لايه سياه نفت  به طول 50 كيلومتر بر روي دانوب آبي

 

گردآوري و ترجمه :  کانون ديده بانان زمين

 

بخارست -  خانم سولفينا باربو Sulfina Barbu   وزير محيط زيست روماني گفت كه اين كشور از صربستان براي آلوده سازي بخشي از دانوب كه از كشور روماني عبور مي‌كند ، شكايت خواهد كرد .

از اوايل اكتبر لايه  نفتي به طول 50 كيلومتر و عرض 60 تا 200 متر بر روي اين بخش از دانوب گسترده شده است .  اكنون عبور كشتي‌ها مختل شده و مقامات رومانيايي اظهار داشتند كه براي پاكسازي دانوب تمهيداتي انديشيده‌اند و براي اجراي آن از كشور همسايه بلغارستان دعوت به همكاري كرده‌اند .

 

*****

منبع : Green peace Magazin  اكتبر 2006

  

 

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی