نسخه قابل چاپ

دهن کجي به خواست مردم و 

شبيخون مجدد به جنگل لويزان

 

بيانيه  دوم کانون ديده بانان زمين در مورد تخريب پارک لويزان- 4 اسفند 1384

در کمال حيرت شاهد بوديم که شب گذشته يعني 3 اسفند (84) و پس از گذشت حدود 2 هفته از اعتراضات مردمي به ريشه کني درختان پارک جنگلي لويزان در شب تاسوعاي حسيني ، يک بار ديگر و اين بار نيز در تاريکي شب، جنگل لويزان مورد هجوم بي محاباي بلدوزرهاي شهرداري قرار گرفت و درختان زياد ديگري قلع و قمع شده اند.

اين در حاليست که در طول 15 روز گذشته رسانه هاي ارتباط جمعي بارها به اين مسئله پرداختند و چنين به نظر مي رسيد که روند تخريب تا همان حدي که انجام شده باعث شرمندگي شهرداري باشد و تمام تلاش ها براي جبران آن متـمرکز شود .

اما ادامة روند تخريب خود تأييدي بر نظر کانون ديده بانان زمين در بيانيه منتشره 25 بهمن بود ، مبني بر عدم موضع گيري شفاف و صريح سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان جنگلها و مراتع که نشان مي دهد که اين روند سناريويي از پيش تعيين شده است که به نظر اين تشکل زيست محيطي به هيچ وجه کمکي به هدف اعلام شده از سوي شهردار يعني رفع معضل ترافيکي تهران نخواهد داشت !

نکته دوم آنکه مديريت شهري بجاي حفظ منابعي نظير يک پارک جنگلي قديمي در کلان شهر خشک و بي آب و بسيار آلوده نظير تهران که براي بوجود آوردن آنها هزينه هاي سر سام آوري از بيت المال صرف شده و با برنامه ريزي هاي مفصلي به انجام رسيده است، در طول چند شب و با يورش وحشيانه، آنها را از ميان مي برند و اين چيزي جز عجز مديريت پايدار شهري نيست!!

در ارزش درختان ريشه کن شده از نظر ريالي همان بس که مطابق محاسبات انجام شده قيمت حداقل 8000 گونه درختي اين درختان 50 ساله بر حسب ارزش هر درخت به مبلغ 200 هزار دلار،  بالغ بر 1600000000000 تومان مي شود  و اين ارزش جدا از ارزش اکوسيستم تپه ماهوري اين جنگل ها در دشت تهران بوده است.  شايان ذکر است که کانون ديده بانان زمين مطالعات ويژه اي در مورد ميکرو اقليم  اين اکوسيستم انجام داده است که در آينده در همين سايت منعکس خواهد شد .

کانون ديده بانان زمين ضمن محکوم کردن تخريب  جنگل لويزان  آنهم درست هنگامي که در گوشه اي ديگر از شهر همايش ملي " آينده جنگل هاي ايران " مشغول برگزاري است ! معتقد است حقي که از شهروندان تهراني پايمال شده ، حق زندگي و حق نفس کشيدن در اين شهر بسيار آلوده است و هيچکس نمي تواند و نبايد آن را به راحتي پايمال کند .  اما جاي تعجب بسيار است که شهردار تهران با و جود اعتراضات مردم و مسئولين  نه تنها  هيچگونه پاسخ منطقي و در خور به مردم نداده ، بلکه با ادامة تخريب باقي ماندة جنگل، اين سئوال را در اذهان بوجود آورده است که شهردار يک شهر که به خواسته هاي مردم آن  اينگونه پشت مي کند و با برنامه هاي نابخردانه و خود سرانه پاي مي فشارد چگونه مي تواند معضلات عظيم کلان شهر تهران نظير فاضلاب ، زباله ، آلودگي هوا ، آلودگي آب و ... حل کند ؟

کانون ديده بانان زمين به عنوان يک تشکل زيست محيطي از رياست محترم قوة قضاييه مي خواهد که به عنوان مدعي العموم  از حق مسلم شهروندان تهراني دفاع کرده و متخلفين را به پيشگاه دادگاه عدل اسلامي احضار ، محکوم و مجازات نمايند .

کانون ديده بانان زمين 4 اسفند 1384

 

عکس از کانون ديده بانان زمين - پنجشنبه 4 اسفند - از جنگل تخريب شده لويزان - مينا محبوبي

 عكس از كانون ديده بانان زمين - پنجشنبه 4 اسفند - از جنگل تخريب شده لويزان - آزاده بهکيش

 

عکس از کانون ديده بانان زمين - پنجشنبه 4 اسفند - از جنگل تخريب شده لويزان - آزاده بهکيش

عکس از کانون ديده بانان زمين - پنجشنبه 4 اسفند - از جنگل تخريب شده لويزان - آزاده بهکيش

 

عکس از کانون ديده بانان زمين - پنجشنبه 4 اسفند - از جنگل تخريب شده لويزان - آزاده بهکيش

 

 

 

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی