تيرماه امسال گرم ترين ماه از زمان آغاز ثبت درجه حرارت بود  و بيشترين ميزان ازون در هوا را داشت

 

 ترجمه : کانون ديده بانان زمين – فرشته موثق نژاد

 

هامبورگ – در ماه جولاي همة رکورد ها شکسته شد .

پژوهش گرين پيس نشان داد که ماه جولاي امسال نه تنها گرمترين ماه از زمان آغاز ثبت درجه حرارت بوده بلکه در اين ماه  اوزون بسيار بيشتري وارد هوا شده است . گرين پيس اعلام کرد که بررسيها نشان داده است که آسيب لاية ازون در ماه جولاي به بيشترين ميزان خود يعني به اندازة آلوده ترين سال هاي دهة 90 رسيده و از ميزان تابسان گرم سال 2003 نيز فراتر رفته است .

 در 21 روز از 31 روز ماه جولاي ، ميزان ازون هوا از 180 ميکروگرم در يک متر مکعب هوا تجاوز کرد . در مجموع بيش از 800  بار اين ميزان از 180 ميکروگرم بيشتر شد و 17 بار از 240 ميکروگرم تجاوز کرد . بيشترين ميزان آن 272 ميکروگرم در 20 جولاي در "بيله فيلد"  اندازه گيري شد . "کارستن اسميت" کارشناس گرين پيس گفت : گرمايي چنين شديد در آينده نيز اتفاق خواهد افتاد . تغييرات آب و هوايي آغاز شده است . با بدست آمدن چنين نتايجي ، دولت آلمان نبايد چشم خود را ببندد و چنين واقعياتي را ناديده بگيرد . بلکه بايد تدابير جديد براي کاهش جدي آلاينده ها بيانديشد .

 منبع : گرين پيس جولاي 2006

 

***

 

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی