گزارش خبري تحقيقي

كوريتيبا(Curitiba) الگويي موفق

 از مديريت محيط زيست شهري

برگردان: طيبه موسوي

 

شهر كوريتيبا در جنوب شرقي برزيل واقع است. از سطح دريا 908 متر ارتفاع دارد، دماي هوا در تابستان 21 و در زمستان 13 درجه سانتيگراد است.داراي 26 پارك ملي حفاظت شده كه از تنوع گياهي و جانوري بسيار بالايي برخوردار است.سرانه فضاي سبز هرنفر 55 متر مربع است و بدين دليل پايتخت اكولوژيكي برزيل شناخته شده است. جايي كه جمعيت آن از 300000 نفر در سال 1950 به 1/2  ميليون نفر در 1990 رسيد.اگرچه فقر و مشكل درآمدي درچهره شهر هويداست اما به طورچشمگيري از ميزان آلودگي و  سطح آموزش عمومي بالا برخوردار است واين را مديون مجريان شهر مي باشدكه از كوريتيبا به عنوان آزمايشگاه روش توسعه شهري استفاده و از سال 1971 اين روشها را اجرا كردند.

كانالهاي تعبيه شده در حاشيه شهر سيلابها را به سمت مناطق پايين شهر هدايت مي كنند. باساخت درياچه‌هاي مصنوعي از اين آبهاي روان و كاشت و آبياري درختان مناطق پايين شهر را به پاركها و محل تفريح تبديل كردند.

سيستم حمل و نقل عمومي را ارتقاء بخشيدند .به جاي استفاده از سيستم مترو كه هزينه بالايي را در بر داشت،از سه مسير اتوبوس شبانه روزي استفاده كردند:خط سريع السير كه در مسير ويژه اتوبان حركت مي كردو تا مقصد توقف نداشت ، اتوبوسهايي كه در طول مسير  در ايستگاههاي خاص كه داراي پل هوايي سرپوشيده و براي عبور معلولين نيز طراحي شده بود توقف داشت واتوبوسهايي كه مردم را از محلات مختلف شهري به دو  ايستگاه فوق مي رساندند.

با راه اندازي اين سيستم كم هزينه ،حدود 1100 اتوبوس روزانه 12500 سفر درون شهري را انجام مي دهند و 3/1 ميليون نفر را جابجا مي كنند. بدين ترتيب تنها 10 درصد از درآمدسالانه مردم صرف هزينه حمل ونقل مي شود.

علاوه بر آن احداث 150 كيلومتر مسير دوچرخه در مناطق  شلوغ شهرواختصاص بخشهايي از بازار و مراكز تجاري در مركز شهر به عابران پياده وممنوعيت ورود خودروهاي شخصي به اين نواحي از ديگر ابتكارات مديريت شهري در كاهش بار ترافيك بوده است.

.عليرغم اينكه برزيل يكي از بالاترين سرانه ماشين را درجهان داراست( به ازاي هر سه نفر يك ماشين)، امادر كوريتيبا، نسبت به 8 شهر ديگر برزيل 30 در صد مصرف بنزين كمتر است. كاهش ترافيك  و در پي آن كاهش  ميزان گازهاي گلخانه اي به مقدار زيادي از آلودگي هوا كاسته و محيط زيست بسيار مطلوبي را براي زندگي فراهم آورده است.كوريتيبا الگويي مؤفق از مديريت محيط زيست  و برنامه‌ريزي  شهري است و نمونه اي موفق از چگونگي برداشتن يك مشكل قبل از بوجود آمدن آن است.

 

 

 

صفحه اصلی