آسيب هاي جدي صنايع موشك سازي  آمريکا بر غدة تيروئيد زنان

گردآوري و ترجمه :  کانون ديده بانان زمين

 

مطالعات در آمريكا نشان مي‌دهد كه مواد شيميائي صنعتي به تيروئيد صدمه وارد مي‌كند

براساس گزارش شبكة خبري زيست محيطي ENN تحقيقات در آمريكا  نشان مي‌دهد كه تماس با پركلريد كه در صنايع شيميائي كاربرد فراواني دارد و در آب آشاميدني ايالات متحده يافت شده است از عملكرد صحيح غدة تيروئيد در زنان جلوگيري مي‌كند .

 زناني كه پركلريد بيشتري در بدن آنها تجمع كرده است هرمون تيروئيد در آنها كمتر ترشح مي‌شود .

مرکز كنترل و پيشگيري امراض در ايالات متحده (CDC) گزارش مي‌دهد كه اين هرمون انرژي ، حرارت،

وزن و خلق و خوي را در بدن كنترل مي‌كند .

پر كلريد كه از تركيبات سوخت موشك ها ست در شير، سبزيجات،  ميوه و غلات و علاوه بر‌آن در آب آشاميدني سراسر ايالات متحده يافت شده است .

 محققان  تحقيقات خود را روي زناني كه ميزان يد موجود در ادرار آنها پائين بود متمركز كردند .

آنها مي‌گويند در ايالات متحده ميزان يد در 36 درصد زنان كمتر از ميزان معمول است . 

غدة تيروئيد كه در جلوي گردن قرار دارد از يد براي توليد هورمون استفاده مي‌كند .

 CDCدر يك بيانيه اعلام كرد كه «حتي تماس بسيار كم با پركلريد در قدرت جذب يد از جريان خون توسط تيروئيد تأثيرگذار است » .

ماساچوست اولين ايالتي بود كه مجبور به تعيين ميزان پركلريد در آب آشاميدني شد .

در كاليفرنياي جنوبي برخي شهرها تلاش دارند تا كارخانجات به ويژه شركت هاي مربوط به صنايع فضائي را كه سوخت موشك به كار مي‌برند مجبور سازند تا اين ماده را حذف كنند .

 

 

        منبع : ENN      اكتبر 2006

*****

 

 

 

 

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی