چشم اندازهائی از شگفتی های جنگل های هیرکانی   منطقه حفاظت شده شش رودبار

 

ادامه تصاویر

 

 

شش رودبار

منطقه حفاظت شده شش رودبار ، بخشی از ده درصد جنگل های حفاظتی - جنگل های باستانی هیرکانی - مازندران - سواد کوه

پوشش متراکم  با چشم انداز ارتفاعات جنگلی

عکس از کانون دیده بانان زمین -  مینا محبوبی

 

 

شش رودبار

منطقه حفاظت شده شش رودبار ، بخشی از ده درصد جنگل های حفاظتی - جنگل های باستانی هیرکانی - مازندران - سواد کوه

چشم اندازی از جنگل های باستانی هیرکانی  در انتظار  نسل های آینده

عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی

 

 

شش رودبار

منطقه حفاظت شده شش رودبار ، بخشی از ده درصد جنگل های حفاظتی - جنگل های باستانی هیرکانی - مازندران - سواد کوه

عکس از کانون دیده بانان زمین - مینا محبوبی

 

شش رودبار

منطقه حفاظت شده شش رودبار ، بخشی از ده درصد جنگل های حفاظتی - جنگل های باستانی هیرکانی - مازندران - سواد کوه

عکس از کانون دیده بانان زمین - نسرین دخت خطیبی

 

شش رودبار

منطقه حفاظت شده شش رودبار ، بخشی از ده درصد جنگل های حفاظتی - جنگل های باستانی هیرکانی - مازندران - سواد کوه

عکس از کانون دیده بانان زمین - مینا محبوبی

 

 

3 از 21

 ادامه

 صفحه اصلی