بر اساس گزارش   WMO  در سال 2008 جریان لانینا الگوی غیر  طبیعی سرما را بوجود می آورد

پژوهشگران بریتانیایی سال 2008 را اندکی سرد  تر از سال های اخیر می دانند ولی علائمی مبنی بر کاهش گرم شدن زمین مشاهده نمی کنند

 

 ترجمه کانون دیده بانان زمین-فرزانه رحیمی - Jan-2008

 

بنا برگفته پژوهشگران بریتانیایی سال 2008 اندکی سردتراز سالهای اخیر خواهد بود ، اما جزء  ده سال ، از گرمترین سالهای تعیین شده از سال 1850 بشمار خواهد رفت  وعلائمی مبنی برکاهش گرم شدن زمین  نیر مشاهده نمی شود.

کارشناسان دانشگاه ایست انجلیا East Anglia   اعلام کردند میانگین درجه حرارت امسال 37/0 درجه سیلیسیوس بالای میانگین درجه حرارت یعنی  14  درجه  ،  طی دوره زمانی 1990-1961 و اندکی سردتر از سالهای  2000 به بعد خواهد بود.

 آنها پیش بینی می کنند که پدیده آب وهوایی جریان  لا نینا در اقیانوس آرام بخصوص  در این سال سخت بوده که خودتمایل به گرمایش را کمی کاهش می دهد.

میزان تمرکز گازهای گلخانه ای افزایش پیدا کرده ، نوسانات خورشیدی وتغییرات طبیعی در جریانات دریایی نیز در نظر گرفته شده است .

بنا بر نظر فیل جونز رئیس بخش تحقیقات آب وهوایی UEA  این حقیقت که سال 2008 سردتر از هفت سال اخیر می باشد بدین معنی نیست که پدیده گرم شدن کره زمین به کنار می رود.

چه مسائلی  در رابطه با میزان گرم شدن زمین می تواند مطرح باشد . دوره زمانی 2007-2001 با میانگین 44/0 درجه سانتیگراد بالاتر ازمیانگین درجه حرارت ، بالاتر از سالهای بین 1990-1961 با میانگین 21/0 درجه سانتیگراد وحتی بالاتراز میزان درجه حرارت  برای سالهای بین 2000-1991 ، بوده است.

همچنین سازمان هواشناسی جهانی (WMO)  اعلام نمود که 10 سال گذشته یعنی از سال 2007-1998 گرمترین دهه گزارش شده است .

 بنا برگزارش این سازمان درسال 2008 جریان لانینا حاکم خواهد بود که الگوی غیر طبیعی سرما را بوجود آورده و معمولا" باعث افزایش بارندگی دربخش شرقی وشمالی استرالیا وجنوب شرق آسیا می شود ، جائیکه کشت کاکائو، قهوه ، شکر، نخل روغنی ، برنج و کائوچو محصول عمده آن است . لازم به ذکر است که  استرالیا شدید ترین خشکی را در 100 سال اخیر تجربه کرده است و نتیجه آن بالا رفتن قیمت محصول گندم در آنجا بوده است . این کشور در گذشته بین سالهای 1999 تا 2000 در اثر جریان لانینا هوای مرطوبی را تجربه کرد که باعث افزایش بارندگی ، طوفانها وسیلابهای زیادی شده بود.

سازمان هواشناسی جهانی  اعلام نمود درجه حرارت سطح آبها در نواحی استوایی در شرق اقیانوس آرام 5/1 درجه سیلیسوس سردتر از حد طبیعی خواهد شد .

 لس لی مالون از بخش علمی این سازمان در کنفرانس اخیر در ژنو نیر اظهار داشت که انتظار می رود این شرایط تا سه ماهه اول سال 2008 ادامه پیدا کند.

همچنین او می گوید این تغییر درجه حرارت در سطح آب در شمال استرالیا و اقیانوس هند گسترش یافته والگوی مورد انتظار آب وهوایی را تغییر می دهد ، این وضعیت ادامه پیدا می کند این الگو در آن نواحی گسترش یافته و نوع غیر طبیعی از لانینا را بوجود می آورد.

بارندگی در بخش شرقی افریقا بصورت غیر معمول وسنگین اتفاق می افتد ، در صورتیکه شرایط خشکی در بسیاری از بخش های استرالیا حاکم می شود.

همچنین پیش بینی شده است که شرایط خشکی در جنوب شرق آمریکا اتفاق می افتد وحداقل ماه مارس درجه حرارتی را بالای حد نرمال وبارندگی کمتراز حد طبیعی آن منطقه خواهد داشت.

مرکز هواشناسی واقیانوس شناسی ملی آمریکا (NOAA)  ، پیش بینی کرده است که در چشم انداز سه ماه یعنی از ماه ژانویه تا اواخر ماه مارس درجه حرارت هوا در اغلب ایالت های آمریکا ، شامل مناطق شمال شرقی ، بالاتر از حد طبیعی خواهد بود و ایالت های واقع در جنوب غرب وجنوب شرق یعنی در مناطقی که اغلب شرایط خشکی حاکم بوده است ،میزان بارندگی پائین تر از حد طبیعی خواهد بود.

 لانینا باعث سردتر شدن هوا درمنطقه استوایی افیانوس آرام می شود و شاخه های آن بسمت شمال غرب اقیانوس آرام ادامه می باید ، و باعث خشکی در سمت جنوب غرب آمریکا می شود.

از طرفی طبق گزارش دانشگاه East Anglia بریتانیا، سال 2007در 13 سال اخیر جزو یازده سال گرم و از سال 1950 جزو هفت سال از گرمترین سال ها ثبت شده است  . بنا به گفته هادلی سنتر محقق هواشناسی آخرین میانگین  سالانه درجه حرارت جهانی پائین تر از میانگین ثبت شد مربوط به  سال 1985 بوده است  ، از آن به بعد صعود درجه حرارت  ادامه داشته  وهمچنان نیر  ادامه خواهد داشت .براساس داده ها ی ثبت شده درجه حرارت جهانی از ژانویه تا نوامبر 2007 ،41/. درجه سیلیسوس بالاتر از حد میانگین بوده است وشاید پدیده لا نینو نیز اثرات کاهشی موثری نداشته است.

بنا بر نظر فیل جونز مدیر بخش تحقیقات آب و هوایی دانشگاه بریتانیا UEA  سال جدید با یک ال نینو ضعیف در مقابل یک لا نینو، آغاز می شود ودرجه حرارت جهانی  بالاتراز میانگین درجه حرارت می باشد .اگرچه در پایان ماه آوریل لا نینو درجه حرارت را کمی پائین می آورد ولی نمی تواند گرمترین سال را تغییر دهد.

  *****

منابع :

Reuters January 3, 2008    

 December 13, 2007
December 20, 2007

October 31, 2007

 

افزوده :

جریانات اتمسفری – اقیانوسی لانینا  وال نینا (لانینا درجه حرارت سطح آب را تا 5/0 درجه سیلیسیوس پایین آورده وال نینا برعکس آن عمل می کند یعنی درجه حرارت سطح آب دریاها واقیانوس ها را 5/0 درجه سیلیسوس بالا می برد) اثرات شدیدی بردرجه حرارت جهانی دارد.

 الگوی آب و هوایی لانینا هرسه تا 5 سال در ادامه ال نینو ، جریان آب گرم  اقیانوس آرام اتفاق می افتد که می تواند ویرانی وخرابی هایی را در سراسر دنیا بوجود بیاورد .

 

اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

 

صفحه اصلی