نابودي و تغيير کاربري چندين هکتار از جنگل هاي باستاني و ملي توسط يک نماينده مجلس!   

مسئولين سازمان جنگل ها و منابع طبيعي پاسخ دهند!

 

 

گزارش خبری : کانون ديده بانان زمين- 25 آبان 1384

 

ایران - جنگل های باستانی هیرکانی شمال  -( استان مازندران - نکا  ) -  عکس از نسرین دخت خطیبی  - 1384

IRAN- NCIENT  HIRCONIAN  NORTH   FOREST-  ( MAZANDARAN-PROVINCE-

 

 

در پي اطلاعات رسيده به کانون ديده بانان زمين ، چند تن از اعضاي کانون از بخش هايي  از جنگل هاي استان مازندران و استان گلستان در تاريخ 19 الي 22 آبان ماه ( سال جاري ) بازديد به عمل آوردند . در اين بازديد ها متاسفانه شاهد افزايش روند تخريب و تجاوز به مناطق جنگلي ملي بودند که بر خلاف طرح به اصطلاح صيانت از جنگلها ! در حال انجام بود .

يکي از اين مناطق جنگلي که تصرف عدواني در آن صورت گرفته (  تصرف عدواني از اين رو گفته شده است که  معتقديم اين جنگل ها متعلق به اين نسل و نسل هاي آينده مي باشد و به شکل اماني به دست سازمان جنگل ها سپرده شده است ) جزو منطقه کوهسار کنده ، ده کيلومتري جنوب نکا در حوزة آبخيز "ظالم رود"  قرار دارد که از نظر توپوگرافي و زمين ساختي بسيار حساس و آسيب پذير مي باشد .

موقیت جنگل های  باستانی هیرکانی  به اشغال در آمده وتخریب شده ( علامت بیضی بنفش )

 

اين منطقه جنگلي داراي پوشش انبوه و متراکم از درختاني  با قدمت  200 تا 400 ساله از نوع ممرز ، بلوط ، آزاد و گونه هاي  دارويي بوده است  نظير گونه " سرخ وليک"  که از آن قطره " کراتاگوس CRATAEGUS"" مي گيرند و براي بيماري هاي قلبي  و تقويت قلب مورد استفاده پزشکي  دارد و ...

متاسفانه در اين  منطقه جنگلي باستاني حساس،   نماينده مجلس شوراي اسلامي در حوزه استحفاظي خود ( نکا ) !! به خود اجازه مي دهد بيش از 6 هکتار از اين جنگل ها ي ملي و باستاني را در  يک مرحله  تغيير کاربري داده و نهال ميوه را جايگزين آن کند . در مرحله بعدي يعني در ماه مبارک رمضان ( مهر ماه سال جاري – 1384 ) دست به اقدامات تکميلي زده و در يک فرصت چند روزه،  بيش از 2 کيلومتر  جاده به عرض بيش از 8 متر را براي رسيدن به باغ مرکبات خود احداث کند و بلافاصله با  سنگ هاي معدني حمل شده به محل ،  خاک بسيار پرارزش جنگل را  سنگ ريزي و سنگ کوبي نمايد!  شايان ذکر است که براي احداث اين جاده با توجه به تراکم جنگل هاي شاهد کناري آن ،  بيش از هزاران درخت و نهال جنگلي بريده شده است و اثري از درختان درو شده بر جاي نمانده و  معلوم نيست به کجا منتقل شده اند و يا به چه کسي فروخته شده اند ؟  زيرا مي دانيم که ارزش ريالي چنين جنگلي با درختان کهنسال  آن به چندين ميليارد تومان مي رسد. از اقدامات بعدي  اين شخص براي تصرف و تغيير کاربري تمامي منطقه اطلاعاتي در دست نيست اما آنچه که مسلم است انگيزة قطع درختان کهنسال اين منطقه بيش از در آمد زائي شش هکتار باغ مرکبات و توتون مي باشد!  

ايجاد  جادة عريض و طويل براي دسترسي به باغ ميوه اي که هنوز به بار ننشسته محلي از اعراب ندارد و مثل آن است که با کفگيري بزرگ بخواهيم 2 عدد دانه برنج را برداريم ! و معلوم نيست اين تخريب و نابودي وسيع براي بدست آوردن چند کيلو محصول پرتقال ( که به وفور از خارج نيز وارد مي شود )  با چه منطقي توجيه پذير است ؟ !! بعيد نيست که برنامه هاي ديگري را به دنبال داشته باشد ! گذشته از آن متعاقب بخشنامه هاي صريح سازمان جنگل ها ، احداث جاده در دل جنگل ممنوع و يا تحت شرايط خاص مجاز مي باشد .

 بديهي است در پي چنين تجاوز ظاهراٌ عجولانه اي براي احداث باغ و راه منتهي به آن،  اهداف  ديگري وجود دارد زيرا جاده اي به عرض بيش از 6 متر خلاف قوانين مدون جنگل است که قطعاٌ اين نماينده در مجلس قانون گذاري به خوبي از آن مطلع بوده، اما متاسفانه به راحتي آن را ناديده گرفته و زير پا مي گذارد و خود را محق مي داند که در دولتي که شعار خود را عدالت محوري و مهرورزي قرار داده است در حق  اين نسل و نسل هاي آينده بي عدالتي و بي مهري روا دارد. شايسته است نماينده مجلس اولين شخص معتقد به اصول قانون اساسي باشد نه اينکه اصل هاي بارز 49 و 50 را اينگونه در جهت  منافع شخصي نقض کند . !! آيا ارزش ريالي پرتقال و توتون با بلوط ها و ممرز هاي 200 و 400 ساله  و اکوسيستم جنگلي که نابود کرده است و هزاران ارزش  اکسيژن زايي ، بصري ، داروئي ، اکولوژيستي ، اقليمي و ... که داشته برابري مي کند ؟ 

 کانون ديده بانان زمين به عنوان يک تشکل زيست محيطي از سازمان جنگل ها و مراتع  مي خواهد هر چه سريع تر براي روشن شدن اذهان عمومي به اين تجاوز آشکار پاسخي مناسب  دهد  وهمچنين از بازرسي کل کشور مي خواهيم  اين منطقه را مورد بازرسي قرار داده  و متخلف به قوة قضايي معرفي و کليه تصرف هاي ايشان مصادره و به ملت بازگردانده شود.  

 

ایران - جنگل های باستانی هیرکانی شمال  -( استان مازندران - نکا ) -  عکس از نسرین دخت خطیبی  - 1384

IRAN- NCIENT  HIRCONIAN  NORTH   FOREST-  ( MAZANDARAN-PROVINCE

 

ایران - جنگل های باستانی هیرکانی شمال  -( استان مازندران - نکا ) -  عکس از طاهره ابوطالبی نصر آباد   - 1384

IRAN- NCIENT  HIRCONIAN  NORTH   FOREST-  ( MAZANDARAN-PROVINCE

 

ایران - جنگل های باستانی هیرکانی شمال  -( استان مازندران - نکا ) -  عکس از طاهره ابوطالبی نصر آباد - 1384

IRAN- NCIENT  HIRCONIAN  NORTH   FOREST-  ( MAZANDARAN-PROVINCE

 

ایران - جنگل های باستانی هیرکانی شمال  -( استان مازندران - نکا ) -  عکس از طاهره ابوطالبی نصر آباد - 1384

IRAN- NCIENT  HIRCONIAN  NORTH   FOREST-  ( MAZANDARAN-PROVINCE

 

 ******

صفحه اصلی