گزارش دیگری از سلسله تخریب های جنگل های باستانی شمال

 در  منطقه حفاظت شده البرز مرکزی 

این بار شمشادستان های صلاح الدین کَلا

 ادامه مطلب

 

 جنگل های باستانی  هیرکانی - منطقه حفاظت شده البرز مرکزی ( استان مازندران- شهرستان نوشهر - بخش مرکزی 

 IRAN Ancient Hyrcanian Forest -Central  Alborz-Protected area 

  عکس از نسرین دخت خطیبی  - اردیبهشت  1387

 

 جنگل های باستانی هیرکانی - منطقه حفاظت شده البرز مرکزی ( استان مازندران- شهرستان نوشهر - بخش مرکزی 

Buxus hyrcana -IRAN Ancient Hyrcanian Forest -Central  Alborz-Protected area 

 عکس از مینا محبوبی  - خرداد  1387

 

Buxus hyrcana -IRAN Ancient Hyrcanian Forest -Central  Alborz-Protected area 

جنگل های باستانی هیرکانی -  منطقه حفاظت شده البرز مرکزی ( استان مازندران- شهرستان نوشهر - بخش مرکزی 

 عکس از مینا محبوبی  - خرداد  1387

 

ارز ش این شمشاد ها و در عین حال خطر نابودی آنها به حدی بود که در اوایل دهه هفتاد  سرانجام مورد توجه قرار می گیرد به گونه ای که نمایندگان مجلس به خواست دلسوزان  طبیعت پاسخ داده و برای عدم قطع این گونه  به همراه 13 گونه دیگر در معرض تهدید، در رابطه با قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی  مصوب 5/7/1371 مجلس شورای اسلامی . ماده قانونی به شرح زیر تصویب می کنند  :

ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون گونه های درختانی از قبیل شمشاد – زربین – سرخدار – سرو خمره ای – سفید پلت – چندل – ارس – فندق – زیتون طبیعی – بنه ( پسته وحشی) – گون – گردو (جنگلی) – بادام وحشی(بادامک) در سراسر کشور جزء ذخایر جنگلی محسوب  و قطع آنها ممنوع می باشد .   

تبصره 1- وزارت جهاد سازندگی موظف است مناطق استقرار گونه های یاد شده را مشخص و حفاظت نموده و متخلف را به مراجع قضایی معرفی نماید .

   تبصره 2  در تناقض آشکار با ماهیت ماده یک می گوید :

 در مواردی که قطع این گونه ها بر اساس طرح مصوب و بنابر ضرورت و مسایل فنی و توسعه گونه های دیگر لازم باشد  با تایید وزارت جهاد کشاورزی مجاز خواهد بود.  . ( ماخذ : مجموعه قوانین و مقررات جهاد سازندگی معاونت حقوقی و امور مجلس – 1376- صفحه 262 )

بنابراین تبصره 2 تحت عنوان " طرح های مصوب " ماده یک را مخدوش کرده و هرگونه تخریب را مجاز دانسته و دست دولت(جهاد کشاورزی ) را برای دست اندازی به ذخیره گاه های جنگلی باز می گذارد . بنا براین می توان نتیجه گرفت که بر اساس این مصوبه دست کم تخریب هایی که از دهه  هفتاد آغاز شده اند و نابودی بخشی از میراث طبیعی ملی را به دنبال داشته اند ، با مجوز دولت بوده است 

 افزوده : در سال 1379 وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و كشاورزی ادغام و وزارت جهاد كشاورزی را تشكيل دادند. بدين ترتيب رييس سازمان جنگل‌هاومراتع كشور سمت معاون وزير جهاد كشاورزی را عهده‌دار شد. بعلاوه  طی مصوبه شورايعالی اداری در 3 تير 1381 وظايف مربوط به آبخيزداری از وزارت جهاد كشاورزی منفك و به سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور واگذار شد و عنوان اين سازمان به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداری تغيير يافت

 

 

IRAN Ancient Hyrcanian Forest -Central  Alborz-Protected area 

  جنگل های باستانی هیرکانی -  منطقه حفاظت شده البرز مرکزی ( استان مازندران- شهرستان نوشهر - بخش مرکزی 

 

 عکس از مینا محبوبی  - اردیبهشت  1387

 

  جنگل های باستانی هیرکانی -  منطقه حفاظت شده البرز مرکزی ( استان مازندران- شهرستان نوشهر - بخش مرکزی 

Buxus hyrcana -IRAN Ancient Hyrcanian Forest -Central  Alborz Protected area 

 عکس از مینا محبوبی  - اردیبهشت  1387

 

   2 از11

ادامه  

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی