شرکت هاي آلاينده محيط زيست در اينترنت معرفي مي شوند

 ترجمه : کانون ديده بانان زمين – فرشته موثق نژاد 

 

برلين  شهروندان مي توانند از اين پس در مورد منابع آلوده کنندة هوا ، آب و خاک و از جمله فاضلاب کارخانه ها از طريق اينترنت مطلع شوند.

هيئت وزيران آلمان تصميم گرفت در مورد ثبت آلاينده هاي داخل کشور قوانين و مقررات بيشتري را تصويب کند . اين امر مي تواند در سطح اروپا و نيز در جهان به اجرا در آيد . وزارت محيط زيست اعلام کرد :  " با شفاف سازي از طريق ثبت اينگونه شرکت ها ، آنها مجبور به کاهش مواد آلوده کننده محيط زيست و بهره برداري از منابع خواهند شد . اين فهرست زمينه گفتگوي ميان مردم و شرکت ها را بوجود خواهد آورد . "

در ماه مه سال 2003 کشور آلمان پروتکل ثبت منابع انتشار و انتقال آلاينده ها ( PRTR ) Pollution Release and Transfer  Register)     را امضاء کرد. با اجراي اين پروتکل ، منابع انتشار و انتقال مواد آلاينده در اروپا به طور شفاف در کشور هاي عضو براي اعمال حقوق محيط زيست در معرض افکار عمومي قرار خواهد گرفت.

 منبع : گرين پيس جولاي 2006

 

***

 

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی