منطقه حفاظت شده پرور

مجموعه  اول تصاویر   

مجموعه  اول :   چشم انداز هایی از درختان اُرس Juniperus

 

 

ارس-پرور

عکس از :نسرین دخت خطیبی  - 1391

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

 

 

ارس-پرور

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از :نسرین دخت خطیبی  - 1391

 

 

ارس-پرور

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : طیبه موسوی - 1391

 

 

ارس-پرور

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : طیبه موسوی - 1391

 

 

 

ارس-پرور

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

عکس از : مینا محبوبی - 1391

 

 

 

ارس-پرور

عکس از :نسرین دخت خطیبی  - 1391

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

 

 

ارس-پرور

عکس از :نسرین دخت خطیبی  - 1391

IRAN- parvar protected area  -Semnan  Province

 

2 از  54

 ادامه

     صفحه اصلی