شيميدان گرين پيس :

 وارد كردن مواد خطرناك به كشور بدون مشخص كردن آثار مخرب آنها براي انسان و محيط زيست آبروريزي بزرگي است.

 منبع:  مجله گرين پيس2004

برگردان: فرشته موثق نژاد

نتيجه آزمايش ها بر روي خون ، ادرار و بافت هاي چربي بدن مدير مجله گرين پيس ” ميشل فردريش “  ،وجود مقادير زيادي از سموم شيميايي را نشان مي دهد. اين آزمايش ها براي تعيين ميزان وجود 66مادة شيميايي مضر و فلزات و نيز تركيبات آن ها در بدن وي انجام شد. همان گونه كه پش بيني مي شد آزمايش هاي انجام شده وجود دو سوم از اين مواد را در بدن وي تاييد كرد.

 اين موضوع در مورد بسياري از مردم در هر جاي دنيا صدق مي كند. 

يكي از اين مواد شيميايي موجود در خون مدير مجله گرين پيس PBBE# 153   بود كه به مقدار 83/2 نانوگرم در هر گرم خون او وجود داشت. به علاوه 9 نوع ديگر از پلي برومين هاي بي فنيل   Polybromierten Biphenylether  در خون وي يافته شد. اين مواد كه از وسايلي كه از خود تشعشع دارند مانند كامپيوتر، منسوجات يا كابل هاي پلاستيكي وارد بدن انسان مي شوند و هورمون هاي بدن را تحت تاثير قرار مي دهند. پيامد هاي چنين وضعيتي هنوز كاملاً مشخص نيست. تجمع روز افزون PBBE ها در سراسر اروپا در خون انسان ثابت شده است اما تحقيقات هنوز در آغاز راه است.

 در ادرار ”فردريش“به مقدار1/3ميكروگرم درليترتريكلرهيدروكي پيريدين3،5و6 3,5.6Trichlorhydroxypyridin  ديده شده . اين ماده از تجزية كلرپيريفوس  Chlorpyrifos حاصل مي شود كه يك نوع حشره كش خانگي است و ماده اي تاثير گذار و مسموم كننده اعصاب است و عملكرد آن نظير سلاح هاي شيميايي سارين Sarin يا فاايكس  VX است و استفاده از اين ماده به تازگي در آمريكا ممنوع شده است ولي در آلمان هنوز مجاز است .

”فردريش“ مي گويد من شخصاً در معرض اسپري چنين ماده اي نبوده ام نمي دانم چگونه وارد بدن من شده است .به علاوه نتيجه آزمايش در هر كيلو بافت چربي بدن ”فردريش“ ميزان 3/114 ميكروگرم PCB180  و دو نوع ديگر از تركيبات PCB  را نشان داد.

دانشمندان بر اين باور هستند كه مواد حاوي كلر، سرطان زا هستند به همين دليل در بيست سال پيش از سوخت اتومبيل ها حذف شدند. تا كنونPCB  هاي زيادي با عمر طولاني در موادي از جمله چربي گوشت ماهي و در بدن انسانها يافت شده است .

همة ما بدون اين كه بخواهيم خرگوش آزمايشگاه هاي كارخانه هاي داروسازي هستيم.

 

 

 

 

 آن ها هورمن ها را تحت تاثير قرار مي دهند; سبب ايجاد حساسيت و حتي سرطان مي شوند. حتي كودكان در دوران جنيني سهم خود را از طريق بند ناف دريافت مي كنند. با اينهمه  ديگر تاثيرات اين مواد روي بدن انسان هنوز ناشناخته است .

اما امر مسلم آن است كه ما در بخش صنعت فاقد آموزش لازم در مورد DDT,PCB  و ديگر دي اكسين ها ي خطرناك هستيم. در سال بيش از هشت ميليون تن نرم كننده DEHP  دتيل هگزيل فتالات  Diethylhexylphthalat  توليد مي شود كه بيش از هر چيز در پلاستيك هاي PVC به كاربرده مي شود .

اين در حالي است كه متخصين دارويي حامي محيط زيست مدتها قبل هشدار داده اند كه در آزمايش هايي بر روي جانوران مشخص شده است كه فتالات ها مانع رشد آلت تناسلي نر شده اند . در ايالات متحده اخيراً روي 168 مرد نابارور آزمايش هايي انجام شده كه نشان داده است هر قدر مقدار فتالات در خون اين مردان بيشتر بوده به همان اندازه شمار اسپرم و تحرك جنسي آنها كمتر بوده است .

به عقيده شيميدان  گرين پيس ” مانفرد كراتر “ اين يك آبروريزي است كه چنين مواد خطرناكي براي انسان و محيط زيست بدون مشخص كردن آثار مخربشان وارد كشور مي شوند. او مي گويد تصورش را بكنيد چه غوغايي به پا خواهد شد اگر يك دستگاه فولكس واگن بدون آن كه از قبل ترمز هاي آن امتحان شود فروخته شود اما در مورد صنايع شيميايي اين امر متداول است .

متخصصين گرين پيس معتقدند اصل تقدم پيشگيري در بهداشت و حفاظت محيط بايد از طريق قانونگذاري اعمال شود . عناصر خطرناك نبايد هنگامي كه انواع بي خطر آن وجود دارند جايگزين شوند !

مدير مجله گرين پيس مي گويد من حالا مي دانم كه كامپيوترم  فتالات صادر مي كند كه بر روي هورمون ها و اسپرم تاثير گذار است، كه ژاكت دوچرخه سواريم حاوي نوعي اسيد پرفلوكتان- Perfluoctan - است كه به هورمون ها و سيستم عصبي ام صدمه مي زند كه من از طريق عطرها و مواد خوشبو كننده و شوينده ها كه مستقيماً با پوستم در تماس هستند در معرض ابتلا به سرطان هستم كه به شكلي آشكار به وسيله جيوه آلوده مي شوم . اما همچنين مي دانم كه همواره صنعت اين سئوال بزرگ را پيش رو قرار مي دهد : انتخاب زندگي راحت يا خطر براي سلامتي و محيط زيست ؟

   

 

صفحه اصلی