دبير كل جديد منطقه آسيا در كنوانسيون رامسر از نپال

 

 ترجمه   کانون ديده بانان زمين:  طیبه موسوی  - Oct -2007

آقاي دوندرا  راناDevendra Rana   از كشور نپال به عنوان رايزن ارشد (دبير كل جديد منطقه آسيا for Asia Pacific ) از سوي دبير كل كنوانسيون رامسر آقاي دكتر  Dr Lei Guangchun برگزيده شد.

دوندرا داراي 15 سال تجربه در زمينه  ارتقاء محيط زيست در سطح منطقه اي و بين المللي بوده است.

 او كار حرفه اي خود را در نپال با طرح حفاظت از منطقه آنا پورنا Annapurna آغاز كرد و در پي آن يك سازمان غير دولتي NGO تاسيس كرد. او به عنوان عضو برنامه حيات جنگلها در سازمان بين المللي WWF به كار خود ادامه داد و سپس مديريت سازمان اقدامات تحت حمايت جهاني(Global Protected Areas Initiative را عهده دار شد. در اين مدت نيز دوندرا در تهيه  و تدوين روش شناسي براي مديريت و ارزيابي  مناطق حمايت شده فعالانه عمل كرد و موجب سرعت بخشيدن و پيشرفت برنامه هاي WWF گرديد.

او پيش از اين نيز مدير برنامه منطقه اي آسيا Asia-Pacific در سازمان بين اللمللي  WWF بوده است .سمتي كه مشاركت  و همكاري  دوجانبه WWF را با بانك توسعه آسيا به همراه داشت.

دوندرا از دانشگاه بيرمنگام انگلستان ليسانس جغرافيا را اخذ كرده و از دانشكده سلطنتي دانشگاه لندن در رشته محيط زيست و توسعه موفق به كسب درجه كارشناسي ارشد گرديده است

*****

 افزوده :

کشور  نپال NEPAL   تا کنون 4 تالاب با مساحت 23488 هکتار در رامسر سایت به ثبت رسانده است . (بر اساس  آمار سال 2006)

 

 

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی