این هم یک خبر خوب 

 بانک جهانی وادار به قطع  بودجه  یک شرکت بزرگ تجارت چوب شد

ترجمه کانون دیده بانان زمین- Dec 2007 

 

 

خبر خوب آن است که درنتیجه مبارزه با قطع درختان  در دومین  جنگل های بارانی دنیا در کنگو ،بانک جهانی بودجه یک شرکت بزرگ تجاری"  OLAM " را  قطع کرد .

 این امر  پس از آن رخ داد که گرین پیس قطع غیر قانونی درختان را در بخشی از جنگل های یک  حوزه آبگیر کنگو   بر ملا  و افشا کرد  .

 

 *****

 

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی