandaran  Province

عکس از  نسرین دخت خطیبی - بهار 1391

 

 

 

 

 

پارک ملی کیاسر

IRAN- Kiasar  national park -  Mazandaran  Province

عکس از  نسرین دخت خطیبی - بهار 1391

 

 

 

 

 

پارک ملی کیاسر

IRAN- Kiasar  national park -  Mazandaran  Province

عکس از  مینا محبوبی  - بهار 1391

 

 

26 از  43

 ادامه

     صفحه اصلی