اعطاي جايزه صلح نوبل به خانم ” ماتايي “

نماد همبستگي تنگاتنگ از صلح جهاني و محيط زيست

  مهين سروري

من به آغاز زمين نزديكم

نبض گل ها را مي گيرم

آشنا هستم با سرنوشت تر آب ، عادت سبز درخت

 “ وانگاري  ماتايي ”خانمي 64 ساله از كنياي مركزي كه با دارا بودن مدرك ليسانس و فوق ليسانس در رشته زيست شناسي از دانشگاههاي آمريكا و مدرك دكتري از دانشگاه نايروبي كنيا با كاشتن درخت در محيط خشك كنيا جنبش زيست محيطي “كمربند سبز“ را بوجود آورد.او اولين زن كنيايي بود كه به سمت رياست دانشگاه برگزيده شدوبخاطر مبارزه باصاحبان صنايع ومبارزه با فقر و دفاع از حقوق زنان شهرت ملي يافت .

خانم ماتايي شهرت خود را مديون اطلاعات وسيع تخصصي و پشتكار مداوم 27ساله خودوفعاليتهاي پي گير اعضاء گروه زيست محيطي ” كمربندسبز“ مي باشد.اين زنان كنيايي در كنار خانم ماتايي به فكر زيباي او كه مي گويد:

“هر بار درختي مي كارم،گويي احساس مي كنم دانه صلح در زمين كاشته ام“در دنياي جنگ و نفرت و سياست و اقتصاد امروزي جامه عمل پوشاند. زيرا او و همراهانش همچون سهراب سپهري و هزاران عاشق طبيعت زيبا و مهر مردمي احساس نزديكي به زمين  و عادت سبز درخت را كه در كمال صلح و صفا به رشد خود ادامه مي دهد و سايه خود را بي دريغ نثار مشتقان مي نمايد آشنا هستند(من نديدم بيدي        سايه اش را بفروشد به زمين).

خانم ماتايي و گروه زيست محيطي او بخاطر حفظ محيط زيست و زيباييهاي آن و صلح و صفاي ناشي از آن براي فرزندان خود و نسل آتي دست به كاشت 30 ميليون اصله درخت در قاره آفريقا زدند،اوبراي مبارزه با جنگل زدايي در آفريقا بارها به زندان افتاد و شخصيت سرشناس كنيا گرديد.

اين فكر زيبا در قالب عمل زيباي تشكل زيست محيطي زنان كنيا و خانم ماتايي مسئله صلح جهاني و حقوق بشر را وارد مرحله جديد مي نمايد كه طليعة آن را در سخنان مدير نروژي كميته جايزه صلح نوبل براي انتخاب خانم ماتايي مي توان يافت . ايشان گفتند :“ برقراري صلح در زمين به توانايي پيشرفت ما در زمينة محيط زيست بستگي دارد .“

 براي فقر زدايي و صلح پايدار همگي بايد با آب و درخت و خصوصيات طبيعي آنها دوباره آشنا شويم و با زمين احساس نزديكي

ودلبستگي نماييم و با ديدي نو در حفاظت از محيط زيست و اكوسيستمهاي شكننده آن براي نسلهاي آتي كوشا باشيم. در دنياي امروزي كه زياده خواهي افراد بشر زمين و منابع آن را از جاندار و بيجان به ورطه نيستي مي كشاند تنها و تنها توجه و پرورش  تفكر زيست محيطي و نگاهي نو در سياستهاي جهاني و مسائل آن راه رسيدن به اقتصاد ،توسعه و صلح پايدار است.

انتخاب خانم ماتايي را به عنوان اولين برندة جايزة صلح نوبل در مسائل زيست محيطي به تمام تشكل هاي غير دولتي محيط زيست تبريك مي گوييم و از آنجا كه ايشان در حال حاضر معاون وزير محيط زيست،منابع طبيعي و حيات وحش كنيامي باشند،اگر فردي در مقام  نيمه دولتي و يا دولتي چنين فكر زيبايي را به جامه عمل آراسته گرداندبازهم تبريك مي گوييم .

در سال 2003 جايزه خانم شيرين عبادي در سال 2004 جوايز خانم ماتايي و خانم “ الفريده يلينگ ” اتريشي برندة ادبيات نوبل را به كليه زنان جهان تبريك مي گوييم .

  

 

صفحه اصلی