گزارش تصویری از ادامه طرح های  بیابان سازی  جنگل های باستانی شمال در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی -  بسطام  و نیرس

نشان دهنده روند  رو  به  افزایش زمین خواری طرح مخربآزاد راه تهران- شمال   

( نظیر تخریب های بنیادی انجام شده در کلاردشت ) به بهای میراث طبیعی ملی، از جیب ملت

 

 

  گزارش تصویری از کانون دیده بانان زمین - اردیبهشت 1387

 

 

 

 

 منطقه حفاظت شده  البرز  مرکزی - قسمت شمالی    ( بسطام و نیریز  در حد فاصل شرق مرزن آباد و غرب دشت نظیر )

IRAN-CENTRAL ALBORZ   MOUNTAIN  -  PROTECTED AREA

 

 

جنگل های باستانی  هیرکانی - منطقه حفاظت شده البرز مرکزی-   ( استان مازندران- شهرستان نوشهر - بخش کجور )  

IRAN-ANCIENT  HYRCANIAN    FOREST CENTRAL ALBORZ   MOUNTAIN - PROTECTED AREA

   وداع  با آخرین  باقی مانده   جنگل های باستانی در بسطام  !

 عکس از نسرین دخت خطیبی  -اردیبهشت  1387

 

جنگل های باستانی  هیرکانی - منطقه حفاظت شده البرز مرکزی-   ( استان مازندران- شهرستان نوشهر - بخش کجور )  

IRAN-ANCIENT  HYRCANIAN   FOREST-CENTRAL ALBORZ   MOUNTAIN - PROTECTED AREA-  

دروازه ای به سوی نابودی کامل میراث طبیعی ملی

 عکس از نسرین دخت خطیبی  -اردیبهشت  1387

 

IRAN-ANCIENT  HYRAONIAN  FOREST- CENTRAL ALBORZ   MOUNTAIN - PROTECTED AREA-  

 منطقه حفاظت شده البرز مرکزی- جنگل های باستانی شمال ( استان مازندران- شهرستان نوشهر -بخش کجور )  

طرح بیابان سازی  جنگل های باستانی شمال  با حمایت بیدریغ سازمان حفاظت  محیط زیست و سازمان جنگل ها

 عکس از نسرین دخت خطیبی  -اردیبهشت  1387

 

جنگل های باستانی  هیرکانی - منطقه حفاظت شده البرز مرکزی-   ( استان مازندران- شهرستان نوشهر - بخش کجور )  

IRAN-ANCIENT  HYRCANIAN FORESTCENTRAL ALBORZ   MOUNTAIN - PROTECTED AREA-  

مدرک جرم غارت گران میراث طبیعی ملی

  عکس از نسرین دخت خطیبی  -اردیبهشت  1387

 

   1  از5

ادامه  

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی