نسخه قابل چاپ

 

هشدار يک عضو  علمي گروه جغرايايي دانشگاه تبريز :

 آبگيري سد شهيد مدني تبريز،  احتمال وقوع زمين لرزه  را   افزايش مي دهد!

 

شهر تبريز در کنار يکي از مهمترين گسل هاي ايران به نام گسل تبريز قرار دارد.
   به گزارش خبرگزاري علوم ايران، سد شهيد مدني در مسير رودخانه آجي چاي که در مسير گسل تبريز قرار دارد، در حال احداث است. به گفته کارشناسان، آبگيري اين سد، احتمال وقوع زمين لرزه در اين منطقه را ممکن است افزايش دهد.
   بررسي هاي دکتر محمد حسين رضايي مقدم، عضو هيات علمي گروه جغرافياي طبيعي دانشگاه تبريز، نشان مي دهد، هر چند محل احداث سد شهيد مدني از نظر ليتولوژي، به ظاهر داراي استحکام است اما مشکل اساسي در ساخت اين سد، امکان نفوذ آب به سنگهاي رسوبي اطراف آن است. اين سد در شمال شرقي تبريز، روي برون زدگي کوچک آذرين ساخته مي شود. بر اساس بررسي اين کارشناس کشورمان، از آنجا که فاصله چنداني از سد شهيد مدني تا گسل تبريز وجود ندارد، نفوذ آب مي تواند موجب لغزندگي سنگهاي اطراف گسل شود. تعداد زمين لرزه هاي القايي ناشي از احداث سدها در دنيا زيا د است اما در مورد تبريز، گذشت زمان طولاني از آخرين زمين لرزه شديد آن، خطر وقوع زمين لرزه را افزايش مي دهد.
   در صورتيکه احداث سد به رغم برخي مشکلات ژئومورفولوژيک موجود به اتمام برسد، لازم است براي پيشگيري از وقوع زمين لرزه احتمالي، زمان بندي خاصي در سالهاي اوليه آبگيري و تخليه اين سد، اعمال شود. مشروح اين بررسي در همايش بين المللي بلاياي طبيعي و راهکارهاي مقابله با آن در دانشگاه تبريز ارائه شده است

ماخذ : پايگا ملي داده هاي علوم زميني کشور – 84/7/23

 در حاشيه خبر :

سد شهيد مدني در 5 کيلومتري شمال شرقي تبريز قرار دارد . در سال 1381 اعلام شد که با و جود 8 سال از آغاز عمليات تنها 16 درصد پيشرفت فيزيکي انجام شد . احتمال  وجود آثار تاريخي در پشت در ياچه اين سد و 3 سد ديگر اين منطقه  گوياي آن است که  کاووش هاي باستان شناسي در در پشت درياچه اين سد نيز از مسائل بسيار مطرحي است و گفته مي شود تا اين کاووش ها به سرانجامي نرسد اين سد ها آبگيري نخواهد شد .  در حال حاضر مطالعات جهت اين کاووش ها بر روي 4 سد (  سد خدافرين در منطقه ميانه؛ سد ونيار ( شهيد مدني ) و شهريار در حومه تبريز و شهر اهر ) آغاز شد و  نقشه هاي آن  توسط اداره آب منطقه اي استان آذر بايجان شرقي در اختيار سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان قرار گرفته اند. به گفته نهضتي (رئيس دفتر باستان شناسي ميراث فرهنگي استان آذربايجان شرقي در سايت ميراث خبر ) مطالعات  باستان شناسي در پشت درياچه سد خدافرين ميانه نشان مي دهد كه 4 روستا به همراه يك محوطه باستاني 6 هزار ساله به زير آب مي روند. هم اكنون باستان شناسان تلاش مي كنند در اين محوطه باستاني حفاري هاي نجات بخشي انجام دهند.


نهضتي با اشاره به كاوش هاي انجام گرفته در ديگر سدهاي منطقه گفت: «پژوهش در سد استوره ميانه به شناسايي يک گورستان اسلامي منجر شد كه نياز به كاوش هاي باستان شناسي ندارد اما از سازمان آب منطقه اي خواسته ايم تا نقشه بخش هاي ديگر اين سد
به خصوص حاشيه درياچه را نيز در اختيار سازمان قرار دهد تا مطالعه روي اين سد را كامل كنيم.»


او با اشاره به نقشه دو سد ونيار( شهيد مدني ) و شهريار گفت: «مطالعه روي سد ونيار به تازگي آغاز شده است ...نهضتي در پايان يادآور شد: «در صورتي كه ادامه كاوش ها در پشت درياچه سد هاي ذكر شده به شناسايي آثاري منجر شود، از اداره آب منطقه اي درخواست اعتبار براي كاوش مي شود و تا زماني كه اطلاعات موجود در اين محوطه ها استخراج نشود، آبگيري انجام نخواهد شد.»(
27 شهريور1384 سايت خبرگزاري ميراث فرهنگي)
 

 

 

 

صفحه اصلی