شرکت هاي نفتي از سوي مقامات رسمي محيط زيست روسيه تهديد به  لغو امتياز شدند

گردآوري و ترجمه :  کانون ديده بانان زمين

 

مسكو  - مسئولان محيط زيست روسيه به دنبال اقدام عليه شل و ديگر شركت‌هاي نفتي خارجي ، مكان‌هاي استخراج لاك‌اويل (Lukoil) را نشانه گرفتند .

اولگ ميتوول (Oleg Mitwol) جانشين رئيس ادارة نظارت بر محيط زيست تهديد كرد كه مكان‌هاي استخراج بيشتري از شركت لاك اويل در غرب سيبري به دليل تخلف‌هاي زيست محيطي لغو امتياز خواهند شد .

در محل بهره برداري لاك اويل در منطقة خود مختار چانتن(Chanten)  و مانسن (Mansen) در غرب سيبري نوعي بيماري به گونه‌اي فزاينده شايع شده است .  "اولگ ميتوول " دليل اين امر را آلودگي نفتي آب آشاميدني اين مناطق مي‌‌داند .به علاوه  زمين‌هاي  مكان‌هاي  استخراج  نفت  به شدت  به نفت  آلوده هستند .

 

*****

 

منبع : Green Peace Magazin   اكتبر 2006

 

        

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی